Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 12:10 ΜΜ HST

Ετικέτες

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgerstein78

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 01:37 ΜΜ PDT
Ramalina pollinaria - Photo (c) tom_carlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tom_carlberg
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Ramalina pollinaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 12:52 ΜΜ PDT
Cladidium bolanderi - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Cladidium bolanderi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 01:39 ΜΜ PDT
Cladidium bolanderi - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Cladidium bolanderi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 12:40 ΜΜ PDT
Physcia adscendens - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Physcia adscendens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 12:01 ΜΜ PDT
Peltigera - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Peltigera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 09:09 ΠΜ PDT
Cladonia - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noares

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 02:30 ΜΜ PDT

Τόπος

San Francisco (Google, OSM)
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 02:40 ΜΜ PDT
Cladonia - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 01:35 ΜΜ PDT
Ramalina pollinaria - Photo (c) tom_carlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tom_carlberg
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Ramalina pollinaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robynjensen

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 10:38 ΠΜ PDT
Niebla combeoides - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Niebla combeoides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

alia5888

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 08:51 ΠΜ +08
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:50 ΠΜ PDT
Polycauliona candelaria - Photo (c) JJ Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JJ Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Polycauliona candelaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:29 ΠΜ PDT
Niebla combeoides - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Niebla combeoides, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 02:04 ΜΜ PDT
Cladonia - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cofa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 03:11 ΜΜ PDT
Niebla homalea - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Niebla homalea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2024 12:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

On oak bark

Waynea californica - Photo (c) tom_carlberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tom_carlberg
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Waynea californica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 12:34 ΜΜ PDT
Letharia - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Letharia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 03:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing on roof of old rusty Volkswagen bug that has been abandoned here for many years from the looks of it.

Solo trip to the top of Mount Umunhum from the trailhead with parking. Had to run a few times because I was moving too slow and needed to make it back in time to pick up Cami and Yi Chien from Adobe.

All of my observations from this visit:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-15&order=asc&place_id=any&q=umunhum&user_id=joemdo

Flavoparmelia - Photo (c) Paul Morris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Flavoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 03:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing on roof of old rusty Volkswagen bug that has been abandoned here for many years from the looks of it.

Solo trip to the top of Mount Umunhum from the trailhead with parking. Had to run a few times because I was moving too slow and needed to make it back in time to pick up Cami and Yi Chien from Adobe.

All of my observations from this visit:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-15&order=asc&place_id=any&q=umunhum&user_id=joemdo

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 01:20 ΜΜ PDT
Niebla homalea - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Niebla homalea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Observed while accompanying Mando and company on an acorn foraging study in Bouverie Preserve. Big thank you to Mando for inviting me to tag along and then also taking Breanna and I to some cool spots!

All of my observations from this visit:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-17&order=asc&place_id=2764&user_id=joemdo

All of my observations from the day:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-17&order=asc&place_id=any&user_id=joemdo

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Observed while accompanying Mando and company on an acorn foraging study in Bouverie Preserve. Big thank you to Mando for inviting me to tag along and then also taking Breanna and I to some cool spots!

All of my observations from this visit:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-17&order=asc&place_id=2764&user_id=joemdo

All of my observations from the day:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-17&order=asc&place_id=any&user_id=joemdo

Teloschistes chrysophthalmus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Teloschistes chrysophthalmus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 10:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Observed while accompanying Mando and company on an acorn foraging study in Bouverie Preserve. Big thank you to Mando for inviting me to tag along and then also taking Breanna and I to some cool spots!

All of my observations from this visit:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-17&order=asc&place_id=2764&user_id=joemdo

All of my observations from the day:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-17&order=asc&place_id=any&user_id=joemdo

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gharrigan

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 07:20 ΜΜ PDT
Ramalina menziesii - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Ramalina menziesii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_n_seek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024
Cladonia - Photo (c) Tom Walker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Walker
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 11:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Observed while accompanying Mando and company on an acorn foraging study in Bouverie Preserve. Big thank you to Mando for inviting me to tag along and then also taking Breanna and I to some cool spots!

All of my observations from this visit:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-17&order=asc&place_id=2764&user_id=joemdo

All of my observations from the day:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-17&order=asc&place_id=any&user_id=joemdo

Ramalina menziesii - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Ramalina menziesii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logan_bishop

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 08:45 ΠΜ PDT
Ramalina menziesii - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Ramalina menziesii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmoorhatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:54 ΠΜ PDT
Ramalina subleptocarpha - Photo (c) Liam O'Brien, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liam O'Brien
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Ramalina subleptocarpha, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:10 ΠΜ PDT
Pseudothelomma occidentale - Photo (c) JJ Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by JJ Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη metsa: Pseudothelomma occidentale, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 32430