Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sipesihle

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:10 PM SAST
Dyckia - Photo (c) Mauricio Mercadante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Γένος Dyckia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo-andreo

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 08:50 AM -03
Pyrostegia venusta - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Pyrostegia venusta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clickstrilhario

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 07:03 AM -03
Solanum sisymbriifolium - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Solanum sisymbriifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

clickstrilhario

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 07:05 AM -03
Solanum sisymbriifolium - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Solanum sisymbriifolium, Ένα μέλος του Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clickstrilhario

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 11:03 AM -03

Περιγραφή

click feito em Realengo dentro do Parque Estadual da Pedra Branca

Sphagneticola - Photo (c) omer_z_906, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by omer_z_906
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Γένος Sphagneticola, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

clickstrilhario

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 09:29 AM -03
Dichorisandra - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Pellegrini
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Γένος Dichorisandra, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickdeoliveira

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:16 PM -03

Τόπος

Papucaia (Google, OSM)
Tecoma stans - Photo (c) sergioniebla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by sergioniebla
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Tecoma stans, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπαραγώδη (Τάξη Asparagales)

Παρατηρητής

clickstrilhario

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:33 AM -03
Cordyline fruticosa - Photo (c) Marc Morin, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marc Morin
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Cordyline fruticosa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guyrufray

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2015 07:59 PM -03

Τόπος

Ubatuba, Brésil (Google, OSM)
Gomesa flexuosa - Photo (c) Guillermo Andreo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillermo Andreo
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Gomesa flexuosa, Ένα μέλος του Ορχιδέα (Οικογένεια Orchidaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούζι (Mesembryanthemum cordifolium)

Παρατηρητής

nuvem

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 05:24 PM -03

Περιγραφή

Que planta é essa?

Μπούζι - Photo (c) Jim Roberts, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Μπούζι (Mesembryanthemum cordifolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igorazevedo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)
Arthrocereus glaziovii - Photo (c) Helena M. Andrade Soares, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Helena M. Andrade Soares
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Arthrocereus glaziovii, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnerfiorentino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2013 09:24 AM UTC
Eremanthus - Photo (c) Marcos Silveira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcos Silveira
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Γένος Eremanthus, Ένα μέλος του Κιχωριοειδή (Υποοικογένεια Cichorioideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnerfiorentino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2013 03:32 PM UTC
Rhynchopetalum - Photo (c) Veronika Johansson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Veronika Johansson
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Τμήμα Rhynchopetalum, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas_rocha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2014 09:20 AM -03
Cupania vernalis - Photo (c) Roberto Guller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Roberto Guller
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Cupania vernalis, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas_rocha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2012 02:35 AM -02
Mabea fistulifera - Photo (c) Orlando Vital, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Orlando Vital
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Mabea fistulifera, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewambay

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016 04:33 AM +03

Τόπος

Lavras, MG, Brazil (Google, OSM)
Aechmea bromeliifolia - Photo (c) tatyana_kolesnikova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tatyana_kolesnikova
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Aechmea bromeliifolia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peserradopapagaio

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:36 PM UTC

Περιγραφή

Foto: Mitchell Pereira Oliveira

Esterhazya eitenorum - Photo (c) Marinês Eiterer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marinês Eiterer
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Esterhazya eitenorum, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 10:42 AM -03
Eupatorieae - Photo (c) Melissa McMasters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Φυλή Eupatorieae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creuza

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 12:22 PM -03

Τόπος

Ponte Nova (Google, OSM)
Syzygium jambos - Photo (c) mauroguanandi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Syzygium jambos, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandra_carneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 10:22 AM -03
Automeris naranja - Photo (c) julianformosa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Automeris naranja, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaalu

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 12:35 PM -03
Syzygium malaccense - Photo (c) Ahmad Fuad Morad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Syzygium malaccense, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tania329

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Que tipo de planta?

Wallisia cyanea - Photo (c) Wikimedia Commons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Wallisia cyanea, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maira47

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 12:29 PM -03
Ascia monuste - Photo (c) Bill Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bill Lucas
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Ascia monuste, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnerfiorentino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 09:09 AM UTC

Τόπος

Sinop - MT, Brasil (Google, OSM)
Bellucia grossularioides - Photo (c) Rich Hoyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Rich Hoyer
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Bellucia grossularioides, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnerfiorentino

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 09:26 AM UTC
Malpighiaceae - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Οικογένεια Malpighiaceae, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthuroliveira

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 12:20 PM UTC

Τόπος

Divinésia (Google, OSM)

Περιγραφή

Preciso de ajuda para identificar esta aranha

Nephilingis cruentata - Photo (c) Lucy Belinello, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lucy Belinello
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Nephilingis cruentata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juoliramos

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 11:11 AM -03
Tetragonisca angustula - Photo (c) Roberto Santos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Santos
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Tetragonisca angustula, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

creuza

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 03:17 PM -03

Τόπος

Ponte Nova (Google, OSM)
Phyllanthus tenellus - Photo (c) 曾云保, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 曾云保
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Phyllanthus tenellus, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creuza

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 03:22 PM -03

Τόπος

Ponte Nova (Google, OSM)
Kalanchoe laetivirens - Photo (c) CAMILA V FLECHA-GONZALEZ, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by CAMILA V FLECHA-GONZALEZ
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Kalanchoe laetivirens, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)

Παρατηρητής

glaucoluis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 11:37 AM -03
Ιριδοειδή - Photo (c) harum.koh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by harum.koh
Η ταυτότητα του χρήστη miguel_teixeira: Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 09, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 404