Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brbarajoolara

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 03:22 PM CEST
Tulipa gesneriana - Photo (c) kc8srg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Tulipa gesneriana, Ένα μέλος του Τουλίπα (Γένος Tulipa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

brbarajoolara

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 04:33 PM BST
Ribes - Photo (c) Joshua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

muchowka

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:10 PM CEST
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)

Παρατηρητής

mickr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 06:16 PM CEST
Κοινή Νερόκοτα - Photo (c) Alessio Botti, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Κοινή Νερόκοτα (Gallinula chloropus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonf16

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 06:00 PM +0430

Τόπος

Kandahar, AF (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Ευρωπαϊκός Μελισσοφάγος (Merops apiaster)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

tim477

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 06:33 PM +0430
Cyanistes cyanus flavipectus - Photo (c) Kudaibergen Amirekul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Cyanistes cyanus ssp. flavipectus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)

Παρατηρητής

nasserhalaweh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Balkh, AF (Google, OSM)

Ετικέτες

Μαυρόγυπας - Photo (c) pedrosanz-anapri, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Μαυρόγυπας (Aegypius monachus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

krtlsrtc

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Badghis, AF (Google, OSM)
Καλαμόκιρκος - Photo (c) Radovan Václav, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

krtlsrtc

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 03:01 PM +0430
Αετογερακίνα - Photo (c) Алина Урусова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετογερακίνα (Buteo rufinus)

Παρατηρητής

krtlsrtc

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 02:49 PM +0430

Τόπος

Herat, AF (Google, OSM)
Αετογερακίνα - Photo (c) Алина Урусова, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Αετογερακίνα (Buteo rufinus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)

Παρατηρητής

krtlsrtc

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:11 AM +0430

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Ροδοπελεκάνος - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svanhildwall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 03:02 PM BST
Caryopteris - Photo (c) draslik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Γένος Caryopteris, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρυωνία Η Κρητική (Bryonia cretica)

Παρατηρητής

justincormack

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 10:12 AM CEST

Τόπος

Cambridge (Google, OSM)
Βρυωνία Η Κρητική - Photo (c) Angélique Baccolini, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Βρυωνία Η Κρητική (Bryonia cretica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)

Παρατηρητής

svanhildwall

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 04:19 PM UTC
Αγριοκαστανιά - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Αγριοκαστανιά (Aesculus hippocastanum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasdohertybone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 05:53 PM BST

Τόπος

Wicken, UK (Google, OSM)
Pulicaria dysenterica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Pulicaria dysenterica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

mbulpitt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:35 AM CEST
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

mbulpitt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:35 AM CEST
Σφένδαμος - Photo (c) Ed Hass, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Σφένδαμος (Γένος Acer)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

kattlini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:24 PM BST

Τόπος

Woodhurst, UK (Google, OSM)
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kattlini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 03:59 PM BST
Choisya - Photo (c) M a n u e l, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Γένος Choisya, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εγγλενός (Acer campestre)

Παρατηρητής

chinahand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:29 PM BST
Εγγλενός - Photo (c) Peter O'Connor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Εγγλενός (Acer campestre)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinahand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:51 PM BST
Sorbus - Photo (c) leviker, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Γένος Sorbus, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abiwills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 05:00 PM BST
Phragmites australis - Photo (c) Fyn Kynd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Phragmites australis, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

jmbetts

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 02:42 PM CEST
Κληματίς - Photo (c) Gianni Del Bufalo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Κληματίς (Γένος Clematis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickywallis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:58 AM CEST

Τόπος

Cambridge (Google, OSM)
Euphrasia nemorosa - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Euphrasia nemorosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

sebefrost7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 11:54 AM CEST

Τόπος

Saffron Walden (Google, OSM)
Κοινός Κισσός - Photo (c) David Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Κοινός Κισσός (Hedera helix)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abiwills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:55 PM BST
Argentina anserina - Photo (c) Peter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Argentina anserina, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρους (Γένος Rhus)

Παρατηρητής

little-grebe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 07:35 PM BST
Ρους - Photo (c) roamingthewoods, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wychelm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:53 PM BST
Polygala vulgaris - Photo (c) Gérard, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Polygala vulgaris, Ένα μέλος του Πολύγαλα (Γένος Polygala)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gabeldore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 12:01 PM BST
Μικρό Περικοκλάδι - Photo (c) David Foster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Μικρό Περικοκλάδι (Convolvulus arvensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wychelm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:41 PM BST
Euphrasia nemorosa - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mikee84: Euphrasia nemorosa, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 144