Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 09:53 AM CDT
Liatris bridgesii - Photo (c) Edwin Bridges, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Liatris bridgesii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2022
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronmartin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 02:02 PM UTC
Vanessa virginiensis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Vanessa virginiensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronmartin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 02:22 PM UTC
Epargyreus clarus - Photo (c) elinpierce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Elin Pierce
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Epargyreus clarus, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 03:17 PM CST
Vanessa virginiensis - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Vanessa virginiensis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 08:46 AM CST

Περιγραφή

Growing in full sun not far from the pond near the Powerlines. Inflorescence is not fully open yet. Plants ca 80 cm tall. Surrounding plants include Iva annua, Broomsedge Bluestem, Bermudagrass, Snow-on-the-Prairie.

Andropogon tenuispatheus - Photo (c) Josh Olive, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Andropogon tenuispatheus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 04:44 PM CDT

Περιγραφή

This specimen was unlabeled in a plant press. This grass can be found along sunny trails and grassy areas in most parts of the Stengl property.

Paspalum notatum - Photo (c) Jay L. Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Paspalum notatum, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 04:28 PM CDT

Περιγραφή

This specimen was found unlabeled in a plant press. Date and location of collection are unknown. This grass is ubiquitous in open grassy areas of Stengl.

Cynodon dactylon - Photo (c) Art Mur, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Cynodon dactylon, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronmartin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 02:46 PM UTC
Thorybes dorantes - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Thorybes dorantes, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 04:28 PM CDT

Περιγραφή

This specimen was found unlabeled in a plant press. Date and location of collection are unknown. This species has been found growing in full shade climbing trees along the creek bank on the eastern side of the Stengl property.

Lonicera japonica - Photo (c) Cerlin Ng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Lonicera japonica, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 08:48 AM CST

Περιγραφή

This specimen is growing along the fence line in front of the lab, and is abundant in wooded parts of the property. Evergreen, with bluish berries. Scales displaying oval-shaped, flattened, light-green glands consistent with this species. Loblolly Pines, Post Oak present nearby and a grassy lawn to the east.

Juniperus virginiana - Photo (c) Dane Larsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 10:15 AM CST

Περιγραφή

These are small trees/shrubs growing in full shade along the edge of the creek. Loblolly Pines, Sycamore, Mulberry, Elm sp. tower over them. Yaupon, Carolina Laurelcherry are also part of the understory. The evergreen leaves are covered with small dot-like glands and are aromatic when crushed, smelling like bayberry.

Morella cerifera - Photo (c) Homer Edward Price, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Morella cerifera, Ένα μέλος του Φηγώδη (Τάξη Fagales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 10:04 AM CST

Περιγραφή

Growing along the creek bank shaded by Loblolly Pines, Elms, Sycamore, Yaupon Holly, Wax Myrtle. Leaves are shiny and smooth above with small teeth along the margins and aromatic when crushed. (Smells like almond extract)

Prunus caroliniana - Photo (c) Terry Woodward, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Prunus caroliniana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:50 AM CDT
Sesbania vesicaria - Photo (c) Jason Sharp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by SharpJ99
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Sesbania vesicaria, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 11:06 AM UTC
Ortalis vetula - Photo (c) herper47, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Ortalis vetula, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:58 AM UTC
Cyanocorax yncas - Photo (c) J. Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Cyanocorax yncas, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronmartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 01:38 PM UTC

Τόπος

Weslaco, TX, US (Google, OSM)
Anartia jatrophae - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Anartia jatrophae, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 02:43 PM CST
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) moviecoco568, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 08:46 AM CST

Περιγραφή

Growing in full sun not far from the pond near the Powerlines. Inflorescence is not fully open yet. Plants ca 80 cm tall. Surrounding plants include Iva annua, Broomsedge Bluestem, Bermudagrass, Snow-on-the-Prairie.

Andropogon glomeratus - Photo (c) Lena Zappia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Andropogon glomeratus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 12, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:37 PM CDT
Rudbeckia hirta - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Rudbeckia hirta, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:39 PM CDT
Argemone albiflora - Photo (c) fossil_rim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Argemone albiflora, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:33 PM CDT
Verbesina encelioides - Photo (c) Tim Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Verbesina encelioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:16 AM CDT

Περιγραφή

Growing in the gravel parking lot near the Power-line gate. Full sun, disturbed soil. Accompanied by other grasses, Croton sp. Loblolly Pine/Post Oak woods adjacent. A tall clump grass with mostly basal leaves and inflorescence of multiple rames with small hairy spikelets.

Paspalum urvillei - Photo (c) M. A. K. Johnson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Paspalum urvillei, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 02, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 08:38 AM CDT

Περιγραφή

Follow-up from last week. No flowers were present today and we are thinking the small, white tubes we saw last week were cleistogamous flowers. Leaves and stems are hairy, leaves are sessile, calyx lobes slender and bristle-like.
Link to previous observation:https://www.inaturalist.org/observations/98416780, https://www.inaturalist.org/observations/98502020

Ruellia humilis - Photo (c) peganum, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Ruellia humilis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:56 AM CDT
Chasmanthium latifolium - Photo (c) ixi the beericorn, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Chasmanthium latifolium, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:48 AM CDT
Salvia coccinea - Photo (c) SK, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Salvia coccinea, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:51 AM CDT
Callicarpa americana - Photo (c) Robert LaPlante, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Callicarpa americana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)

Παρατηρητής

kcoxau79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 10:12 AM CDT

Ετικέτες

Αγριοπασχαλιά - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Αγριοπασχαλιά (Melia azedarach)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:08 AM CDT
Coleataenia anceps - Photo (c) Alan Weakley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Coleataenia anceps, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathymcaleese

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:33 AM CDT
Verbesina encelioides - Photo (c) Tim Crawford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Verbesina encelioides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronmartin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:08 PM MDT
Thamnophis elegans vagrans - Photo (c) johnwilliams, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by johnwilliams
Η ταυτότητα του χρήστη mcvaughn: Thamnophis elegans ssp. vagrans, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 465