Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

ryankroegerokstateedu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 03:52 PM UTC

Περιγραφή

Abundant by pond edges.

Tripidium ravennae - Photo (c) Alexey P. Seregin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Tripidium ravennae, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottpeake

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 04:50 PM CDT

Περιγραφή

Colossal sized colonies of C. laeve with 300+ clones growing next to creek in a grassy low area. Not sure just many individual colonies exist.

Cynanchum laeve - Photo (c) Lauren Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Cynanchum laeve, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zac63

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 05:40 PM AEST
Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_mck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 02:28 PM SAST
Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)

Παρατηρητής

naturalist19177

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 11:43 AM JST
Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nini

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 08:23 PM NZST

Περιγραφή

This plant in a pot was propagated at a nz natives nursery, it has medium lilac-blue petalled flower. The leaves are slightly hairy. The stem looks like it might have vining tendencies. This was a second chance plant and had no label and was not in peak condition. This plant is Oxypetalum caeruleum (Tweedia).

Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)

Παρατηρητής

mkazu

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 04:38 PM JST
Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnmcknig

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 09:23 AM EDT
Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahamsimpson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2017 10:05 AM AEDT
Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)

Παρατηρητής

haia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 01:54 PM PDT
Oxypetalum coeruleum - Photo (c) Emma Beckwith, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Oxypetalum coeruleum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 10:09 AM MDT
Cymopterus lemmonii - Photo (c) Peggy Lyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Cymopterus lemmonii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkweedhunter

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 02:05 PM MDT
Cymopterus lemmonii - Photo (c) Peggy Lyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Cymopterus lemmonii, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanmoncada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2019 12:46 PM UTC
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaquiring

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2017 12:18 PM PST
Nekemias arborea - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Nekemias arborea, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 19, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sydneycrayne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 03:39 PM EST

Τόπος

Cleveland, TN, USA (Google, OSM)
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Kolkwitzia amabilis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 10:40 AM PDT
Kolkwitzia amabilis - Photo (c) beautifulcataya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Kolkwitzia amabilis, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2021
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

usvaldogc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 12:49 PM MST
Sarcomphalus amole - Photo (c) FRANCISCO MIGUEL FARRIOLS ESTRADA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Sarcomphalus amole, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologandoconmiguel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 12:49 PM MST
Sarcomphalus amole - Photo (c) FRANCISCO MIGUEL FARRIOLS ESTRADA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Sarcomphalus amole, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_angval

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2018 12:11 PM MST

Περιγραφή

mis tíos le llaman "nanchi", y los Mayos la conocen como "kumro", los pimas y otras tribos la llaman "cúmero".

Aunque está cercado, mi abuelo respetó este árbol y no lo derribó, nació en estado silvestre, no es cultivado

Sarcomphalus amole - Photo (c) FRANCISCO MIGUEL FARRIOLS ESTRADA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Sarcomphalus amole, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 12:07 PM MST
Karwinskia humboldtiana - Photo (c) Arnulfo Moreno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Karwinskia humboldtiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanietougas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2020 09:25 AM EDT

Τόπος

Fairhaven, MA, US (Google, OSM)
Asclepias incarnata pulchra - Photo (c) Michael Ellis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Asclepias incarnata ssp. pulchra, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

klmnola

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 08:34 AM CDT
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

occ1111

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 11:54 AM UTC
Asclepias quadrifolia - Photo (c) summerfog, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Asclepias quadrifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmschenk

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:03 PM CDT
Asclepias quadrifolia - Photo (c) summerfog, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Asclepias quadrifolia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

abigail_fanous

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 12:00 PM UTC
Αγγειόσπερμα - Photo (c) matthewbeziat, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Beziat
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδο (Γένος Sedum)

Παρατηρητής

karin21

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 07:08 PM UTC
Sedum sarmentosum - Photo (c) Rusty, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Sedum sarmentosum, Ένα μέλος του Σέδο (Γένος Sedum)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonphillips

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:34 PM UTC
Matelea carolinensis - Photo (c) Milo Pyne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Matelea carolinensis, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammym4748

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 06:42 PM HST
Arisaema dracontium - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Arisaema dracontium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammym4748

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 05:52 PM HST
Arisaema dracontium - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Arisaema dracontium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tammym4748

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 06:33 PM HST
Arisaema dracontium - Photo (c) Lee Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη milkweedguy: Arisaema dracontium, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 48701