Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

norrland

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:32 AM CEST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

danonbb

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:16 PM CEST
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

maximion

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:08 PM CEST

Τόπος

Siwiałka (Google, OSM)
Πτηνά - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Πτηνά (Ομοταξία Aves)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

katarzyna_kozlowska

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 07:50 PM CEST
Ψαρόνι - Photo (c) Fran W., όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Fran W.
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

pampelun

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 07:43 AM CEST

Τόπος

Toruń (Google, OSM)
Κάργια - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Κάργια (Corvus monedula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

mariybandura

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 01:28 PM CEST
Σπιτοσπουργίτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

danonbb

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 04:37 AM CEST
Κότσυφας - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

juniorre

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 02:14 PM CEST
Κοινός Κόρακας - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Κοινός Κόρακας (Corvus corax)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

insane_nicky

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 04:25 PM CEST
Κότσυφας - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)

Παρατηρητής

trepik30

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009

Τόπος

Poland (Google, OSM)
Δεντρογέρακο - Photo (c) Татьяна Спицына, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Татьяна Спицына
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Δεντρογέρακο (Falco subbuteo)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trepik30

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2013 11:37 AM CET
Ασημόγλαρος Της Κασπίας - Photo (c) tonipons, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tonipons
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Ασημόγλαρος Της Κασπίας (Larus cachinnans)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsuchan

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 02:41 PM CEST
Turdus - Photo (c) Carlos N. G. Bocos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Carlos N. G. Bocos
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Γένος Turdus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)

Παρατηρητής

trepik30

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2014 10:12 AM CEST
Τσιχλοποταμίδα - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Τσιχλοποταμίδα (Acrocephalus arundinaceus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

jzpawlowska

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:27 AM CEST
Χρυσοτσίχλονο - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)

Παρατηρητής

walruswatermelon

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:26 AM CEST
Λευκοσουσουράδα - Photo (c) ZTSurvival, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ZTSurvival
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Λευκοσουσουράδα (Motacilla alba)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

maximion

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 12:52 PM CEST

Τόπος

Siwiałka (Google, OSM)
Καρακάξα - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Καρακάξα (Pica pica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

maximion

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 01:37 PM CEST

Τόπος

Siwiałka (Google, OSM)
Κοινή Φάσσα - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinqaaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 06:56 PM CEST

Τόπος

Chechlo Nowe (Google, OSM)
Dendrocopos - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Γένος Dendrocopos, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

wojtest

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Greater Poland, PL (Google, OSM)
Πρασινοκέφαλη Πάπια - Photo (c) ανώνυμος, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 02:31 PM CEST

Περιγραφή

carrying a piece of dead animal, maybe deer (a day before we saw the fox in the same place, carryind the deer's leg)

Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Aleksandr Popov / Александр Попов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Aleksandr Popov / Александр Попов
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)

Παρατηρητής

roksana_rymarenko

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 04:42 PM CEST
Δεντροτσοπανάκος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Δεντροτσοπανάκος (Sitta europaea)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

simpleiw

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:42 AM CEST
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

enzikpl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:18 PM CEST

Τόπος

Dalnia (Google, OSM)
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Enric LLao Sanchez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enric LLao Sanchez
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enzikpl

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:33 PM CEST

Τόπος

Dalnia (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Γερανός - Photo (c) Tarique Sani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Ευρωπαϊκός Γερανός (Grus grus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)

Παρατηρητής

enzikpl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 12:03 PM CEST

Τόπος

Dalnia (Google, OSM)
Βουνοτσιροβάκος - Photo (c) Imran Shah, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Βουνοτσιροβάκος (Curruca curruca)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κότσυφας (Turdus merula)

Παρατηρητής

tikofix

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 06:15 PM CEST

Περιγραφή

female

Κότσυφας - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Κότσυφας (Turdus merula)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)

Παρατηρητής

poniedzialek

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:34 PM CEST
Σταχτομυγοχάφτης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Σταχτομυγοχάφτης (Muscicapa striata)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

olii1008

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 05:25 PM CEST
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)

Παρατηρητής

aga_l_

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 09:38 AM CEST

Περιγραφή

Dwa zamieszkałe gniazda obok siebie
Two nests with birds close to each other

Λευκός Πελαργός - Photo (c) cotallononocot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Λευκός Πελαργός (Ciconia ciconia)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

lunaest

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 06:51 PM CEST
Καστανοκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Dmitry Dubikovskiy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Dubikovskiy
Η ταυτότητα του χρήστη marcinswiostek: Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)
Προστέθηκε στις Μάιος 05, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 452