Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2017

Περιγραφή

Sent to me from another biologist at the refuge hoping to get an ID.

Aphonopelma iodius - Photo (c) Zach Lim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Aphonopelma iodius, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2017 12:08 AM PDT

Περιγραφή

Algodones Dunes, Imperial County, California

Syspira longipes - Photo (c) Camden Bruner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Syspira longipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 09:07 PM PDT

Τόπος

New River Wetlands (Google, OSM)

Περιγραφή

Imperial County, California, US

Ετικέτες

Hogna antelucana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Hogna antelucana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 02:04 PM PST

Περιγραφή

Jumped away before I could get another shot.

Phidippus californicus - Photo (c) c_hutton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Phidippus californicus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_salkiewicz

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2017 10:33 PM PDT
Hogna antelucana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Hogna antelucana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbruner

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 06:47 AM PDT
Syspira longipes - Photo (c) Camden Bruner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Syspira longipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2018 02:04 PM PST
Pardosa - Photo (c) Cédric Mondy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Γένος Pardosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenna24

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2018 09:29 AM PDT
Hogna antelucana - Photo (c) Royal Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Hogna antelucana, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spider90804

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 03:59 PM PDT
Hololena santana - Photo (c) Dr. Lenny Vincent, Fullerton College, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Hololena santana, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teacherkimm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2016 06:55 PM HST

Τόπος

Cypress, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Momma with her egg sac and spiderlings, Such a lovely family. Enjoying the lavender plant in my mom's backyard!

Peucetia viridans - Photo (c) Cletus Lee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Peucetia viridans, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poomoo

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2018 04:06 PM PDT
Zelotes - Photo (c) Zarek Cockar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Γένος Zelotes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 08:51 AM PDT
Schizocosa mccooki - Photo (c) Peggy Wu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Schizocosa mccooki, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psyllidhipster

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 03:20 PM PDT
Eriophora edax - Photo (c) Joseph C, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Eriophora edax, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austinbrooks

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2018 09:02 PM PDT
Curicaberis peninsulanus - Photo (c) Marshal Hedin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Curicaberis peninsulanus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsmccullough

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 03:50 PM PDT
Eremobates - Photo (c) Prakrit, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Γένος Eremobates, Ένα μέλος του Γαλεώδη (Τάξη Solifugae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sacbrookhurstymca

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 03:40 PM PDT
Metaltella simoni - Photo (c) dlbowls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcus43: Metaltella simoni, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 31, 2018
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 16