Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_thevenin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 04:22 ΜΜ CET
Olios argelasius - Photo (c) Ioannis Magouras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ioannis Magouras
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Olios argelasius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:06 ΜΜ CET
Tentyria mucronata - Photo (c) Titouan Roguet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Tentyria mucronata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:06 ΜΜ CET
Attulus saltator - Photo (c) Julien Piolain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julien Piolain
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Attulus saltator, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 04:11 ΜΜ CET
Pseudomogrus univittatus - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Pseudomogrus univittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:26 ΜΜ CET
Pimelia muricata - Photo (c) jesorg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Pimelia muricata, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 02:17 ΜΜ CET
Xya variegata - Photo (c) Konrad Zobel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Konrad Zobel
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Xya variegata, Ένα μέλος του Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:30 ΜΜ CET
Attulus saltator - Photo (c) Julien Piolain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julien Piolain
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Attulus saltator, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:34 ΜΜ CET
Pseudomogrus univittatus - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Pseudomogrus univittatus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:48 ΜΜ CET
Attulus saltator - Photo (c) Julien Piolain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julien Piolain
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Attulus saltator, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 05:58 ΜΜ CET
Attulus saltator - Photo (c) Julien Piolain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Julien Piolain
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Attulus saltator, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:15 ΜΜ CET
Arctosa - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Γένος Arctosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 06:26 ΜΜ CET
Myrrha octodecimguttata - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Myrrha octodecimguttata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 01:48 ΜΜ CET
Halammobia pellucida - Photo (c) Titouan Roguet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Titouan Roguet
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Halammobia pellucida, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaelgrellety

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:30 ΜΜ CET

Περιγραφή

In bush/tree 1m high.
Looks like a very unusual morph without the white markings on the abdomen.
Hesitated with Neottiura bimaculata...

Simitidion simile - Photo (c) Martin Galli, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Martin Galli
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Simitidion simile, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)

Παρατηρητής

julien-gelus

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 12:55 ΜΜ CET
Αράχνη Ναπολέων - Photo (c) Gilberto Sánchez Jardón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Αράχνη Ναπολέων (Synema globosum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ella_fromental

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:09 ΠΜ CET
Olios argelasius - Photo (c) Ioannis Magouras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ioannis Magouras
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Olios argelasius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moustik

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:43 ΠΜ CET
Zoropsis spinimana - Photo (c) Alexis Lours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis Lours
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Zoropsis spinimana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauracombettes

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 12:25 ΜΜ CET

Περιγραφή

Elle est de taille moyenne et de couleur plutôt brune. Son corps est de forme assez ovale et sa deuxième paire de patte plus longue que les autres

Olios argelasius - Photo (c) Ioannis Magouras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ioannis Magouras
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Olios argelasius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:27 ΜΜ CET
Cercidia prominens - Photo (c) Pascal Dubois, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pascal Dubois
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Cercidia prominens, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 01:21 ΜΜ CET
Pritha - Photo (c) Marcello Consolo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Γένος Pritha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lila94

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:50 ΜΜ CET
Nigma puella - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Nigma puella, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaelgrellety

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 02:26 ΜΜ CET
Ostearius melanopygius - Photo (c) Cecile Roux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cecile Roux
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Ostearius melanopygius, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luciefoucart

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 04:33 ΜΜ CET
Sphaerophoria - Photo (c) Patrizio Boschi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Γένος Sphaerophoria, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elian_vuillemot

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 10:37 ΜΜ CET
Hyla meridionalis - Photo (c) moroccoherps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by moroccoherps
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Hyla meridionalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la-petite-planete

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:24 ΜΜ CET

Περιγραφή

petite araignée orange rapide au sol

Ετικέτες

Amaurobius - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Γένος Amaurobius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 01:54 ΜΜ CET
Lycosa tarantula - Photo (c) lilcar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilcar
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Lycosa tarantula, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 03:57 ΜΜ CET
Melitaea cinxia - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Melitaea cinxia, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie-ruel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:49 ΜΜ CET
Runcinia grammica - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Runcinia grammica, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie-ruel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 01:50 ΜΜ CET
Cassida vittata - Photo (c) Mark Gurney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Cassida vittata, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)

Παρατηρητής

marie-ruel

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 02:49 ΜΜ CET
Θυσανόπτερα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη martin_galli: Θυσανόπτερα (Τάξη Thysanoptera)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 9393