Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex29c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:01 PM CEST
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Apis mellifera

Παρατηρητής

liablah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 12:45 PM CEST
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα Nezara viridula

Παρατηρητής

andreaf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 07:25 PM EEST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος Vanessa atalanta

Παρατηρητής

brunodurand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 02:23 PM CEST
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 01:16 PM CEST
Chilocorus bipustulatus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Chilocorus bipustulatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_elie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 06:51 PM CEST
Chrysolina bankii - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Chrysolina bankii, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelmallia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:40 PM CEST
Larinioides - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Γένος Larinioides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα Nezara viridula

Παρατηρητής

alexis_lours

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 06:45 PM CEST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evita05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 11:03 AM EEST

Περιγραφή

En culture de cerisier

Halyomorpha halys - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frangert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 05:31 PM CEST
Meconema meridionale - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Meconema meridionale, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel-r

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2016 03:42 PM CEST

Περιγραφή

Bois de Saint Vrain

Ετικέτες

Philodromus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος Vanessa atalanta

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:07 PM CEST

Τόπος

Marville, France (Google, OSM)
Κόκκινος Ναύαρχος - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 02:18 PM CEST

Τόπος

Marville, France (Google, OSM)
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:39 PM CEST
Aricia agestis - Photo (c) Raniero Panfili, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Aricia agestis, Ένα μέλος του Πολυομμάτινα (Υποφυλή Polyommatina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastien_gonzalez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:35 AM EEST
Ephippigerini - Photo (c) Alain  C., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Φυλή Ephippigerini, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη Argiope bruennichi

Παρατηρητής

lhuillery

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:21 AM EEST

Τόπος

Saint-Judoce (Google, OSM)
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toutterrain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 09:11 AM EEST
Dicranopalpus ramosus - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Dicranopalpus ramosus, Ένα μέλος του Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisbirlenbach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:10 PM CEST
Cetonia aurata - Photo (c) Charlie Jackson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Cetonia aurata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sep30

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 08:53 AM CEST

Τόπος

Banyuls-sur-Mer (Google, OSM)
Bassaniodes bufo - Photo (c) Aurélie Sampéré, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Bassaniodes bufo, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoncdh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:14 PM EEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea

Παρατηρητής

warrenn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 07:29 PM EEST

Τόπος

Alès (Google, OSM)
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Corine Bliek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morphall

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 10:04 PM CEST
Steatoda - Photo (c) Murray Fisher, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Γένος Steatoda, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aoiku

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021
Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος - Photo (c) xulescu_g, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_lours

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:05 PM EEST
Zoropsis - Photo (c) photon_de, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Γένος Zoropsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_lours

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 10:53 PM EEST
Meconema meridionale - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Meconema meridionale, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prunhel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:10 PM CEST
Halyomorpha halys - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Halyomorpha halys, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angeliquemichel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 09:05 AM EEST
Metcalfa pruinosa - Photo (c) solomon hendrix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Metcalfa pruinosa, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoinechevalier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:48 AM CEST
Lycosa tarantula - Photo (c) Lies Van Rompaey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Lycosa tarantula, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Apis mellifera

Παρατηρητής

elfronto

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 01:15 PM EEST

Τόπος

Champcueil (Google, OSM)
Μέλισσα - Photo (c) Oregon Department of Agriculture, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Μέλισσα (Apis mellifera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoncdh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:05 PM EEST
Πεταλούδα Παγώνι - Photo (c) S. Rae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Πεταλούδα Παγώνι (Aglais io)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 14, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 4561