Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karmstrong10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 01:41 PM PST
Artemisia californica - Photo (c) NatureShutterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Artemisia californica, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireosylva

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:57 AM PST
Heteromeles arbutifolia - Photo (c) Mary K. Hanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mary K. Hanson
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Heteromeles arbutifolia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaciel35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 02:22 PM PDT
Polystichum munitum - Photo (c) Anthony Mendoza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Polystichum munitum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelle2970

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 03:47 PM PST

Τόπος

Felton, CA, USA (Google, OSM)
Σφένδαμος Της Μανιτόμπα - Photo (c) bbk-htx, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Σφένδαμος Της Μανιτόμπα (Acer negundo)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 11:24 AM PST

Τόπος

Boulevard, CA, US (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 02:51 PM PST
Scutellaria mexicana - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Scutellaria mexicana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 12:52 PM PST
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanecast

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 04:54 PM UTC
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sachao_21

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 10:34 AM UTC

Περιγραφή

Windwolves Preserve, California

Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psherpa

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 01:51 PM EST
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taxodiumdistichum

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 08:35 PM PDT
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gooseman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 07:55 AM PST
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexiswilkman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 09:23 AM UTC
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calverterika

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 02:10 PM UTC
Cleomella arborea - Photo (c) Matthew Harvey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Harvey
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cleomella arborea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 04, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκινάρα (Cynara cardunculus)

Παρατηρητής

nzuromski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 05:19 PM UTC
Αγκινάρα - Photo (c) Darin J McGuire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Darin J McGuire
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Αγκινάρα (Cynara cardunculus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edlugie

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:35 AM PDT

Περιγραφή

Looks like an albino individual

Triteleia peduncularis - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Triteleia peduncularis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acertsuga

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Περιγραφή

Almost two years after fire

Arctostaphylos silvicola - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christian Schwarz
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Arctostaphylos silvicola, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisophylla

Ημερομηνία

Μάιος 2021
Streptanthus barbiger - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Streptanthus barbiger, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momovomo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 12:21 PM UTC
Luzula - Photo (c) AnneTanne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Γένος Luzula, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaveboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 10:17 AM PDT
Triphysaria versicolor versicolor - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Triphysaria versicolor ssp. versicolor, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:47 PM PDT
Triphysaria versicolor versicolor - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Triphysaria versicolor ssp. versicolor, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feliciawei

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017

Περιγραφή

This purple flower was growing on San Bruno Mountain

Triteleia laxa - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Triteleia laxa, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

julienpometta

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 04:55 PM PDT
Calochortus albus - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Calochortus albus, Ένα μέλος του Λειριοειδή (Οικογένεια Liliaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chasenexttorocks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Hesperoyucca whipplei - Photo (c) mhrains, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Hesperoyucca whipplei, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 11:23 AM UTC
Castilleja affinis - Photo (c) smfang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by smfang
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Castilleja affinis, Ένα μέλος του Οροβαγχοειδή (Οικογένεια Orobanchaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019
Cupressus nevadensis - Photo (c) Elias Aristides Elias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elias Aristides Elias
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cupressus nevadensis, Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Cupressus nevadensis - Photo (c) Elias Aristides Elias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elias Aristides Elias
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cupressus nevadensis, Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Cupressus nevadensis - Photo (c) Elias Aristides Elias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elias Aristides Elias
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cupressus nevadensis, Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021
Cupressus nevadensis - Photo (c) Elias Aristides Elias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elias Aristides Elias
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cupressus nevadensis, Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021
Cupressus nevadensis - Photo (c) Elias Aristides Elias, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elias Aristides Elias
Η ταυτότητα του χρήστη michaelheine: Cupressus nevadensis, Ένα μέλος του Κυπαρίσσι (Γένος Cupressus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 317