Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdarmstadt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 08:18 PM AKST

Τόπος

Derby Cove, AK, US (Google, OSM)
Pagurus hirsutiusculus - Photo (c) marlin harms, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Pagurus hirsutiusculus, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdarmstadt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 08:56 PM AKST

Τόπος

Derby Cove, AK, US (Google, OSM)
Cryptochiton stelleri - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Cryptochiton stelleri, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdarmstadt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 08:42 PM AKST

Τόπος

Derby Cove, AK, US (Google, OSM)
Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 11:42 AM PDT

Τόπος

Tacoma, WA, USA (Google, OSM)
Serpula columbiana - Photo (c) Patrick Webster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Webster
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Serpula columbiana, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:03 PM PDT

Τόπος

Tacoma, WA, USA (Google, OSM)
Glebocarcinus oregonensis - Photo (c) Wendy Feltham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Wendy Feltham
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Glebocarcinus oregonensis, Ένα μέλος του Ετεροτρήματα (Υποενότητα ζώων Heterotremata)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:49 PM PDT
Serpula columbiana - Photo (c) Patrick Webster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Webster
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Serpula columbiana, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 08:14 AM AKDT
Hiatella - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dlbowls
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Γένος Hiatella, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 08:22 AM AKDT
Aeolidia - Photo (c) Katie Lambert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Katie Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Γένος Aeolidia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:20 AM AKDT
Onchidoris bilamellata - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Onchidoris bilamellata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:21 AM AKDT

Περιγραφή

10-15 mm
Found with Onchidoris bilamellata (coincidence?) under rocks at low tide. Quite common.

According to https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/14990 there are 7 species of free swimming flatworms recorded from Alaska. Of these Nexilis epichitonius and Nesion arcticum do not reach this size and can be ruled out, as can Kaburakia excelsa which should be considerably larger. Acerotisa arctica seems to be known from only one species collected at Utquiagvik at the Arctic Ocean. I was not able to find any information about Notocomplana sanjuania or Notoplana longastyletta even under any of their synonyms.

Pleioplana atomata (also known as Notoplana atomata) seems like the most likely candidate. It is 9-28mm; found under stones and weeds in intertidal zone and matches iNat photos well.

Notoplana - Photo (c) Simon Nicholas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Nicholas
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Γένος Notoplana, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samcturner

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:39 AM AKDT
Chamaenerion latifolium - Photo (c) lolo scheiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by lolo scheiner
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Chamaenerion latifolium, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 12:03 PM AKDT

Περιγραφή

At low tide there were quite a number of these very tiny (2-4 mm) periwinkles marching across the sand away from the rocky shore out toward the sea.

A number of other periwinkles present in the rocks, but these were the only ones I saw trekking across the sand.

Littorina sitkana - Photo (c) M. Goff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by M. Goff
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Littorina sitkana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 09:35 AM AKDT
Tegula pulligo - Photo Steve Lonhart (SIMoN / MBNMS), δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Tegula pulligo, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Alaska, US (Google, OSM)
Fusitriton oregonensis - Photo (c) Shellnut, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Fusitriton oregonensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sochlor

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 12:37 PM AKDT
Nucella lima - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Nucella lima, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sochlor

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:38 AM AKDT
Fusitriton oregonensis - Photo (c) Shellnut, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Fusitriton oregonensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sochlor

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:15 AM AKDT
Fusitriton oregonensis - Photo (c) Shellnut, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Fusitriton oregonensis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jp3613

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 03:21 PM AKDT
Aeolidia - Photo (c) Katie Lambert, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Katie Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Γένος Aeolidia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifer_clifford

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 01:58 PM AKDT

Περιγραφή

eggs? on unidentified kelp (observation included on this date)

Lacuna - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Γένος Lacuna, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidmaurer

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:52 PM AKDT
Mopalia - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Γένος Mopalia, Ένα μέλος του Πολυπλακοφόρα (Ομοταξία Polyplacophora)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seelabacca

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 07:10 PM AKDT
Limacina helicina - Photo (c) Hakai Institute, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Hakai Institute
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Limacina helicina, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awenninger

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2022 11:43 AM AKDT
Nucella lamellosa - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Nucella lamellosa, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stierra

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 08:11 PM AKDT

Τόπος

Homer, AK, USA (Google, OSM)
Lacuna vincta - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Lacuna vincta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slugsrcool

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 10:20 AM AKDT

Τόπος

Homer, AK, US (Google, OSM)
Nucella lima - Photo (c) Erin McKittrick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Erin McKittrick
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Nucella lima, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:25 AM AKDT

Περιγραφή

On brown kelp at low tide. Rock & sand intertidal flats. Only found the one, so not common.

Lacuna vincta - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Lacuna vincta, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:20 PM AKDT
Cryptonatica aleutica - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Invertebrate Zoology, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Cryptonatica aleutica, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 09:05 AM AKDT

Περιγραφή

Am I correct in thinking that the small white thing shown in the 2nd photo is a young Serpula columbiana? And the pink ones as well, maybe?

Serpula columbiana - Photo (c) Patrick Webster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Patrick Webster
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Serpula columbiana, Ένα μέλος του Πολύχαιτοι (Ομοταξία Polychaeta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Alaska, US (Google, OSM)
Amphissa columbiana - Photo (c) EcologyWA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Amphissa columbiana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 01:30 PM AKDT

Περιγραφή

Found attached to kelp washed up by the tide

Pododesmus macrochisma - Photo (c) Lena Dietz Chiasson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lena Dietz Chiasson
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Pododesmus macrochisma, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliatrischman1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 02:27 PM AKDT
Oplopanax horridus - Photo (c) J Brew, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mckittre: Oplopanax horridus, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 761