Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristina236

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 09:52 AM ADT
Echites rubrovenosus - Photo (c) David Jeffrey Ringer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Echites rubrovenosus, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isesneves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:53 PM UTC
Passiflora miniata - Photo (c) Yvette Mersia Manoe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Passiflora miniata, Ένα μέλος του Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isesneves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 02:54 PM UTC
Anemopaegma - Photo (c) 澎湖小雲雀, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Anemopaegma, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isesneves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:06 PM UTC
Fridericia - Photo (c) Neptalí Ramírez Marcial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Fridericia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isesneves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:06 PM UTC
Bignoniaceae - Photo (c) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Οικογένεια Bignoniaceae, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isesneves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 05:54 PM UTC
Paullinia - Photo (c) Francisco Farriols Sarabia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Paullinia, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isesneves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:54 PM UTC
Malpighiaceae - Photo (c) Reinaldo Aguilar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Οικογένεια Malpighiaceae, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana_carolina20

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 02:38 PM UTC
Turnera ulmifolia - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Turnera ulmifolia, Ένα μέλος του Παθανθή (Οικογένεια Passifloraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandafayma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:10 PM -03

Τόπος

Sena Madureira (Google, OSM)
Bixa orellana - Photo (c) Eerika Schulz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Bixa orellana, Ένα μέλος του Μαλαχώδη (Τάξη Malvales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandafayma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:15 PM -03

Τόπος

Sena Madureira (Google, OSM)
Pilea depressa - Photo (c) ProBuild Garden Center, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Pilea depressa, Ένα μέλος του Κνιδοειδή (Οικογένεια Urticaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandafayma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:29 PM -03

Τόπος

Sena Madureira (Google, OSM)
Tagetes - Photo (c) Simon Nyholt Petersen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Tagetes, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandafayma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:32 PM -03

Τόπος

Sena Madureira (Google, OSM)
Jatropha gossypiifolia - Photo (c) oswrod, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Jatropha gossypiifolia, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandafayma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:32 PM -03

Τόπος

Sena Madureira (Google, OSM)
Psidium guajava - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Psidium guajava, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandafayma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:39 PM -03

Τόπος

Sena Madureira (Google, OSM)
Cleome - Photo (c) aarmstrong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Cleome, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandafayma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:42 PM -03

Τόπος

Sena Madureira (Google, OSM)
Canna × generalis - Photo (c) JeffreyGammon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Canna × generalis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandafayma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:43 PM -03

Τόπος

Sena Madureira (Google, OSM)
Gomphrena globosa - Photo (c) sunnetchan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Gomphrena globosa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david4731

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:54 PM UTC
Sida - Photo (c) 葉子, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Sida, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

david4731

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:51 PM UTC
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david4731

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:59 PM UTC
Cascabela thevetia - Photo (c) Andrea Quiñonez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Cascabela thevetia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david4731

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:47 PM UTC
Arachis pintoi - Photo (c) 小羊 Mori, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Arachis pintoi, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαντάνα (Γένος Lantana)

Παρατηρητής

david4731

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:51 PM UTC
Λαντάνα - Photo (c) Alberto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Λαντάνα (Γένος Lantana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbora7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:40 PM UTC
Psidium guajava - Photo (c) Martin Grimm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Psidium guajava, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielsahid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:59 PM -05

Τόπος

Rio Branco, AC, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Cascabela

Cascabela thevetia - Photo (c) Andrea Quiñonez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Cascabela thevetia, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbora7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 09:40 PM UTC
Calathea - Photo (c) botanicalkatz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Calathea, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbora7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 09:38 PM UTC
Heliconia episcopalis - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Heliconia episcopalis, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

isadora62

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 08:52 PM UTC
Croton - Photo (c) Nathan Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Croton, Ένα μέλος του Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isesneves

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 07:10 PM UTC
Monstera obliqua - Photo (c) 106611639464075912591, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Jonathan Hiew
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Monstera obliqua, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray351

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 08:59 PM UTC
Guadua - Photo (c) Finca Yantza, Zamora-Chinchipe, Ecuador, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Guadua, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lugamsz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 02:31 PM UTC
Theobroma - Photo (c) C. E. Timothy Paine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Theobroma, Ένα μέλος του Μαλαχοειδή (Οικογένεια Malvaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcelle_rodrigues

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 01:24 PM UTC
Mimosa - Photo (c) Luis Beltrán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marcos_silveira: Γένος Mimosa, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 08, 2021
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1724