Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socks_and_sandals

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 05:41 ΜΜ PDT
Μεσογειακό Κόκκινο Σκαθάρι - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Μεσογειακό Κόκκινο Σκαθάρι (Scantius aegyptius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonipriyanka423

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 10:25 ΠΜ PDT
Μεσογειακό Κόκκινο Σκαθάρι - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Μεσογειακό Κόκκινο Σκαθάρι (Scantius aegyptius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saidjus09

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:06 ΜΜ MDT
Boisea trivittata - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Boisea trivittata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notsasha

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:11 ΜΜ EDT
Boisea trivittata - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Boisea trivittata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rdurinick

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:57 ΜΜ EDT
Boisea trivittata - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Boisea trivittata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelly_nelson

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 03:10 ΜΜ EDT
Boisea trivittata - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Boisea trivittata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardoinigo

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 11:22 ΠΜ EDT
Lygaeus kalmii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Lygaeus kalmii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arman_

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Lygaeus turcicus - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Lygaeus turcicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livanescudero

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2011 01:38 ΜΜ CDT
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Oncopeltus fasciatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkluzco

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:48 ΜΜ EDT
Lygaeus turcicus - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Lygaeus turcicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

livanescudero

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2011 01:59 ΜΜ CDT
Lygaeus turcicus - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Lygaeus turcicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edickey

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 01:11 ΜΜ CDT

Τόπος

Cedar Falls (Google, OSM)
Lygaeus turcicus - Photo (c) John Boback, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Boback
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Lygaeus turcicus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devin181

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 02:18 ΜΜ CDT
Oncopeltus fasciatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Oncopeltus fasciatus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athenaowl

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Morristown (Google, OSM)
Lygaeus kalmii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Lygaeus kalmii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeytri

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 03:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Spotted on a small flowering rubber rabbit brush, in the shade, nestled amongst some red/black-marbled rocks. Relatively sheltered from winds, due to the low profile of the plant and the surrounding rock features that served as a windbreak.

TMCC garden bed: between beds 7 and 8, southern outskirts of bed 8

Size: approx. 1/2 cm
Color: black/grey, matte red hind end with a black diamond-shaped patch at posterior end
Anatomy: 6 legs, 2 large processes (antennae?) extending from head, shell/body relatively flat and elongated with a pointed rear
Behavior: appeared to be feeding off of the flowering tips of the brush, spending periods at each flower before retreating down the stalk to the inner reaches of the plant before climbing to the distal end of another stalk of the brush and eating from the flowering ends. Not particularly fast in its movements.

Climate stats:
Temp. 95 F
Wind. approx 8mph with gusts
Cloud cover: none, clear skies

Melanopleurus pyrrhopterus - Photo (c) Eddie Dunbar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Eddie Dunbar
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Melanopleurus pyrrhopterus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twitchyhedwig

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:12 ΜΜ CDT
Lygaeus kalmii - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Lygaeus kalmii, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cugel

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 05:17 ΠΜ CST
Dysdercus concinnus - Photo (c) Mike Quinn, Austin, TX, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Quinn, Austin, TX
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Dysdercus concinnus, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulinek

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:01 ΜΜ PDT
Μεσογειακό Κόκκινο Σκαθάρι - Photo (c) C. Mallory, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by C. Mallory
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Μεσογειακό Κόκκινο Σκαθάρι (Scantius aegyptius)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizettefc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 04:07 ΜΜ CST
Dysdercus - Photo (c) ritafoo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ritafoo
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Γένος Dysdercus, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jyang2

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgrove79

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:26 ΜΜ EDT
Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Wildlife in a Dorset garden., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielflores28

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 01:28 ΜΜ EDT
Leptoglossus oppositus - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Royal Tyler
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Leptoglossus oppositus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiscortinas

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 03:41 ΜΜ CDT
Leptoglossus clypealis - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Leptoglossus clypealis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taarnersuaq

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 03:55 ΜΜ MST
Boisea trivittata - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Boisea trivittata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elharo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 12:46 ΜΜ MST
Boisea - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Γένος Boisea, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 01:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Madera Canyon
Terribly OOF but he was running and I wasn't set up right

Boisea - Photo (c) Erik Danielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Erik Danielsen
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Γένος Boisea, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tentothe18th

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 05:43 ΜΜ EDT
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elougheed

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 09:56 ΠΜ EDT
Boisea trivittata - Photo (c) Dave Huth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Boisea trivittata, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurphy

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 11:16 ΠΜ CDT
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyhastings

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 03:46 ΜΜ EDT
Jadera haematoloma - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelpirrello: Jadera haematoloma, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 90252