Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyp

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 02:49 PM CEST
Platycnemis pennipes - Photo (c) Matthieu Gauvain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthieu Gauvain
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Platycnemis pennipes, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκτική Αλεπού (Vulpes lagopus)

Παρατηρητής

cathyp

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:26 PM CEST
Αρκτική Αλεπού - Photo (c) Valerie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Αρκτική Αλεπού (Vulpes lagopus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denys_aveiga

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Via Milpe, Ecuador (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Βελτίωση
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

felipe257

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Lago Agrio (Google, OSM)
Κολίμπρι - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 28, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmneufeld

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 07:09 AM CAT

Τόπος

Central, BW (Google, OSM)
Ploceus velatus - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Ploceus velatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantegen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 11:57 AM SAST
Crithagra atrogularis - Photo (c) Pius Mahimbi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Crithagra atrogularis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cece_berry

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 08:01 AM EAT
Bostrychia carunculata - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Bostrychia carunculata, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγαπόρνιθα Του Fischer (Agapornis fischeri)

Παρατηρητής

phrynosoma13

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Karatu, TZ-AS, TZ (Google, OSM)
Αγαπόρνιθα Του Fischer - Photo (c) David Bygott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David Bygott
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Αγαπόρνιθα Του Fischer (Agapornis fischeri)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phrynosoma13

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 02:17 PM EAT

Τόπος

Karatu, TZ (Google, OSM)
Ploceus baglafecht - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Ploceus baglafecht, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phrynosoma13

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:43 AM EAT

Τόπος

Karatu, TZ (Google, OSM)
Cinnyris venustus - Photo (c) Shirley Hitschmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Shirley Hitschmann
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Cinnyris venustus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyob1

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 11:52 AM EAT
Ploceus baglafecht - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Ploceus baglafecht, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarikb

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:34 PM GMT

Τόπος

Porkpa, Liberia (Google, OSM)
Stelgidillas gracilirostris - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nik Borrow
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Stelgidillas gracilirostris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 03:47 PM CET
Curruca hortensis - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Curruca hortensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

namibia11

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:16 AM CAT
Pternistis adspersus - Photo (c) Ray Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ray Turnbull
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Pternistis adspersus, Ένα μέλος του Φασιανίδες (Οικογένεια Phasianidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 07:46 AM EAT

Τόπος

Mzimba, Malawi (Google, OSM)
Pseudhirundo griseopyga - Photo (c) Dérozier Violette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dérozier Violette
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Pseudhirundo griseopyga, Ένα μέλος του Χελιδονίδες (Οικογένεια Hirundinidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wade_lee22

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:01 PM SAST
Dicrurus adsimilis adsimilis - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Dicrurus adsimilis ssp. adsimilis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cookswelljikos

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:34 PM EAT
Anthreptes orientalis - Photo (c) Peter Steward, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Anthreptes orientalis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cookswelljikos

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 06:16 AM EAT

Τόπος

Athi River, Kenya (Google, OSM)
Chalcomitra senegalensis - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Chalcomitra senegalensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

marynvdlaarse

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 08:29 AM SAST
Indicator minor - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Indicator minor, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronelstevenson

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 02:00 PM SAST
Ploceus cucullatus - Photo (c) Nik Borrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Ploceus cucullatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmonica748

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 11:50 AM SAST
Ardea melanocephala - Photo (c) fayne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fayne
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Ardea melanocephala, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yakovuzan

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022
Tauraco macrorhynchus - Photo (c) Francesco Veronesi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Tauraco macrorhynchus, Ένα μέλος του Μουσοφαγίδες (Οικογένεια Musophagidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob12_

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 09:38 AM CAT

Τόπος

Okaukuejo, Namibia (Google, OSM)
Vidua regia - Photo (c) Tude e João, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Vidua regia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 09:31 AM CAT
Κιρκινέζι - Photo (c) Ian White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Κιρκινέζι (Falco naumanni)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolaasmyburgh

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 01:33 PM SAST
Euplectes orix - Photo (c) Calvin Harris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Calvin Harris
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Euplectes orix, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylaknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 09:53 AM SAST
Telophorus zeylonus - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Telophorus zeylonus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bakari

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:56 AM EAT
Πτηνά - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaylaknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 03:56 PM SAST
Colius colius - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Colius colius, Ένα μέλος του Κολιόμορφα (Τάξη Coliiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmckibbin

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 12:00 AM SAST
Accipiter melanoleucus melanoleucus - Photo (c) Nick Leggatt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Leggatt
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Accipiter melanoleucus ssp. melanoleucus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saw_it

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 05:45 PM EAT
Motacilla aguimp - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Carmelo López Abad
Η ταυτότητα του χρήστη markuslilje: Motacilla aguimp, Ένα μέλος του Σουσουράδες (Γένος Motacilla)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 13013