Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bionayelli26

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2020 03:10 ΜΜ CST
Theraphosinae - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Diaz Anaya
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Υποοικογένεια Theraphosinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelnevarez

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 01:26 ΜΜ CDT
Theraphosinae - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Diaz Anaya
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Υποοικογένεια Theraphosinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexramirezg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2018 06:06 ΠΜ CST
Theraphosinae - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Diaz Anaya
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Υποοικογένεια Theraphosinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrea112

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 03:16 ΜΜ HST

Περιγραφή

Similar a la otra tarántula que vi hace días, solo que esta es más pequeña

Theraphosinae - Photo (c) Miguel Diaz Anaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miguel Diaz Anaya
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Υποοικογένεια Theraphosinae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 03, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucybrown19

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 04:42 ΜΜ EST
Araneidae - Photo (c) Eric Eaton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric Eaton
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Οικογένεια Araneidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieltapaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 07:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

hallado en pulmón de Drymarchon melanurus

Pentastomida - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matthew Connors
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Υφομοταξία Pentastomida, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 23, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieltapaya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 08:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

en Antrozous pallidus

Cimicidae - Photo (c) Eric R. Eaton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Eric R. Eaton
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Οικογένεια Cimicidae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 08:21 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

This little guy had wings that looked like they hadn’t hardened properly. The clear underwings hadn’t spread out. It was a windy afternoon, perhaps he emerged at not a great time. Found in a Lily Pily tree that is in a large pot on our 3rd floor balcony.

Σκαραβαιοειδή - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βδέλλα (Υφομοταξία Hirudinea)

Παρατηρητής

poncetejedai_tutor

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 07:50 ΜΜ CST
Βδέλλα - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Βδέλλα (Υφομοταξία Hirudinea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulm13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2017 01:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Hembra alada.

Metriophasma iphicles - Photo (c) Ulises López Mora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulises López Mora
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Metriophasma iphicles, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulm13

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2018 11:44 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Macho

Metriophasma iphicles - Photo (c) Ulises López Mora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulises López Mora
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Metriophasma iphicles, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulm13

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 10:33 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Hembra

Metriophasma iphicles - Photo (c) Ulises López Mora, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ulises López Mora
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Metriophasma iphicles, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenyvr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 10:29 ΠΜ EST
Fulgoridae - Photo (c) earthknight, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by earthknight
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Οικογένεια Fulgoridae, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sky001b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 04:46 ΜΜ CDT
Sparassidae - Photo (c) Frank Deschandol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Frank Deschandol
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Οικογένεια Sparassidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 17, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλοταλπίδες (Οικογένεια Gryllotalpidae)

Παρατηρητής

bradley_reynolds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 08:38 ΠΜ ACDT
Γρυλλοταλπίδες - Photo (c) Miranda85, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Miranda85
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Γρυλλοταλπίδες (Οικογένεια Gryllotalpidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momoto-erick

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2014 01:51 ΜΜ CST

Τόπος

crucecita huatulco (Google, OSM)
Asianopis aurita - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Asianopis aurita, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertogg

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 04:19 ΜΜ CDT
Asianopis aurita - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Asianopis aurita, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacof

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2017 12:01 ΜΜ MST

Περιγραφή

Selva Baja Caducifolia en Paco´s Reserva de Flora y Fauna

Asianopis aurita - Photo (c) Juan Cruzado Cortés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Juan Cruzado Cortés
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Asianopis aurita, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2022
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenyvr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 06:59 ΜΜ EST

Τόπος

Akumal (Google, OSM)
Anisomorpha paromalus - Photo (c) Edward Baker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Anisomorpha paromalus, Ένα μέλος του Φασματώδη (Τάξη Phasmida)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

promotores_ambientales_puebla

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 12:59 ΜΜ CST
Bipalium kewense - Photo (c) 
Jean-Lou Justine​, Leigh Winsor, Delphine Gey, Pierre Gros, and Jessica Thévenot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Bipalium kewense, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armanmoreno

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:49 ΜΜ -05
Pseudosphex ichneumonea - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Pseudosphex ichneumonea, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_johnson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 08:11 ΜΜ CDT
Blattella - Photo (c) D. Sikes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Γένος Blattella, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgomezperalta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 02:18 ΜΜ CST
Bipalium kewense - Photo (c) 
Jean-Lou Justine​, Leigh Winsor, Delphine Gey, Pierre Gros, and Jessica Thévenot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Bipalium kewense, Ένα μέλος του Πλατυέλμινθες (Συνομοταξία Platyhelminthes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yajazielhdz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2016 05:09 ΠΜ CDT
Supella longipalpa - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Supella longipalpa, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ale100204

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2016 07:41 ΜΜ CDT
Supella longipalpa - Photo (c) Subhajit Roy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Subhajit Roy
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Supella longipalpa, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biolily

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 01:29 ΜΜ +05

Τόπος

Santiago N.L. (Google, OSM)

Περιγραφή

Cucarachita de bosque

Pseudomops septentrionalis - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Pseudomops septentrionalis, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)

Παρατηρητής

devany070900

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2016 10:29 ΜΜ +05
Αμερικανική Κατσαρίδα - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)

Παρατηρητής

miguelgonzalez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2016 10:47 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Una cucaracha encontrada en mi casa.

Αμερικανική Κατσαρίδα - Photo (c) Len Worthington, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Αμερικανική Κατσαρίδα (Periplaneta americana)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xanettaguilar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 08:04 ΜΜ CDT
Pseudomops septentrionalis - Photo (c) Clarence Holmes, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Clarence Holmes
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Pseudomops septentrionalis, Ένα μέλος του Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

flor3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2016
Βλαττοειδή - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη manueldeluna: Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 1084