Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncowey

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:58 PM CDT
Graptemys versa - Photo (c) texasturtles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Graptemys versa, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)
Pseudemys rubriventris - Photo (c) rhondaridley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Pseudemys rubriventris, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)
Actinemys marmorata pallida - Photo (c) Jorge H. Valdez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Actinemys marmorata ssp. pallida, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtle1258

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Sternotherus odoratus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus odoratus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtle1258

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Sternotherus odoratus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus odoratus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtle1258

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)
Sternotherus carinatus - Photo (c) Jason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus carinatus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turtle1258

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male

Sternotherus carinatus - Photo (c) Jason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus carinatus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob_p

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 11:23 AM CDT
Kinosternon subrubrum - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon subrubrum, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpsiminski

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

About 15 cm carapace length. Big Morongo Canyon Preserve.

Ετικέτες

Actinemys marmorata pallida - Photo (c) Jorge H. Valdez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Actinemys marmorata ssp. pallida, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Περιγραφή

Two hibernating tortoises. Last year the same two tortoises, a male and a female, hibernated under the same boulder.

Gopherus agassizii - Photo (c) jimpark67, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Gopherus agassizii, Ένα μέλος του Χελώνα (Οικογένεια Testudinidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amdurso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:23 AM EDT
Kinosternon baurii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon baurii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amdurso

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:13 AM EDT
Kinosternon baurii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon baurii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicemaryherden

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 09:13 AM EDT
Kinosternon baurii - Photo (c) Mary Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon baurii, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavinjones98

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)
Sternotherus carinatus - Photo (c) Jason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus carinatus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esau_valdenegro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:58 AM CDT
Kinosternon - Photo (c) Cristian Olvera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Γένος Kinosternon, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:21 AM EDT

Τόπος

Hatchet Creek 2 (Google, OSM)
Sternotherus peltifer - Photo (c) Matthew Welc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus peltifer, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbeep

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 01:18 PM UTC
Sternotherus odoratus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus odoratus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marii7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)
Kinosternon leucostomum - Photo (c) Camilo Hdo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon leucostomum, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 09:32 AM CST
Kinosternon leucostomum - Photo (c) Camilo Hdo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon leucostomum, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marvin_fabricio_riviera_gonzalez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 09:50 PM UTC

Τόπος

Granada, Nicaragua (Google, OSM)
Kinosternon scorpioides - Photo (c) Víctor Acosta Chaves, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon scorpioides, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylapodiformes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Love them! At least 3

Sternotherus odoratus - Photo (c) Kevin Metcalf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus odoratus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryspilman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:24 PM EDT
Kinosternon subrubrum - Photo (c) Andrew Hoffman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon subrubrum, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:15 PM EDT

Περιγραφή

Was in the middle of Route 19.

Deirochelys reticularia chrysea - Photo (c) Nicholas Sly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Deirochelys reticularia ssp. chrysea, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Great weather again today, so I jumped over to Gateway Park. Not as many critters out as I expected, but it was still quite nice. :)

Graptemys pseudogeographica - Photo (c) groverbrown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Graptemys pseudogeographica, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriaglad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:55 PM UTC
Sternotherus carinatus - Photo (c) Jason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus carinatus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriaglad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:19 PM UTC
Sternotherus carinatus - Photo (c) Jason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus carinatus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriaglad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:46 PM UTC
Sternotherus carinatus - Photo (c) Jason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Sternotherus carinatus, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriaglad

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:41 PM UTC

Περιγραφή

More like WOWchita.

Graptemys ouachitensis - Photo (c) Antonio Xeira, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Graptemys ouachitensis, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squashvineborer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:18 AM CDT

Περιγραφή

I caught this smooth softshell turtle while fishing at Palisades-Kepler State Park.

Apalone mutica mutica - Photo (c) Joe Coelho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Apalone mutica ssp. mutica, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natcasg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 10:55 AM -05

Περιγραφή

Caparazon Aprox 10cm. Encontrada debajo de un carro

Kinosternon leucostomum postinguinale - Photo (c) Sebas Arango, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mattwelc: Kinosternon leucostomum ssp. postinguinale, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18899