Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 03:19 PM PDT
Stiliger fuscovittatus - Photo (c) Jann Vendetti, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Stiliger fuscovittatus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2010 06:29 PM PST
Phimochirus californiensis - Photo (c) Stefanie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Phimochirus californiensis, Ένα μέλος του Παγουροειδή (Υπεροικογένεια Paguroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantlaw

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 09:25 PM PDT
Agonopsis sterletus - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Agonopsis sterletus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galianobserver

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 03:09 PM PDT

Περιγραφή

marine photography by Larry Taylor, taken during the 2019 Mayne-Galiano BioBlitz

Dendronotus iris - Photo (c) Dan Hershman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Dendronotus iris, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moriahquinn

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019
Acarnus erithacus - Photo (c) Santa Barbara Channel Marine Biodiversity Observation Network, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Acarnus erithacus, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantlaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 12:53 PM PDT

Περιγραφή

DCIM\100MEDIA

Halichondria panicea - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Halichondria panicea, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantlaw

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019 12:53 PM PDT

Περιγραφή

DCIM\100MEDIA

Phidolopora pacifica - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Phidolopora pacifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Μάιος 19, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 06:30 AM PDT
Rostanga pulchra - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Rostanga pulchra, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 05:56 AM PDT

Περιγραφή

Undescribed - but pretty and common in this location

Stylochus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Γένος Stylochus, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:47 AM PDT

Τόπος

Biodome (Google, OSM)
Ancula gibbosa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Ancula gibbosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:03 PM PDT
Stelletta estrella - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Stelletta estrella, Ένα μέλος του Σπόγγος (Συνομοταξία Porifera)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2017 09:48 AM PST

Τόπος

Golf Ball Reef (Google, OSM)

Περιγραφή

Oral tentacles of Baptodoris mimetica

Baptodoris mimetica - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Baptodoris mimetica, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:28 PM PDT
Antiopella barbarensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Antiopella barbarensis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 02, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:04 AM PDT
Abronica abronia - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Abronica abronia, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:12 AM PDT
Ancula gibbosa - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Ancula gibbosa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:46 AM PDT
Coenocyathus bowersi - Photo (c) Tom Turner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Coenocyathus bowersi, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:41 AM PDT
Hermissenda opalescens - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Hermissenda opalescens, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:28 PM PDT
Janolus barbarensis - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Janolus barbarensis [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:09 AM PDT
Limacia mcdonaldi - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Limacia mcdonaldi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:51 AM PDT
Anthopleura sola - Photo (c) Ed Bierman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Anthopleura sola, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:37 AM PDT
Anthopleura sola - Photo (c) Ed Bierman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Anthopleura sola, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:54 AM PDT
Cadlina limbaughorum - Photo (c) jeffhamann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Cadlina limbaughorum, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 12:04 PM PDT
Paralabrax clathratus - Photo (c) Brian Gratwicke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Paralabrax clathratus, Ένα μέλος του Σερανίδες (Οικογένεια Serranidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:08 AM PDT
Cuthona divae - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Cuthona divae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 08:50 AM PDT
Pseudopusula californiana - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Pseudopusula californiana, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:39 AM PDT
Eubranchus rustyus - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Eubranchus rustyus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 08:47 AM PDT
Neoclinus stephensae - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Neoclinus stephensae, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Υποτάξη Blennioidei)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:34 AM PDT
Paracyathus stearnsii - Photo (c) Stefanie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Paracyathus stearnsii, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

divermerry

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 09:30 AM PDT
Phoronis ijimai - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Phoronis ijimai, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemurdillo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2015 03:27 PM PST

Περιγραφή

Back side of Pescadero Rock, Carmel Bay. Max depth 21 m

Phidolopora pacifica - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maxbottomtime: Phidolopora pacifica, Ένα μέλος του Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 27, 2019
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 67