Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 01:24 PM CEST

Τόπος

Echzell, Germany (Google, OSM)
Lycopus europaeus - Photo (c) H. Zell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Lycopus europaeus, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

thephoxinus

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 01:33 PM CEST

Τόπος

Echzell, Germany (Google, OSM)
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 31, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 06:56 PM CEST
Consolida orientalis - Photo (c) Wildlife Travel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Consolida orientalis, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 06:12 PM CEST

Τόπος

Wien, AT-WI-WS, AT (Google, OSM)
Πράσινος Φρύνος - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Πράσινος Φρύνος (Bufotes viridis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 06:56 PM CEST
Centaurea cyanus - Photo (c) Kai-Philipp Schablewski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kai-Philipp Schablewski
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Centaurea cyanus, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelynpurr

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 05:30 PM CET

Περιγραφή

LB relativ groß

Asarum europaeum - Photo (c) Photo by David J. Stang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Asarum europaeum, Ένα μέλος του Πιπερώδη (Τάξη Piperales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)

Παρατηρητής

chiloscyphus

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 03:47 PM CEST
Δενδροβάτραχος - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Δενδροβάτραχος (Hyla arborea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

totenfliege

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:28 AM CEST
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

carinaleimhofer

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:34 AM CEST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)

Παρατηρητής

sarazeyrek

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:49 PM CEST

Τόπος

Wien, AT-WI-WS, AT (Google, OSM)
Βατραχιοειδή - Photo (c) Colin Ogle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ogle
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χουχουριστής (Strix aluco)

Παρατηρητής

barnabywalters

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:10 PM CEST
Χουχουριστής - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Χουχουριστής (Strix aluco)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 02:01 PM CEST
Άνουρα - Photo (c) Jonathan Kolby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jonathan Kolby
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

gertiseiser

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:03 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)

Παρατηρητής

goodrun

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:12 PM CEST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινομπομπίνα (Bombina bombina)

Παρατηρητής

barnabywalters

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:15 PM CEST
Bombina - Photo (c) fausto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by fausto
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Γένος Bombina, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:00 PM CEST
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

yat70

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:46 AM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

merl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:03 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

migru

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 11:22 AM CEST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

udelalli

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 10:34 AM CET
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

mgreilhuber

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Βουνοβάτραχος - Photo (c) Richard Bartz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)

Παρατηρητής

wrbkat

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 02:42 PM CEST
Ευκίνητος Βάτραχος - Photo (c) mgreilhuber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mgreilhuber
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Ευκίνητος Βάτραχος (Rana dalmatina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)

Παρατηρητής

konrad

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 03:29 PM CEST
Πηλοφύλαξ - Photo (c) etisergieva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by etisergieva
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Πηλοφύλαξ (Γένος Pelophylax)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aldrea

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 07:10 PM EAT
Xenopus - Photo (c) South African Frog Atlas Project, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Γένος Xenopus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 24, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelynpurr

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 05:36 PM CET

Περιγραφή

Teilfiederblötter nach oben größer werdend

Geum urbanum - Photo (c) Carl-Johan Häggman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carl-Johan Häggman
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Geum urbanum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucas_stipticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

amplexus

Alytes obstetricans - Photo (c) Daniele Seglie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniele Seglie
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Alytes obstetricans, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

cleeb

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 11:21 PM CET
Σαλαμάνδρα - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χωματόφρυνος (Bufo bufo)

Παρατηρητής

pastabaum

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 02:25 PM CEST

Τόπος

Hanság, Hungary (Google, OSM)
Χωματόφρυνος - Photo (c) Mauro Paschetta, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Χωματόφρυνος (Bufo bufo)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 28, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vikis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 10:12 AM SAST
Rana - Photo (c) Billy Lindblom, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Γένος Rana, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bettyglatzhofer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 09:11 PM CET
Hypopachus pictiventris - Photo (c) J.P. Lawrence, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J.P. Lawrence
Η ταυτότητα του χρήστη melanie_hoppmann: Hypopachus pictiventris, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 68