Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raziel-hdez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2019 12:24 PM HST
Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rinoiubatti

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 02:11 PM CEST
Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amykhenry

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2019 12:40 PM PDT
Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amykhenry

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 10:51 AM PDT
Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2003 05:59 PM -05

Περιγραφή

Archivo Nazca

Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2003 09:59 PM EDT

Περιγραφή

Archivo Nazca

Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotografianomada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016 04:53 PM CDT
Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fotografianomada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2016 01:44 PM CDT
Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susannespider

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 04:10 PM -05
Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvelasco

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021

Ετικέτες

Antipathes galapagensis - Photo (c) Carmelo López Abad, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Antipathes galapagensis, Ένα μέλος του Κνιδόζωα (Συνομοταξία Cnidaria)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dreadful photos - tiny beige birds amidst beige rocks far away across a field - but perhaps IDable after all, particularly the dark/white on the wings of the one landing. They apparently had been closer to the fence until 5 min before I arrived, but were spooked by a helicopter ("Classic!"). I was able to enjoy them through a scope, however. Ebird report(s) from the day before in this location: http://ebird.org/ebird/view/checklist/S34073686

Charadrius montanus - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Charadrius montanus, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2016 01:58 AM PST

Περιγραφή

About 2.5" long. Note adorable 'beard.' Trawl at about 15' depth. (released). ID as per: http://calfish.ucdavis.edu/species/?uid=118&ds=241

Tridentiger barbatus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Tridentiger barbatus, Ένα μέλος του Γωβηίδες (Οικογένεια Gobiidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015 08:18 AM PDT
Diaulula odonoghuei - Photo (c) Minette Layne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Minette Layne
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Diaulula odonoghuei, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Lepidozona mertensii - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Lepidozona mertensii, Ένα μέλος του Χιτωνοειδή (Υπεροικογένεια Chitonoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Azog the Defiler! - ID as per second photo. ;-)
or...Juvenile red rock crab.

Ετικέτες

Cancer productus - Photo (c) kcleber, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Cancer productus, Ένα μέλος του Κάβουρες (Γένος Cancer)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 07:08 AM PDT

Περιγραφή

Ετικέτες

Stylochus californicus - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Stylochus californicus, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Yellow gills

Ετικέτες

Doriopsilla gemela - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Doriopsilla gemela, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Cadlina sparsa - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Cadlina sparsa, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 05, 2016
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2016 12:30 PM PST

Ετικέτες

Hypsoblennius gentilis - Photo (c) Alex Bairstow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Hypsoblennius gentilis, Ένα μέλος του Βλεννηίδες (Οικογένεια Blenniidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2016
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

UPDATE 11/28: See Brenna's comment below!

UPDATE 10/18: Jeff Goddard says C. rickettsi via Flkr.

Persistence - I know this is the third time I've attempted to ID these guys and perhaps the verdict will also be a C. columbiana (found one of them today too, nice for comparison) -- which is OK -- BUT let me test your patience one more time:
1) No flecks on leading edge of cerrata
2) White on both rhinophores and oral tentacles (C. columbiana has more color)
And here's the link to Doug Mason's photos again for comparison: https://www.flickr.com/photos/39365853@N07/15700852369 and https://www.flickr.com/photos/39365853@N07/15886229132
Oh, and about 1/2" long.

Ετικέτες

Catriona rickettsi - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Catriona rickettsi, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2016
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2009 03:55 PM PDT

Περιγραφή

Jeez, fish. Looks like the pic in the book, lacks the yellow eye of the yelloweye, and the face stripes of the canary.

Sebastes miniatus - Photo Chad King (SIMoN / MBNMS), δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη marisa_a: Sebastes miniatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 04, 2015
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 21