Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianperrin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 11:33 AM AEST
Paropsisterna - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove (TMAG)
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Γένος Paropsisterna, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urliup-wildlife-sanctuary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:24 PM AEST
Paropsides calypso - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Paropsides calypso, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:00 PM AEST

Περιγραφή

On Acacia sp.

Peltoschema delicatulum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema delicatulum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:57 PM AEST

Περιγραφή

On Acacia sp.

Peltoschema hamadryas - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema hamadryas, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

f_martoni

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 02:55 PM AEST

Περιγραφή

On Acacia sp.

Peltoschema hamadryas - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema hamadryas, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:02 AM AEST
Paropsides calypso - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Paropsides calypso, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:32 PM AEST
Peltoschema perplexum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema perplexum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:33 PM AEST
Peltoschema perplexum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema perplexum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:33 PM AEST
Peltoschema perplexum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema perplexum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:33 PM AEST
Peltoschema delicatulum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema delicatulum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:34 PM AEST

Περιγραφή

I have more images of different individuals

Peltoschema perplexum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema perplexum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 03:42 PM AEST
Peltoschema delicatulum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema delicatulum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:24 AM AEST
Paropsisterna nigerrima - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Paropsisterna nigerrima, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henning_photog

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 04:59 PM UTC
Peltoschema delicatulum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema delicatulum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 04:54 PM AEST
Peltoschema basicolle - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema basicolle, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:29 PM AEST
Nisotra bicolorata - Photo (c) Ian McMaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Nisotra bicolorata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:50 PM AEST
Paropsisterna semifumata - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Paropsisterna semifumata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesdamess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:40 PM AEST
Calomela pallida - Photo (c) the_myall_mob, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Calomela pallida, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiouscoucal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:48 PM AEST
Paropsisterna pictipes - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Paropsisterna pictipes, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

porcoespinho15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 03:30 PM AEST
Calomela curtisi - Photo (c) Martinlagerwey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Calomela curtisi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Peltoschema perplexum - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Peltoschema perplexum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_prinz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Peltoschema - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Γένος Peltoschema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:51 AM AEST
Paropsis - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Γένος Paropsis, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jarrahsimao

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 09:37 AM AEST
Peltoschema - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Γένος Peltoschema, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:32 PM AEST
Aporocera speciosa - Photo (c) Martin Lagerwey EntSocVic, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Aporocera speciosa, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:31 PM AEST
Calomela pallida - Photo (c) the_myall_mob, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Calomela pallida, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:13 AM AEST

Τόπος

Graceville (Google, OSM)
Menippus cynicus - Photo (c) Andrew Rock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Menippus cynicus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicfazio3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021
Paropsis quadrimaculata - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Paropsis quadrimaculata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:11 PM AEST

Τόπος

Graceville (Google, OSM)
Menippus cynicus - Photo (c) Andrew Rock, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Menippus cynicus, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taphanyx03

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:24 PM UTC
Trachymela - Photo (c) K Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by K Schneider
Η ταυτότητα του χρήστη martinlagerwey: Γένος Trachymela, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 5672