Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:33 PM NZDT

Περιγραφή

Lichen very abundant on bare ground

Xanthoparmelia - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Γένος Xanthoparmelia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:37 PM NZDT

Περιγραφή

Occasional on branches

Teloschistes chrysophthalmus - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Teloschistes chrysophthalmus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 12:27 PM NZDT

Περιγραφή

Common on consolidated sand dunes

Raoulia australis - Photo (c) Peter Sweetapple, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Sweetapple
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Raoulia australis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 06:17 PM NZDT
Pakau pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by d_kluza
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Pakau pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2021 11:38 AM +13

Τόπος

7073, New Zealand (Google, OSM)
Pakau pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by d_kluza
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Pakau pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffhenderson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2020 08:04 PM +13

Τόπος

Hurunui, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Pakau pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by d_kluza
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Pakau pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkecology

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2013 11:40 AM NZST
Pakau pennigera - Photo (c) Dan and Sharon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by d_kluza
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Pakau pennigera, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyra6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 11:34 AM UTC
Spergularia rubra - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Spergularia rubra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandkahurangi

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 09:24 AM +13
Spergularia rubra - Photo (c) Thorsten Usée, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Thorsten Usée
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Spergularia rubra, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Poa cita

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 02:40 PM NZST
Poa cita - Photo (c) johnsteel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by johnsteel
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Poa cita, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwidarren

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:00 AM NZST
Sticta filix - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Sticta filix, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizbarr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 02:25 PM +13

Τόπος

Sandy Point (Google, OSM)
Lobaria adscripta - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Lobaria adscripta, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klra29

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 12:39 PM +13
Sticta subcaperata - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Sticta subcaperata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lkeehner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 04:45 PM +13
Sticta latifrons - Photo (c) Todd Widhelm, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Todd Widhelm
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Sticta latifrons, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinsnz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:08 PM +13

Περιγραφή

On lower trunk of Rhus taitensis, upland forest, Upolu

Pseudocyphellaria - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Γένος Pseudocyphellaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinsnz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 05:36 PM +13

Περιγραφή

On cultivated Areca triandra

Lecanoromycetes - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Ομοταξία Lecanoromycetes, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tutukiwi

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 11:04 AM NZST
Yarrumia colensoi - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Yarrumia colensoi, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandi

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)
Carmichaelia corrugata - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Carmichaelia corrugata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandkahurangi

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)
Carmichaelia corrugata - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Carmichaelia corrugata, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)
Carmichaelia monroi - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Carmichaelia monroi, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:01 PM NZST
Carmichaelia monroi - Photo (c) Murray NZ, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Murray Dawson
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Carmichaelia monroi, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

welshrach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 03:01 PM NZST
Nephroma australe - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Nephroma australe, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

team9k

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2014 12:20 AM NZDT
Pyrrosia eleagnifolia - Photo (c) Petra White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Pyrrosia eleagnifolia, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antolsz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 06:06 PM NZST
Senecio minimus - Photo (c) catmave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Senecio minimus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

team9k

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2014 12:04 AM NZDT
Schefflera digitata - Photo (c) Christopher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christopher Tracey
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Schefflera digitata, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

team9k

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2014 12:20 AM NZDT
Pseudocyphellaria rufovirescens - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Pseudocyphellaria rufovirescens, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 12:09 PM NZST
Collemataceae - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sea-kangaroo
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Οικογένεια Collemataceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 03:59 PM NZST
Lecanora polytropa - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Lecanora polytropa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 01:59 PM NZST

Περιγραφή

Meola Reef, Waitemata Harbour, Auckland. On twigs of Plagianthus divaricatus.

Physcia jackii - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Physcia jackii, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skinkysam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 02:14 PM NZST
Stereocaulon ramulosum - Photo (c) Leuba Ridgway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leuba Ridgway
Η ταυτότητα του χρήστη melissa_hutchison: Stereocaulon ramulosum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4954