Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljr2018

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2011 02:12 PM PDT

Περιγραφή

Tapped from a fallen Pinus ponderosa cone and ID'd through genitalia.

Habronattus kubai - Photo (c) Sean C, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sean C
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Habronattus kubai, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_michael_hogan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:16 AM PDT
Anachemmis - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Anachemmis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 02:19 PM PDT

Τόπος

Rivas Canyon Trail (Google, OSM)
Hebestatis theveneti - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hebestatis theveneti, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 04, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:53 AM EDT

Περιγραφή

Adult male! ID'd by WayneMaddison.

Habronattus ocala - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Habronattus ocala, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildwingsecology

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 04:11 PM PDT

Ετικέτες

Socalchemmis gertschi - Photo (c) Scott M Logan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Scott M Logan
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Socalchemmis gertschi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2012 10:33 PM PST

Περιγραφή

Based on what is known on the ranges, shantzi is the only option in the entire regional area.

Titiotus shantzi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Titiotus shantzi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fowlivia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Περιγραφή

Found on garage door in rural Palmdale residence.

Titiotus shantzi - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Titiotus shantzi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 10:55 AM UTC
Socalchemmis - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Socalchemmis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drewscary

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 04:14 PM PDT
Titiotus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Titiotus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:25 PM PDT
Titiotus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Titiotus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aurocyon

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 07:34 PM PDT
Titiotus icenoglei - Photo (c) aurocyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by aurocyon
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Titiotus icenoglei, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goldenbeetle

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:56 PM PDT
Titiotus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Titiotus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blevine

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2020 09:18 AM MST
Euagrus josephus - Photo (c) Jorge H. Valdez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge H. Valdez
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Euagrus josephus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethpratt1

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 02:07 PM PDT
Habronattus americanus - Photo (c) Thomas Shahan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Habronattus americanus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reptipods

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 12:16 PM PDT
Habronattus tarsalis - Photo (c) dclump, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by dclump
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Habronattus tarsalis, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olinunez

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 04:31 PM PDT
Titiotus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Titiotus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jase_oesterblad

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 01:25 PM PDT
Kukulcania - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Kukulcania, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy03

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2018 08:11 PM PST
Neoanagraphis - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marshal Hedin
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Neoanagraphis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος
Arachnids

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)

Παρατηρητής

dtagburt

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 08:31 PM PDT
Γαλεώδη - Photo (c) José Eugenio Gómez Rodríguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basmalah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 10:53 AM UTC
Kukulcania - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Γένος Kukulcania, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018
Nesticus barri - Photo (c) Matthew L. Niemiller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew L. Niemiller
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Nesticus barri, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)
Nesticus jonesi - Photo (c) Sunguramy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Sunguramy
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Nesticus jonesi, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elijahkovac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2015 11:53 AM EDT
Hypochilus pococki - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hypochilus pococki, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fpaolino

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2018 05:02 PM EST
Hypochilus pococki - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hypochilus pococki, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 12:54 PM EDT
Hypochilus thorelli - Photo (c) Kevin Kocot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Kocot
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hypochilus thorelli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2018 01:47 PM EDT
Hypochilus thorelli - Photo (c) Kevin Kocot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Kocot
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hypochilus thorelli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefatforester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2018 12:49 PM CST
Hypochilus thorelli - Photo (c) Kevin Kocot, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kevin Kocot
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hypochilus thorelli, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snail_hiker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2016 01:13 PM EDT
Hypochilus pococki - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hypochilus pococki, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snail_hiker

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 10:28 AM EDT
Hypochilus pococki - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hypochilus pococki, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 01:55 PM EDT
Hypochilus pococki - Photo (c) Daniel Folds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Folds
Η ταυτότητα του χρήστη mhedin: Hypochilus pococki, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 3350