Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόραμφος Φαέθων (Phaethon aethereus)

Παρατηρητής

jane41

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 04:36 ΜΜ -06
Ερυθρόραμφος Φαέθων - Photo (c) Tom Benson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tom Benson
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Ερυθρόραμφος Φαέθων (Phaethon aethereus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slystonejr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 05:05 ΜΜ +04
Phaethon lepturus - Photo (c) Rafy Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Phaethon lepturus, Ένα μέλος του Φαεθοντόμορφα (Τάξη Phaethontiformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rawcomposition

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 12:30 ΜΜ -06

Ετικέτες

Fregata minor - Photo (c) Bernard Mayoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernard Mayoff
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Fregata minor, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

niko_mandl

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2012 11:47 ΜΜ -05

Τόπος

Máncora, Peru (Google, OSM)
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

niko_mandl

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2012 11:47 ΜΜ -05
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

niko_mandl

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2012 04:26 ΜΜ -05
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

niko_mandl

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2012 04:33 ΜΜ -05

Τόπος

Machala, EC-EO, EC (Google, OSM)
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

thedentist25

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 09:24 ΠΜ -06
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rivendel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:11 ΜΜ AEST
Fregata ariel - Photo (c) Rémi Bigonneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rémi Bigonneau
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Fregata ariel, Ένα μέλος του Σουλόμορφα (Τάξη Suliformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

rajipatel07

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:13 ΠΜ EST
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

cielomdm

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 08:02 ΠΜ -05

Τόπος

Colombia (Google, OSM)
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

snicolai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 08:25 ΠΜ CST
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

sinaloasilvestre

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 01:36 ΜΜ MST
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

ivanimartinez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 10:11 ΠΜ CST
Μεγάλη Φρεγάτα - Photo (c) Albert Michaud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zavaleta_huerta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)
Pionus senilis - Photo (c) Oscar Perez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Perez
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Pionus senilis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa2233

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)
Psittacara chloropterus - Photo (c) Arismendy Ferreras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Arismendy Ferreras
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Psittacara chloropterus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariamejia1000

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:36 ΜΜ CST

Τόπος

Yoro, HN (Google, OSM)

Περιγραφή

  1. Nombre común: Pericos
  2. Nombre Científico: Género Eupsittula
  3. Nombre completo y No. de cuenta: María de los Ángeles Mejía Villanueva. 20232000584
  4. Lugar donde tomó la fotografía: El Progreso, Yoro
Eupsittula nana - Photo (c) http://www.birdphotos.com, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Eupsittula nana, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juha_lindy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2008 01:00 ΠΜ EDT
Irena puella - Photo (c) Mike Pennington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Irena puella, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alpin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Jawa Barat, ID (Google, OSM)
Copsychus malabaricus - Photo (c) Rejoice Gassah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Rejoice Gassah
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Copsychus malabaricus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el158

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)
Eupsittula canicularis - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Eupsittula canicularis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karentorres30

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Zacatecas, MX (Google, OSM)
Amazona finschi - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Amazona finschi, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirley363

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)
Amazona aestiva - Photo (c) Nick Lima, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Lima
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Amazona aestiva, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel5523

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023
Icterus parisorum - Photo (c) Kevin Meza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kevin Meza
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Icterus parisorum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

arcak

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 05:46 ΜΜ CST
Καναδέζικη Βομβυκίλλα - Photo (c) ava!, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ava!
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violetaavilez_uas

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023
Amazona finschi - Photo (c) James M. Maley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by James M. Maley
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Amazona finschi, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar_javier5

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:23 ΠΜ -04
Thectocercus acuticaudatus - Photo (c) Jorge Schlemmer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Thectocercus acuticaudatus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cielovalentina

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:04 ΜΜ -05
Eupsittula pertinax - Photo (c) katrinagarciamere, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Eupsittula pertinax, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dulceperez

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Περιγραφή

Dulce Pérez Escobar

Eupsittula canicularis - Photo (c) Luis Mauricio Mena Páramo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Mauricio Mena Páramo
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Eupsittula canicularis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa2583

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Sinaloa, MX (Google, OSM)
Amazona albifrons - Photo (c) Steve Jurvetson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Amazona albifrons, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephany86

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Sinaloa, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Alexandra Flores

Ara militaris - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη maxkirsch: Ara militaris, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 61982