Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 01:21 PM CDT
Greta morgane oto - Photo (c) Jaico Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jaico Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Greta morgane ssp. oto, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2021 10:03 PM CDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 01:21 PM CDT
Greta morgane - Photo (c) Leslie Flint, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leslie Flint
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Greta morgane, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 01:58 PM CDT
Eriophora ravilla - Photo (c) VinceFL, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Eriophora ravilla, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 06, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:12 AM UTC
Chauliognathus tripartitus - Photo (c) Francisco Ramírez Palacios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Francisco Ramírez Palacios
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Chauliognathus tripartitus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:12 AM UTC
Χρυσομηλίδες - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:50 PM CDT
Eulepidotis rectimargo - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Eulepidotis rectimargo, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinerziegler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2019 01:46 AM CET
Paramacna arnea - Photo (c) Edgar Abel Toribio Pèrez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Edgar Abel Toribio Pèrez
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Paramacna arnea, Ένα μέλος του Πυραλίδες (Οικογένεια Pyralidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belenjd_tutor

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 12:57 PM CDT
Zosis geniculata - Photo (c) athiwu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by athiwu
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Zosis geniculata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avenaquaker

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:25 PM +13
Chlosyne theona - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Chlosyne theona, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:44 PM CDT
Spathilepia clonius - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Rittmaster
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Spathilepia clonius, Ένα μέλος του Εσπερίδες (Οικογένεια Hesperiidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:57 PM CDT
Edessa reticulata - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Edessa reticulata, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 12:19 PM UTC
Carales astur - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Carales astur, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 02:01 PM UTC
Calligrapha labyrinthica - Photo (c) Carlos Contreras Terrazas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carlos Contreras Terrazas
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Calligrapha labyrinthica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 10, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:30 AM CDT
Cypherotylus vicinus - Photo (c) J Alejandro Rios Solis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J Alejandro Rios Solis
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Cypherotylus vicinus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 10:31 AM CDT
Phaloesia saucia - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Phaloesia saucia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2021 01:02 PM UTC
Pyrrhogyra otolais otolais - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Pyrrhogyra otolais ssp. otolais, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursulatovilla

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:33 AM CDT
Anthanassa tulcis - Photo (c) Bill Bouton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Anthanassa tulcis, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinadrian00

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 01:07 PM UTC
Zosis geniculata - Photo (c) athiwu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by athiwu
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Zosis geniculata, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenzarate

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 11:08 PM CDT

Περιγραφή

A very beautiful moth that I have never seen before. Brown, orange and yellow with a pink tinge on the head, thorax and upper part of the forewings. The hair under the head and thorax is orange. About 2.5 cm in length. Found on the ground under a light, semi-rural residential area, San Cristobal de Las Casas, Chiapas, Mexico 2,200 meters.

Ennominae - Photo (c) Roger C. Kendrick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Υποοικογένεια Ennominae, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioeve

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 09:34 AM SST
Sphenarium histrio - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Sphenarium histrio, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quetzalliyotequiero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 08:55 AM CST
Sphenarium histrio - Photo (c) Alfredo Dorantes Euan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alfredo Dorantes Euan
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Sphenarium histrio, Ένα μέλος του Ακρίδες (Ανθυποτάξη Acrididea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinerziegler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2008 05:52 AM CET
Eucereon rogersi - Photo (c) Ana Epigmenio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ana Epigmenio
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Eucereon rogersi, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiara17

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 07:24 PM -05
Carales astur - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Carales astur, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoshiguango

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:14 AM -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)
Carales astur - Photo (c) Eduardo Axel Recillas Bautista, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Axel Recillas Bautista
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Carales astur, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 12:01 PM UTC
Hypocala andremona - Photo (c) Juan Carlos Garcia Morales, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Carlos Garcia Morales
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Hypocala andremona, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2020
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 12:27 PM UTC
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 12:01 PM UTC
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabrewing

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 11:38 AM CDT
Corythalia opima - Photo (c) Cheryl Harleston López Espino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Cheryl Harleston López Espino
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Corythalia opima, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2020
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iselaaltuzar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 03:11 PM UTC
Cassiculus melanicterus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Del Toro
Η ταυτότητα του χρήστη matteocassella: Cassiculus melanicterus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2020
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 105