Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 10:48 AM EAT
Blepharis edulis - Photo (c) bludps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis edulis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgedecapadocia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 02:17 PM SAST
Blepharis capensis - Photo (c) Shaun Swanepoel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Shaun Swanepoel
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis capensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 01:08 PM SAST
Barleria macrostegia - Photo (c) Richard Gill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Gill
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Barleria macrostegia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrpopp

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 11:47 AM SAST
Blepharis maderaspatensis - Photo (c) Jenis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenis
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis maderaspatensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 1995 12:00 PM CET

Ετικέτες

Blepharis ciliaris - Photo (c) bludps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis ciliaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sami-youssef

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 08:26 AM +03
Blepharis ciliaris - Photo (c) bludps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis ciliaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leighanndewet

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 08:50 AM SAST
Blepharis mitrata - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis mitrata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:41 PM EAT
Blepharis edulis - Photo (c) bludps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis edulis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_campbell1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021
Blepharis stainbankiae - Photo (c) anikie01, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis stainbankiae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:27 PM CAT
Blepharis obmitrata - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis obmitrata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

Large numbers of plants with white and pale pink flowers in this area. Elsewhere flowers are always blue.

Blepharis petalidioides - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis petalidioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia-schroeder

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:58 AM SAST

Περιγραφή

Had thorns

Blepharis subvolubilis - Photo (c) williamhaddad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by williamhaddad
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis subvolubilis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piwaibee

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:42 PM +04

Τόπος

Daghmar, Oman (Google, OSM)
Blepharis ciliaris - Photo (c) bludps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis ciliaris, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

resch416

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 07:17 PM CAT

Τόπος

Gobabeb, Namibia (Google, OSM)
Blepharis obmitrata - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis obmitrata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

resch416

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 08:14 AM CAT

Τόπος

Gobabeb, Namibia (Google, OSM)
Blepharis obmitrata - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis obmitrata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

n_case_w

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 11:01 AM CAT

Τόπος

Mpulungu, Zambia (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on margin of escarpment woodland and riverine forest in sandy loam soil.

Blepharis maderaspatensis - Photo (c) Jenis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenis
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis maderaspatensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

a few plants on pale sand on river bank of large dry sandy river.
leaves have one spine on each side and one at the tip. No floers seen

Blepharis petalidioides - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis petalidioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 09:16 AM IST
Blepharis maderaspatensis - Photo (c) Jenis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenis
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis maderaspatensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 04:57 PM CAT
Blepharis spinifex - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis spinifex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

very abundant here on gently sloping basalt hillside wirh thin soil

Blepharis petalidioides - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis petalidioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:27 PM CAT
Blepharis obmitrata - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis obmitrata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

very abundant here on gently sloping basalt hillside wirh thin soil

Blepharis petalidioides - Photo (c) Botswanabugs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Botswanabugs
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis petalidioides, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 04:57 PM CAT
Blepharis spinifex - Photo (c) Alex Dreyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Dreyer
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis spinifex, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odonut

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 08:24 AM IST
Blepharis maderaspatensis - Photo (c) Jenis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenis
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis maderaspatensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widunlop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 11:25 AM CAT
Blepharis grossa - Photo (c) Ruth Ripley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ruth Ripley
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis grossa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dune_ninja

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 03:28 PM CAT
Blepharis obmitrata - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis obmitrata, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raghupathy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 12:46 PM IST
Blepharis maderaspatensis - Photo (c) Jenis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenis
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis maderaspatensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 12:02 PM SAST
Blepharis procumbens - Photo (c) Mariette Jearey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mariette Jearey
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis procumbens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abkumar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 11:19 AM IST
Blepharis maderaspatensis - Photo (c) Jenis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenis
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis maderaspatensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopeland

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022
Blepharis maderaspatensis - Photo (c) Jenis, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenis
Η ταυτότητα του χρήστη mattstata: Blepharis maderaspatensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 765