Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasamijo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 04:11 PM EDT

Τόπος

Guelph (Google, OSM)
Leucanthemum vulgare - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Leucanthemum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlajayne

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 03:29 PM EDT
Leucanthemum vulgare - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Leucanthemum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlajayne

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 03:40 PM EDT
Hesperis matronalis - Photo (c) Owen Wolter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Hesperis matronalis, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_meeker

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 08:28 PM EDT
Iris versicolor - Photo (c) botany08, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Iris versicolor, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benedicte-aimee

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 03:02 PM EDT
Glyceria striata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Glyceria striata, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beth4nature

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 07:44 PM EDT
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καβαλαριά (Vicia cracca)

Παρατηρητής

mushroom_lover

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 06:42 PM EDT
Καβαλαριά - Photo (c) V.S. Volkotrub, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Καβαλαριά (Vicia cracca)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizseifert

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 01:02 PM EDT
Rhus aromatica - Photo (c) Kingsbrae Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Rhus aromatica, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)

Παρατηρητής

cindymcgregor

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 03:25 PM EDT

Τόπος

Guelph (Google, OSM)
Κοινό Λιγούστρο - Photo (c) MurielBendel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Κοινό Λιγούστρο (Ligustrum vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

hi_az

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 12:29 PM EDT
Ασημόλευκα - Photo (c) Kristin Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

christine731

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 05:02 PM EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim007

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:13 AM EDT
Catalpa speciosa - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Catalpa speciosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfirby

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 09:57 AM EDT
Asclepias syriaca - Photo (c) Randy Nonenmacher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Asclepias syriaca, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 06:21 PM EDT
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 06:38 PM EDT
Leucanthemum vulgare - Photo (c) pucak, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Leucanthemum vulgare, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:27 AM EDT
Ostrya virginiana - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Ostrya virginiana, Ένα μέλος του Οστρύα (Γένος Ostrya)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

miguelph

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 05:56 PM EDT
Βοϊδόγλωσσα - Photo (c) Jason Headley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 10:30 AM EDT
Solidago flexicaulis - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Solidago flexicaulis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:03 PM EDT
Syringa vulgaris - Photo (c) Eric Keith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Syringa vulgaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_buck

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:06 PM EDT
Arctium - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Γένος Arctium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_doan

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 09:22 AM EDT
Rhus typhina - Photo (c) sammatey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Rhus typhina, Ένα μέλος του Ρους (Γένος Rhus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnihang

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 02:57 PM EDT
Αραουκάρια Η Επαλληλόφυλλος - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Αραουκάρια Η Επαλληλόφυλλος (Araucaria araucana)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnihang

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 03:07 PM EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Cercidiphyllum japonicum - Photo (c) Alan Weakley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Cercidiphyllum japonicum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnihang

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 03:15 PM EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Physocarpus opulifolius - Photo (c) hollyyoung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Physocarpus opulifolius, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnihang

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 03:16 PM EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)
Cercis canadensis - Photo (c) dbarronoss, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Cercis canadensis, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

eliannawylie

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 04:57 PM EDT
Δαύκος Ο Καρώτος - Photo (c) lvconrad1977, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)

Παρατηρητής

djfarnworth

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 04:55 PM EDT
Λωτός Ο Κερατιοφόρος - Photo (c) Kris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Λωτός Ο Κερατιοφόρος (Lotus corniculatus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelph

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 11:30 AM EDT
Pulmonaria officinalis - Photo (c) Charlie Hohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Σύνθετο Pulmonaria officinalis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rossddickson

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 09:28 AM EDT
Aquilegia canadensis - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Aquilegia canadensis, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie332

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 08:24 AM EDT
Geum - Photo (c) Ivano Marques, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mayoung: Γένος Geum, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 86