Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danjohnson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 02:48 PM MDT
Acrolophitus hirtipes - Photo (c) Eric R. Eaton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Acrolophitus hirtipes, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexaappell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:50 PM MDT
Asclepias speciosa - Photo (c) stormcatcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Asclepias speciosa, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

hailey158

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:49 PM MDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)

Παρατηρητής

alexaappell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:44 PM MDT
Τριανταφυλλιά - Photo (c) Mathieu Massaviol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Τριανταφυλλιά (Γένος Rosa)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytonleigh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:47 PM MDT
Ribes - Photo (c) Joshua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Γένος Ribes, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paytonleigh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:48 PM MDT
Mentha canadensis - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Mentha canadensis, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison555

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:44 PM MDT
Asclepias - Photo (c) mwms1916, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Γένος Asclepias, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison555

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:46 PM MDT
Elaeagnus angustifolia - Photo (c) tejnarayan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Elaeagnus angustifolia, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teighlac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 02:49 PM MDT
Blitum nuttallianum - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Blitum nuttallianum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcticparrot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 09:16 PM MDT
Larinus carlinae - Photo (c) Erik Attaway, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Larinus carlinae, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_in_the_hat

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 02:31 PM MDT
Gymnosoma - Photo (c) AfroBrazilian, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Γένος Gymnosoma, Ένα μέλος του Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_in_the_hat

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:39 AM MDT
Κοινή Χρυσοπράσινη Κρεατόμυγα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Κοινή Χρυσοπράσινη Κρεατόμυγα (Lucilia sericata)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Λιμόζα (Limosa haemastica)

Παρατηρητής

casparch

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 09:47 AM MDT
Αμερικανική Λιμόζα - Photo (c) roy pilcher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Αμερικανική Λιμόζα (Limosa haemastica)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

casparch

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 09:25 AM MDT
Καστανός Τοξόστομος - Photo (c) Kenneth Cole Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

casparch

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 12:08 PM MDT

Τόπος

Frank Lake (Google, OSM)
Μεξικάνικος Καλαμοκανάς - Photo (c) Frank Schulenburg
, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarasims

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2019 04:47 PM CDT
Ectemnius dilectus - Photo (c) Martin R. Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Ectemnius dilectus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinrkelly

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 12:40 PM CDT
Ectemnius dilectus - Photo (c) Martin R. Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Ectemnius dilectus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydapse

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 03:35 PM MDT
Ectemnius dilectus - Photo (c) Martin R. Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Ectemnius dilectus, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 30, 2021
Υποστηρικτικό
Arachnids

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)

Παρατηρητής

brian3333

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 05:08 PM MDT
Αραχνίδια - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Dr. Vijay Anand Ismavel MS MCh
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Αραχνίδια (Ομοταξία Arachnida)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

arcticparrot

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 11:28 AM MDT
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) wow_arizona, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_in_the_hat

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 11:28 AM MDT
Poecile atricapillus - Photo (c) Heather Pickard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Poecile atricapillus, Ένα μέλος του Παρίδες (Οικογένεια Paridae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardener4real

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 12:58 PM MDT
Dianthidium curvatum sayi - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Dianthidium curvatum ssp. sayi, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 08:48 AM CST
Tetanocera - Photo (c) Martin R. Lucas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Γένος Tetanocera, Ένα μέλος του Σχιζοφόρα (Ενότητα ζώων Schizophora)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 04:49 PM MDT
Xanthosarus - Photo (c) Brandon Woo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Υπογένος Xanthosarus, Ένα μέλος του Μεγαχείλη (Γένος Megachile)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardener4real

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 04:42 PM MDT
Osmoderma subplanata - Photo (c) Tony Palmer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Osmoderma subplanata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardener4real

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 03:57 PM MDT
Dianthidium - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Υπογένος Dianthidium, Ένα μέλος του Ανθηδηίνοι (Φυλή Anthidiini)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gardener4real

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 05:06 PM MDT
Agapostemon - Photo (c) Ernest Herrera, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Γένος Agapostemon, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathyann2

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 08:19 PM UTC
Altica - Photo (c) Udo Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Γένος Altica, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)

Παρατηρητής

matt_in_the_hat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2016 07:24 AM MDT
Αμερικάνικη Αντιλόπη - Photo (c) Judith Ellen Lopez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_oxamitny: Αμερικάνικη Αντιλόπη (Antilocapra americana)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 307