Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 11:49 AM CDT
Auricularia angiospermarum - Photo (c) Aidan Campos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Auricularia angiospermarum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2020
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2011 04:36 PM CST
Coprinus comatus - Photo (c) Dominik and Melisa, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Coprinus comatus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 07:42 PM CST
Coprinus - Photo (c) Tom Norton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Coprinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 08:19 PM CST
Hypomyces chrysospermus - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Hypomyces chrysospermus, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 08:27 PM CST
Hygrophoropsis aurantiaca - Photo (c) Hygrophoropsis_aurantiaca_anglars.jpg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Hygrophoropsis aurantiaca, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 08:31 PM CST
Amanita pantherina - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Amanita pantherina, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 08:24 PM CST
Tylopilus - Photo (c) Bob Richmond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Tylopilus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 07:53 PM CST
Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 08:55 PM CST
Hexagonia - Photo (c) Lizzeth Félix García, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Hexagonia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 09:10 PM CST
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 09:36 PM CST
Auricularia - Photo (c) Katy Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 09:37 PM CST
Dacrymyces - Photo (c) Amadej Trnkoczy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Dacrymyces, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 09:42 PM CST
Polyporaceae - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Οικογένεια Polyporaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 09:44 PM CST
Ramaria stricta - Photo (c) Fluff Berger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Ramaria stricta, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 09:45 PM CST
Pluteus cervinus - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Pluteus cervinus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 09:46 PM CST
Bolbitius titubans - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Bolbitius titubans, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beto_valladares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2010 09:55 PM CST
Mycena - Photo (c) Trent Pearce, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Mycena, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 08:23 AM CDT
Boletellus ananas - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Boletellus ananas, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 02:40 PM CDT

Τόπος

Comala, COL, MX (Google, OSM)
Auricularia - Photo (c) Katy Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2016 05:57 PM CST
Volvariella - Photo (c) Jean Després, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Volvariella, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 11:53 AM CDT
Leucocoprinus birnbaumii - Photo (c) Zinogre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Leucocoprinus birnbaumii, Ένα μέλος του Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 02, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 09:07 AM CDT
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 10:44 AM CDT
Agaricus xanthodermus - Photo (c) Damon Tighe, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Agaricus xanthodermus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 23, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leon_alexei_pizano_rodriguez

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 11:33 AM CST
Auricularia - Photo (c) Katy Wang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Auricularia, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandrojimenezaguilar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2017 01:00 PM CDT

Ετικέτες

Megaceryle torquata - Photo (c) Amelia Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Megaceryle torquata, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenjeannete

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 06:16 PM CDT
Pitangus sulphuratus - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Pitangus sulphuratus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adolfo22

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 12:20 PM UTC

Περιγραφή

Hongos redondo con base de forma estrella de 2 cm de diámetro

Geastrum - Photo (c) Julie Vause, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

emmguevara

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 03:21 PM CDT
Icterus - Photo (c) Susan Elliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Γένος Icterus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 11:49 AM CDT
Auricularia auricula-judae - Photo (c) Иван Матершев, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Auricularia auricula-judae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luispauperrimo

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 07:41 PM CDT
Cerrena unicolor - Photo (c) Gabe T, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mauricio_robles_diego: Cerrena unicolor, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 21, 2019
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 48