Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

blacksloth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2021 12:02 PM CST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 10:54 AM PST

Περιγραφή

Western Honey Bee found writhing on her back on the sidewalk. When moved to more natural ground, she continued to be unable to stand or stay upright. Common.

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 02:26 PM PST

Περιγραφή

Western Honey Bee found standing on the sidewalk. Moved to a flower off the path. Common.

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 02:57 PM PST

Περιγραφή

Western Honey Bee found standing on the concrete of the Lewis Amphitheatre. Relocated off of the path. Common. Seemed healthy.

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kyle_eaton_photography

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 03:50 PM PST

Περιγραφή

Dead Western Honey Bee found on the sidewalk. Common.

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

pascale

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 01:50 PM AEDT

Περιγραφή

Dead, wrapped up in spiders web on leaf below flower of Kangaroo Apple

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

mooseandsquirrel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 11:40 AM PST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

cjaltorossian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 04:40 PM PST

Τόπος

Pasadena, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

It's a little hard to see, but once you see it, it's definitely there!

Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

nature1111

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 11:32 AM UTC

Τόπος

Soquel, CA, US (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

lordhuron

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Erigeron karvinskianus - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Erigeron karvinskianus, Ένα μέλος του Ερίγερο (Γένος Erigeron)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lordhuron

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021
Toxomerus - Photo (c) John Klymko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Γένος Toxomerus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:44 PM PDT
Ceratina - Photo (c) Eric Kwan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Γένος Ceratina, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 13, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

fieryskipper

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 10:37 AM PDT
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Alex, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 09:33 AM PDT

Περιγραφή

Near quadrat 4-1, seen outside of sample window

Dialictus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Υπογένος Dialictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάραθο (Foeniculum vulgare)

Παρατηρητής

quercusboletus

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 09:32 AM PDT
Μάραθο - Photo (c) Allie Schiltmeyer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μάραθο (Foeniculum vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 06:50 AM PDT
Rhinotropis cornuta fishiae - Photo Unknown, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Rhinotropis cornuta var. fishiae, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:04 AM PDT
Rhinotropis cornuta fishiae - Photo Unknown, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Rhinotropis cornuta var. fishiae, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 09:52 AM PDT
Rhinotropis cornuta fishiae - Photo Unknown, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Rhinotropis cornuta var. fishiae, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:07 AM PDT
Rhinotropis cornuta fishiae - Photo Unknown, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Rhinotropis cornuta var. fishiae, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 11:03 AM PDT
Rhinotropis cornuta fishiae - Photo Unknown, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Rhinotropis cornuta var. fishiae, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάραθο (Foeniculum vulgare)

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2021 08:29 AM PDT
Μάραθο - Photo (c) Allie Schiltmeyer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Μάραθο (Foeniculum vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:32 AM PDT
Centaurea melitensis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Centaurea melitensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:43 AM PDT

Περιγραφή

Small, sparse patch

Centaurea melitensis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Centaurea melitensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:48 AM PDT

Περιγραφή

Sparse and small patch

Centaurea melitensis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Centaurea melitensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 09:59 AM PDT
Centaurea melitensis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Centaurea melitensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Σπάρτο (Spartium junceum)

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:02 AM PDT

Περιγραφή

Small patch with many large adult plants

Κοινό Σπάρτο - Photo (c) Anne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Κοινό Σπάρτο (Spartium junceum)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:28 AM PDT
Rhinotropis cornuta fishiae - Photo Unknown, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Rhinotropis cornuta var. fishiae, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:34 AM PDT
Rhinotropis cornuta fishiae - Photo Unknown, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Rhinotropis cornuta var. fishiae, Ένα μέλος του Κυαμώδη (Τάξη Fabales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:40 AM PDT
Centaurea melitensis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Centaurea melitensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 11:08 AM PDT
Centaurea melitensis - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη megakylie: Centaurea melitensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 158