Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:26 PM -05
Erythrodiplax ines - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax ines, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:03 PM -05
Macrothemis hahneli - Photo (c) upupamartin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by upupamartin
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Macrothemis hahneli, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustramas7

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 10:07 PM -05
Rhionaeschna marchali - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andrew J. Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Rhionaeschna marchali, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rscolella

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 12:17 PM -03
Perithemis tenera - Photo (c) cameralenswrangler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cameralenswrangler
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Perithemis tenera, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notlin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Goiás, BR (Google, OSM)
Argia - Photo (c) Pete and Noe Woods, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pete Woods
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Γένος Argia, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notlin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Goiás, BR (Google, OSM)
Neoneura sylvatica - Photo (c) Renato Machado de Sobral, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Renato Machado de Sobral
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Neoneura sylvatica, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notlin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Goiás, BR (Google, OSM)
Neoneura sylvatica - Photo (c) Renato Machado de Sobral, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Renato Machado de Sobral
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Neoneura sylvatica, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notlin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Goiás, BR (Google, OSM)
Erythrodiplax latimaculata - Photo (c) Laurent Quéno, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Laurent Quéno
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax latimaculata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

bjorn0275

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 04:36 PM UTC

Περιγραφή

Which species?

Erythrodiplax longitudinalis - Photo (c) Karl Kroeker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Kroeker
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax longitudinalis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 03:10 PM -03
Rhionaeschna bonariensis - Photo (c) Leonel Roget, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leonel Roget
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Rhionaeschna bonariensis, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019

Τόπος

Suriname (Google, OSM)
Acanthagrion adustum - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Acanthagrion adustum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rog973

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2015
Oxystigma cyanofrons - Photo (c) Roger Le Guen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Le Guen
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Oxystigma cyanofrons, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 03:01 PM -05

Τόπος

Nauta 16300, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

??

Erythrodiplax basalis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax basalis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:49 PM -05

Τόπος

A, 16000, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

??

Orthemis discolor - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Orthemis discolor, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:40 PM -05

Περιγραφή

??

Erythrodiplax basalis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax basalis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:39 PM -05

Περιγραφή

??

Erythrodiplax fusca - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax fusca, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:37 PM -05

Περιγραφή

??

Erythrodiplax basalis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax basalis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:36 PM -05

Περιγραφή

??

Erythrodiplax unimaculata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax unimaculata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 07:01 AM -05

Τόπος

Iquitos, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Erythrodiplax attenuata - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax attenuata, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 03:11 PM -05

Τόπος

Nauta 16300, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

??

Perithemis lais - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Perithemis lais, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 11:22 AM -05

Τόπος

Nauta 16300, Peru (Google, OSM)
Erythrodiplax basalis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax basalis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 11:22 AM -05

Τόπος

Nauta 16300, Peru (Google, OSM)
Erythrodiplax basalis - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax basalis, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio-moreno-

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 12:17 PM -05
Oxyallagma dissidens - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Oxyallagma dissidens, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 04:03 PM -03
Oxyagrion terminale - Photo (c) Erland Refling Nielsen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Oxyagrion terminale, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 14, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronfirestein

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 02:04 PM -05
Rhionaeschna marchali - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Andrew J. Crawford
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Rhionaeschna marchali, Ένα μέλος του Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:55 PM -05

Τόπος

Around Canaan (Google, OSM)
Erythrodiplax ines - Photo (c) Julien Renoult, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Julien Renoult
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Erythrodiplax ines, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 12:06 PM -05

Τόπος

Around Canaan (Google, OSM)
Teinopodagrion - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Γένος Teinopodagrion, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 11:05 AM -05

Τόπος

Around Canaan (Google, OSM)
Sympetrum gilvum - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Sympetrum gilvum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 01:20 PM -05

Τόπος

Near Canaan (Google, OSM)
Ormenophlebia saltuum - Photo (c) Benoît Segerer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benoît Segerer
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Ormenophlebia saltuum, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaspersail

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 08:49 AM -05
Teinopodagrion - Photo (c) Jim Johnson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jim Johnson
Η ταυτότητα του χρήστη mariano-fernandez-kloster: Γένος Teinopodagrion, Ένα μέλος του Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 1916