Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 05:36 AM MST
Helmitheros vermivorum - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Helmitheros vermivorum, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 05:24 AM MST
Κατοπτροφόρος Τρύγγας - Photo (c) Davefoc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 04:44 AM MST
Melanerpes superciliaris - Photo (c) Dominic Sherony, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Melanerpes superciliaris, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlodinow

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 01:54 PM MST
Protonotaria citrea - Photo (c) Laura Gooch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Protonotaria citrea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amycc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 07:48 AM CST
Χρυσός Δρυοκολάπτης - Photo (c) Alan R. Biggs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jefferyguerard

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019

Τόπος

grand cayman (Google, OSM)

Περιγραφή

I think this is the Cayman Racer Snake
Cubophis caymanus

Cubophis caymanus - Photo (c) venomdoc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Cubophis caymanus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 28, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charmaineanderson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Amazona leucocephala caymanensis - Photo (c) Steven Mlodinow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Amazona leucocephala ssp. caymanensis, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djparisi

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 07:57 AM PDT

Περιγραφή

Roundabout dive site

Equetus punctatus - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Equetus punctatus, Ένα μέλος του Περκόμορφα (Τάξη Perciformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ambassadorscayman

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 08:48 AM EST
Quiscalus niger - Photo Karney, Lee, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Quiscalus niger, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

aj51

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 12:44 PM EST
Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancynorman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2016 01:07 PM CST
Erythemis vesiculosa - Photo (c) greglasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Erythemis vesiculosa, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019 12:34 PM EST
Osteopilus septentrionalis - Photo (c) copepodo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Osteopilus septentrionalis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtis10

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:04 AM EDT
Diodon hystrix - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Diodon hystrix, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)

Παρατηρητής

kurtis10

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κεραμοχελώνα - Photo (c) Craig Minkley, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Κεραμοχελώνα (Eretmochelys imbricata)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtis10

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:01 AM EDT
Pomacanthus paru - Photo (c) Phil Garner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Pomacanthus paru, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kurtis10

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:06 AM EDT
Malacoctenus triangulatus - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Malacoctenus triangulatus, Ένα μέλος του Βλεννιοειδή (Τάξη Blenniiformes)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 18, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

betinaz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 09:25 AM EDT
Πράσινο Ιγκουάνα - Photo (c) Daniel, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marique: Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 07, 2018
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 17