Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

froggymum

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024

Τόπος

Clarksville (Google, OSM)
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krkinva

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 07:39 ΠΜ EDT
Αναρριχητική Σάλπιγγα - Photo (c) Gary House, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gary House
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Αναρριχητική Σάλπιγγα (Campsis radicans)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

steveyoung

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 06:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Anting at a hill of medium-sized black ants

Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Kala Murphy King, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kala Murphy King
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κισσός (Hedera helix)

Παρατηρητής

andrew2285

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 07:24 ΠΜ EDT
Κισσός - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Κισσός (Γένος Hedera)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

jmnphillips

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:06 ΠΜ EDT
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Pierre Noel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pierre Noel
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valimendoza

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:38 ΠΜ EDT
Sassafras albidum - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Sassafras albidum, Ένα μέλος του Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kentfothergill

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 09:54 ΠΜ EDT
Phytolacca americana - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Phytolacca americana, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 17, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caldermi

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:31 ΜΜ CDT
Bombus fervidus - Photo (c) Bryan Tompkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bryan Tompkins
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Bombus fervidus, Ένα μέλος του Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

andrewcore

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:23 ΠΜ CDT
Σταβλοχελίδονο - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

danab

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 03:11 ΜΜ CDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

mistyfox28

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 12:58 ΜΜ CDT
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

mistyfox28

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 01:00 ΜΜ CDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

mistyfox28

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 01:12 ΜΜ CDT
Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

mistyfox28

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 01:16 ΜΜ CDT
Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός - Photo (c) Addy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Addy
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Υποστηρικτικό
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

maddie93744

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 01:18 ΜΜ CDT
Μύκητας, Λειχήνα - Photo (c) chofungi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caldermi

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 07:31 ΜΜ CDT
Βόμβος - Photo (c) sankax, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Βόμβος (Γένος Bombus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

antplanet

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024
Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

cmciv

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 03:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Tysons, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

iPhone SE (2nd generation) 3.99mm f/1.8 12MP camera.

Καναδέζικη Χήνα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferferrari

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 07:42 ΜΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ferferrari

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 09:11 ΜΜ EDT
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)

Παρατηρητής

ferferrari

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 09:52 ΠΜ EDT
Κόκκινος Καρδινάλιος - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Κόκκινος Καρδινάλιος (Cardinalis cardinalis)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

drmcw

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 06:30 ΠΜ EDT
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Pierre Noel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pierre Noel
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

andrew2285

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 07:01 ΠΜ EDT
Λευκόουρο Ελάφι - Photo (c) jefferykarafa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jefferykarafa
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 10, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

jrojas4

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 10:39 ΠΜ EDT
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)

Παρατηρητής

kpwest

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 11:48 ΠΜ EDT

Τόπος

Wolf Trap, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Also northern mockingbird; chirping sparrow; northern cardinal; Caroline Wren; white breasted nuthatch

Γατοπούλι - Photo (c) Michael King, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael King
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Γατοπούλι (Dumetella carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernard_kempinski

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024 12:44 ΜΜ EDT
Papilio glaucus - Photo (c) Don Sniegowski, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Papilio glaucus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 03:08 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Dimitris Salas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Dimitris Salas
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 03:08 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Γκρίζο Αγριοκούνελο - Photo (c) Pedro Peloso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pedro Peloso
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 08:29 ΠΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udcmrk

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2024 09:13 ΠΜ EDT
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Diliff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markus_outdoors: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 29, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 945