Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabe_schp

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:57 AM PDT
Abronia latifolia - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Abronia latifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bfoxjuch

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 11:36 AM PDT
Lathyrus japonicus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Gabe Schp
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus japonicus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blakdog7

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 07:52 PM PDT
Lathyrus japonicus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Gabe Schp
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus japonicus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobarch

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 04:51 AM UTC
Lathyrus japonicus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Gabe Schp
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus japonicus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)

Παρατηρητής

rcross

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:13 PM EDT
Κακίλη Η Παράλια - Photo (c) Robert Slavey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Slavey
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcross

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:16 PM EDT
Lathyrus japonicus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Gabe Schp
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus japonicus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcross

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 06:27 PM EDT
Honckenya peploides - Photo (c) Andy Fyon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andy Fyon
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Honckenya peploides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcross

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 07:45 PM EDT
Lathyrus littoralis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus littoralis, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcross

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 07:47 PM EDT
Carex macrocephala - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Carex macrocephala, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benaj

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 12:23 PM PDT
Pollicipes polymerus - Photo (c) Oli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oli
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Pollicipes polymerus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandagilbert

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 10:47 AM PDT

Τόπος

Ucluelet, CA (Google, OSM)
Anthopleura xanthogrammica - Photo (c) Stephen Bentsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Anthopleura xanthogrammica, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandagilbert

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:28 PM PDT

Περιγραφή

Shorepine Bog

Drosera rotundifolia - Photo (c) Chris Parker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Drosera rotundifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandagilbert

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:23 PM PDT

Περιγραφή

Sand Dunes @ Wickanninish

Abronia latifolia - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Abronia latifolia, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandagilbert

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:22 PM PDT

Περιγραφή

Sand dunes at wickanninish

Carex macrocephala - Photo (c) Tab Tannery, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Carex macrocephala, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abigail8182

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 03:46 PM PDT
Lathyrus littoralis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus littoralis, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaydam

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 04:14 PM PDT
Lathyrus littoralis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus littoralis, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca-went-west

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:28 AM PDT
Lathyrus littoralis - Photo (c) David Hofmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus littoralis, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rebecca-went-west

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 11:42 AM PDT
Abronia umbellata - Photo (c) Jerry Kirkhart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Abronia umbellata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:07 AM PDT
Spilosoma virginica - Photo (c) Andy Reago & Chrissy McClarren, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Spilosoma virginica, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danstamp

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 01:05 PM PDT
Rhododendron groenlandicum - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Rhododendron groenlandicum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danstamp

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 08:00 PM PDT

Τόπος

Ucluelet, BC, CA (Google, OSM)
Lathyrus japonicus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Gabe Schp
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Lathyrus japonicus, Ένα μέλος του Λάθυρος (Γένος Lathyrus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pricefoster

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 06:53 PM PDT
Leymus mollis - Photo (c) judith holm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by judith holm
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Leymus mollis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pricefoster

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 06:12 PM PDT
Rhododendron groenlandicum - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Rhododendron groenlandicum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiaraalps

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 01:17 PM PDT
Fragaria chiloensis - Photo (c) Miriam Olivera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miriam Olivera
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Fragaria chiloensis, Ένα μέλος του Φραγκάρια (Γένος Fragaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megascopsk

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021
Γιγάντιο Χταπόδι Του Ειρηνικού - Photo (c) canopic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Γιγάντιο Χταπόδι Του Ειρηνικού (Enteroctopus dofleini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 04:20 PM PST
Cryptopleura ruprechtiana - Photo Steve Lonhart / NOAA MBNMS, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Cryptopleura ruprechtiana, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancruickshank

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 04:11 PM PST
Pilophorus acicularis - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Pilophorus acicularis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaydam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 11:49 AM PST
Dicranum scoparium - Photo (c) Emma Harrower, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Dicranum scoparium, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaydam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 03:29 PM PST
Picea sitchensis - Photo (c) Mike Patterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Picea sitchensis, Ένα μέλος του Πικέα (Γένος Picea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsaydam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 03:31 PM PST
Pinus contorta contorta - Photo (c) janices, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megansakuma: Pinus contorta var. contorta, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 73