Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nkima56

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:45 ΜΜ EAT

Τόπος

Kasanje, Uganda (Google, OSM)
Atheris hispida - Photo (c) Gert Jan Verspui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gert Jan Verspui
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Atheris hispida, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Algeria (Google, OSM)
Psammodromus blanci - Photo (c) Errol Vela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Errol Vela
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Psammodromus blanci, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisa_

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Spain (Google, OSM)
Vipera latastei - Photo (c) Clo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clo
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Vipera latastei, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rod64

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

France (Google, OSM)
Vipera aspis zinnikeri - Photo (c) Matthieu Berroneau, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matthieu Berroneau
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Vipera aspis ssp. zinnikeri, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 16, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goata

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 04:00 ΜΜ CEST
Vipera aspis - Photo (c) Clo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clo
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Vipera aspis, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanspeterb

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2014 10:39 ΠΜ CEST
Vipera aspis - Photo (c) Clo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clo
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Vipera aspis, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietaurel

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 08:25 ΜΜ SAST

Τόπος

Bonifacio (Google, OSM)
Bufotes viridis balearicus - Photo (c) Marco Piga, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Piga
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Bufotes viridis ssp. balearicus, Ένα μέλος του Φρύνος (Οικογένεια Bufonidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)

Παρατηρητής

realpogo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019
Πρασινόφρυνος - Photo (c) Ioana Mita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ioana Mita
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Πρασινόφρυνος (Bufotes viridis ssp. viridis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vacquier

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:02 ΜΜ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Podarcis liolepis, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

braniegoasturcones

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 05:28 ΜΜ CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)
Vipera seoanei - Photo (c) Clo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clo
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Vipera seoanei, Ένα μέλος του Εχιδνίδες (Οικογένεια Viperidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)

Παρατηρητής

dartzirus

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018

Περιγραφή

melanist

Λαφίτης Του Ασκληπιού - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Λαφίτης Του Ασκληπιού (Zamenis longissimus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

robsab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:13 ΠΜ CEST
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerard_cg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 04:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Campdevànol (Google, OSM)
Coronella girondica - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Coronella girondica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beapi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:23 ΜΜ CEST

Τόπος

Alcalá de Henares (Google, OSM)
Zamenis scalaris - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vacquier

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:02 ΜΜ CEST
Ποδάρκης - Photo (c) Bart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bart
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelandi

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:09 ΠΜ SAST
Coronella austriaca austriaca - Photo (c) Xavier Béjar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Coronella austriaca ssp. austriaca, Ένα μέλος του Στεφανοφόρος (Coronella austriaca)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

louvier

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 09:23 ΠΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

schoenenberger

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 01:20 ΜΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

guiz77

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 01:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Lacrouzette (Google, OSM)
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louise153

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:03 ΜΜ SAST
Coronella girondica - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Coronella girondica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)

Παρατηρητής

nfaljen

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 12:19 ΜΜ CEST
Μαύρο Φίδι Της Γυάρου - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paolo Mazzei
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Μαύρο Φίδι Της Γυάρου (Hierophis viridiflavus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konditionen

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 09:55 ΠΜ CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Benny Trapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

marinepezin

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022

Περιγραφή

4 individus

Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laetitiakaisadam

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 10:12 ΠΜ CEST
Podarcis liolepis - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Podarcis liolepis, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophie_lavaley

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:51 ΜΜ CEST
Apalone spinifera - Photo (c) Filip Tkaczyk, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Filip Tkaczyk
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Apalone spinifera, Ένα μέλος του Χελώνα (Τάξη Testudines)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

jeco79

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 05:24 ΜΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

aurelien66

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 11:38 ΠΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 09:14 ΠΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

fmiudo

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 02:43 ΜΜ CEST
Τοιχογουστέρα - Photo (c) Leon van der Noll, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kelian_gtr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 04:15 ΜΜ CEST
Natrix helvetica - Photo (c) Benny Trapp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthieuberroneau: Natrix helvetica, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 08, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1396