Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danislizt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2016 01:39 ΜΜ CET
Podarcis lusitanicus - Photo (c) João Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by João Silva
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Podarcis lusitanicus, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2007 05:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Ourense, España (Google, OSM)
Natrix astreptophora - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gilberto Sánchez Jardón
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Natrix astreptophora, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 19, 2019
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2016
Boyeria irene - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Boyeria irene, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarpollo5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2016

Ετικέτες

Orthetrum coerulescens - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Simon Tonge
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Orthetrum coerulescens, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2005

Τόπος

xares (Google, OSM)
Vipera seoanei - Photo (c) Clo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clo
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Vipera seoanei, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2007 05:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Ourense, España (Google, OSM)
Natrix natrix astreptophora - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gilberto Sánchez Jardón
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Natrix natrix ssp. astreptophora [inactive], Ένα μέλος του Νερόφιδο (Natrix natrix [inactive])
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2007 05:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Ourense, España (Google, OSM)
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Νερόφιδο (Natrix natrix [inactive])
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2016 11:01 ΠΜ CEST
Coronella girondica - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Coronella girondica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Galicia, ES (Google, OSM)
Timon lepidus - Photo (c) Iván Orois, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Iván Orois
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Timon lepidus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 11:10 ΜΜ CEST
Ταρέντολα - Photo (c) mathias_dezetter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by mathias_dezetter
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Ταρέντολα (Tarentola mauritanica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κονάκι (Anguis fragilis)

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by royc614
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Zamenis scalaris - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2015
Natrix maura - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Natrix maura, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Malpolon monspessulanus - Photo (c) Bald Ibis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bald Ibis
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Malpolon monspessulanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscodocampo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2015 06:43 ΜΜ CEST
Zamenis scalaris - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misama85

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 08:24 ΜΜ SAST
Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος - Photo (c) Norbert Sauberer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norbert Sauberer
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος (Calopteryx virgo)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misama85

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2017 08:45 ΜΜ SAST
Platycnemis latipes - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Platycnemis latipes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaumemas

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 11:56 ΠΜ SAST
Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος - Photo (c) Norbert Sauberer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Norbert Sauberer
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Καλοπτέρυξ Ο Παρθένος (Calopteryx virgo)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosgomezffg

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Aeshna cyanea - Photo (c) Erland Refling Nielsen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Aeshna cyanea, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmucientes

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Περιγραφή

Some specimen with leeches

Rana iberica - Photo (c) ruimvs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ruimvs
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Rana iberica, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 5, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)

Παρατηρητής

liesbeth

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2012

Περιγραφή

Golden color

Κόκκινη Λιβελούλα - Photo (c) Stas & Lana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stas & Lana
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Κόκκινη Λιβελούλα (Crocothemis erythraea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikernf

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2016 03:29 ΜΜ CEST
Podarcis bocagei - Photo (c) Luis Lopes Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Lopes Silva
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Podarcis bocagei, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 4, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danislizt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2016 01:39 ΜΜ CET
Podarcis guadarramae - Photo (c) israelhervas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mcohyla: Podarcis guadarramae, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 4, 2016
Αντισυμβατική

Στατιστικά

  • 23