Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 09:34 PM +07
Haminoeidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Οικογένεια Haminoeidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:28 PM +07
Haminoeidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Οικογένεια Haminoeidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 09:40 PM +07
Haminoeidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Οικογένεια Haminoeidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 09:11 PM +07

Περιγραφή

Black ones

Haminoeidae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Οικογένεια Haminoeidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2021 03:02 PM +07
Phidiana bourailli - Photo (c) Johan Bas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Johan Bas
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Phidiana bourailli, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:33 PM +07

Τόπος

Andaman Sea (Google, OSM)
Phyllidiopsis phiphiensis - Photo (c) Bernard Picton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Bernard Picton
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Phyllidiopsis phiphiensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 06:30 PM +07
Julia - Photo (c) Phil Liff-Grieff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Phil Liff-Grieff
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Julia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απλυσιίδες (Οικογένεια Aplysiidae)

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 07:45 PM +07
Απλύσια - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Απλύσια (Γένος Aplysia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:36 PM +07
Tubulophilinopsis pilsbryi - Photo (c) Keith Willmott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Willmott
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Tubulophilinopsis pilsbryi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:26 PM +07
Hypselodoris bollandi - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Phil Garner
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Hypselodoris bollandi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2021 02:58 PM +07
Phyllidia varicosa - Photo (c) Steve Childs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Phyllidia varicosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 10:39 AM +07
Phyllidiopsis xishaensis - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mark Rosenstein
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Phyllidiopsis xishaensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 12:59 PM +07

Τόπος

Andaman Sea (Google, OSM)
Phyllidiella zeylanica - Photo (c) Mike Krampf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Krampf
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Phyllidiella zeylanica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 09:00 PM +07

Περιγραφή

Aeolidiopsis harrietae

Baeolidia harrietae - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Aeolidiopsis harrietae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:25 PM +07
Trapania euryeia - Photo (c) Terry Gosliner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Terry Gosliner
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Trapania euryeia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 12:52 PM +07
Hypselodoris maculosa - Photo (c) crawl_ray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Hypselodoris maculosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 07:42 PM +07

Περιγραφή

Phyllodesmium sp.7 from NSSI2 ?

Phyllodesmium - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Phyllodesmium, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josylai

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:06 PM HKT

Τόπος

香港 (Google, OSM)
Trinchesia - Photo (c) Nick Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Trinchesia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγελαδίτσα (Peltodoris atromaculata)

Παρατηρητής

bernardpicton

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2005 10:05 AM IST

Ετικέτες

Αγελαδίτσα - Photo (c) jim-anderson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jim-anderson
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Αγελαδίτσα (Peltodoris atromaculata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 09:40 AM PDT

Τόπος

Tacoma, WA, USA (Google, OSM)
Dirona albolineata - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Dirona albolineata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dama

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Ετικέτες

Costasiella - Photo (c) Vishal Bhave, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Vishals_Lab
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Costasiella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:00 PM +07
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Roxaniella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 01:05 PM +07
Diniatys dubius - Photo (c) Terry Gosliner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Terry Gosliner
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Diniatys dubius, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 05:12 PM +07
Trinchesia - Photo (c) Nick Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Trinchesia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:55 PM +07
Trinchesia - Photo (c) Nick Shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Shaw
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Trinchesia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:14 PM +07
Polycera - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Polycera, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:05 PM +07
Coryphellina - Photo (c) Carla van Westing, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carla van Westing
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Coryphellina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:48 PM +07
Tubulophilinopsis pilsbryi - Photo (c) Keith Willmott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Keith Willmott
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Tubulophilinopsis pilsbryi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:30 PM +07
Pruvotfolia - Photo (c) Franca Wermuth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Franca Wermuth
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Pruvotfolia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

islugyouuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 05:20 PM +07
Noumeaella - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη meijiwanders: Γένος Noumeaella, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 193