Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 02:40 ΜΜ +03
Rhizocarpon - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Γένος Rhizocarpon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 02:40 ΜΜ +03
Rhizocarpon - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Γένος Rhizocarpon, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eesaari_lo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 04:33 ΜΜ EET
Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrinygren

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 10:50 ΠΜ EEST

Περιγραφή

on Alnus incana

Graphis scripta - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Graphis scripta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahenttonen

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 03:44 ΜΜ EEST
Fucus vesiculosus - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Fucus vesiculosus, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)

Παρατηρητής

sofia_liik

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 03:12 ΜΜ EEST
Ορνιθόμορφα - Photo (c) Barry Lyons, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barry Lyons
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

essi26

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 07:48 ΠΜ EET
Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teijo_heinanen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 12:39 ΜΜ EEST
Scirpus sylvaticus - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Scirpus sylvaticus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teijo_heinanen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 11:52 ΠΜ EET

Τόπος

Tampere, Suomi (Google, OSM)
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teijo_heinanen

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 11:26 ΠΜ EEST
Sorbus aucuparia - Photo (c) per, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vilppu

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Stauropus fagi - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Stauropus fagi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

wouterkoch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 05:18 ΜΜ CEST
Φαλακροκορακίδες - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

dorithur

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 04:09 ΜΜ MSK
Φαλακροκορακίδες - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:27 ΠΜ EEST
Σιβηρικός Ιπτάμενος Σκίουρος - Photo (c) Татьяна Маврина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Маврина
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Σιβηρικός Ιπτάμενος Σκίουρος (Pteromys volans)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 10:30 ΠΜ EEST
Σιβηρικός Ιπτάμενος Σκίουρος - Photo (c) Татьяна Маврина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Маврина
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Σιβηρικός Ιπτάμενος Σκίουρος (Pteromys volans)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanninen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:06 ΜΜ EET
Σιβηρικός Ιπτάμενος Σκίουρος - Photo (c) Татьяна Маврина, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Маврина
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Σιβηρικός Ιπτάμενος Σκίουρος (Pteromys volans)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juha_hellstrom

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 10:21 ΠΜ EET

Περιγραφή

Esorediate, no pseucyphellae that I could see with a loupe

Ramalina - Photo (c) Linda Phillips, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Phillips
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Γένος Ramalina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juhakinnunen

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 10:24 ΠΜ EET

Περιγραφή

Alnus

Hypogymnia - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Γένος Hypogymnia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmali

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 11:19 ΠΜ EET

Περιγραφή

On Picea

Pseudevernia furfuracea - Photo (c) Rasa Gaidiene, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rasa Gaidiene
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Pseudevernia furfuracea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juha_hellstrom

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 04:20 ΜΜ EET

Τόπος

Jyväskylä, Suomi (Google, OSM)
Xanthoparmelia conspersa - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Xanthoparmelia conspersa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikoskin

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:35 ΜΜ EET

Τόπος

Yli-Valli, 03, FI (Google, OSM)

Περιγραφή

Koivun rungolla

Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

et-98

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 12:35 ΜΜ EET

Τόπος

Vuohijärvi (Google, OSM)
Lasallia pustulata - Photo (c) Francisco Barros, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Barros
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Lasallia pustulata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrinygren

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:43 ΜΜ EET
Arctoparmelia centrifuga - Photo (c) Joe Walewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joe Walewski
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Arctoparmelia centrifuga, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrinygren

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 02:43 ΜΜ EET

Περιγραφή

on the rock

Parmelia saxatilis - Photo (c) Tomás Curtis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tomás Curtis
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Parmelia saxatilis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_sosn

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 05:40 ΜΜ EEST
Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_sosn

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 06:08 ΜΜ EEST

Τόπος

Espoo, Finland (Google, OSM)
Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teijo_heinanen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2016 02:52 ΜΜ EEST
Pulsatilla vernalis - Photo (c) csj82, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by csj82
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Pulsatilla vernalis, Ένα μέλος του Ανεμώνες (Φυλή Anemoneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_sosn

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 05:58 ΜΜ EEST
Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_sosn

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 05:58 ΜΜ EEST
Hypogymnia physodes - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Hypogymnia physodes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_sosn

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 04:27 ΜΜ EEST

Τόπος

Espoo, Finland (Google, OSM)
Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη mikkohei13: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 11661