Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sala_mandur_luvr

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:08 ΠΜ AST
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sala_mandur_luvr

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 10:08 ΠΜ AST
Lissachatina fulica - Photo (c) PK Yeung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by PK Yeung
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Lissachatina fulica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellbird20

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 04:02 ΜΜ -04
Peltellinae - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Υποοικογένεια Peltellinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renoirjauguste

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 12:14 ΜΜ UTC
Peltellinae - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Υποοικογένεια Peltellinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lintonarneaud

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 04:14 ΜΜ ADT
Peltellinae - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Υποοικογένεια Peltellinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dejean1

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:58 ΠΜ UTC
Peltellinae - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Υποοικογένεια Peltellinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 05:22 ΜΜ -04
Peltellinae - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Υποοικογένεια Peltellinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paultavares

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2018 08:02 ΜΜ EST

Περιγραφή

Asa Wright Nature Centre, Trinidad and Tobago

Peltellinae - Photo (c) Martin Reith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Reith
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Υποοικογένεια Peltellinae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenw

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 03:03 ΜΜ BST
Aporrhais pespelecani - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Aporrhais pespelecani, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenw

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 02:01 ΜΜ BST
Antalis entalis - Photo (c) Guido Schmitz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guido Schmitz
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Antalis entalis, Ένα μέλος του Μαλάκια (Συνομοταξία Mollusca)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 8, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

abrolly

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:32 ΜΜ BST
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by royc614
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockpoolgirl

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 02:56 ΜΜ BST
Jorunna tomentosa - Photo (c) João Pedro Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Jorunna tomentosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 7, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleenrspb

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 01:49 ΜΜ BST
Sphaeriinae - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Υποοικογένεια Sphaeriinae, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifudeen_muhammad

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 08:39 ΠΜ AST
Scolopendra gigantea - Photo (c) John Serrao, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Serrao
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Scolopendra gigantea, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 1, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_fuentes123

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 10:41 ΜΜ AST
Geophilomorpha - Photo (c) Anton Gjeldum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anton Gjeldum
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 11, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abrolly

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 03:58 ΜΜ BST
Rhizostoma octopus - Photo (c) mikegeorge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Rhizostoma octopus, Ένα μέλος του Ριζόστομα (Γένος Rhizostoma)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarranmaharaj

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 03:47 ΜΜ HST
Physella acuta - Photo (c) Seneca Park Zoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Seneca Park Zoo
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Physella acuta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 4, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 03:32 ΜΜ ADT
Physella acuta - Photo (c) Seneca Park Zoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Seneca Park Zoo
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Physella acuta, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 3, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edutech_caribe

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 06:46 ΠΜ AST

Περιγραφή

Saw two mating in the backyard where I live. Just this morning I took the picture.

Megalobulimus oblongus - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Megalobulimus oblongus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 26, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lintonarneaud

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:25 ΜΜ AST

Περιγραφή

Possibly

Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogpat

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023 11:03 ΠΜ BST
Aeshnidae - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Οικογένεια Aeshnidae, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amydeacontt

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:30 ΜΜ AST
Armases - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evan M. Raskin
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Γένος Armases, Ένα μέλος του Ευβραχύουρα (Ενότητα ζώων Eubrachyura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainernd

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 03:00 ΜΜ ADT

Τόπος

Matura, TT-SN, TT (Google, OSM)

Περιγραφή

Displayed kinking behavior to enhance its camouflage. No attempt to move or strike when approached.

Phrynonax sexcarinatus - Photo (c) Mike G. Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike G. Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Phrynonax sexcarinatus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saifudeen_muhammad

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:33 ΜΜ AST
Plekocheilus glaber - Photo (c) Mike G. Rutherford, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike G. Rutherford
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Plekocheilus glaber, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phinnell32

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 06:36 ΜΜ PDT
Elachistocleis - Photo (c) Luciano Leone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Γένος Elachistocleis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markhulme

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:08 ΠΜ AST
Marisa cornuarietis - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Marisa cornuarietis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 6, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swgittens28

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:25 ΠΜ AST
Αστερίας - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 5, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dillon20

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 10:35 ΜΜ AST

Τόπος

Tobago, TT (Google, OSM)
Eurycotis decipiens - Photo (c) wildlife_tobago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Eurycotis decipiens, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainernd

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 09:04 ΜΜ AST
Scytodoidea - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Υπεροικογένεια Scytodoidea, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dillon20

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:08 ΜΜ AST
Orthoporus - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη mikegrutherford: Γένος Orthoporus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 4, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2770