Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:46 ΜΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Siphonaria pectinata - Photo (c) Valter Jacinto, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Siphonaria pectinata, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 10, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεταλίδα Μεσογείου (Patella caerulea)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 10:28 ΠΜ +01

Τόπος

Assilah (Google, OSM)
Πεταλίδα Μεσογείου - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Πεταλίδα Μεσογείου (Patella caerulea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 09, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:44 ΜΜ EET
Phorcus mutabilis - Photo (c) Stefan Pav, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Phorcus mutabilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:42 ΜΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Balanus trigonus - Photo (c) Susan J. Hewitt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan J. Hewitt
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Balanus trigonus, Ένα μέλος του Καρκινοειδή (Υποσυνομοταξία Crustacea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:48 ΜΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Ostrea edulis - Photo (c) Oscar Bos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Bos
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Ostrea edulis, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:55 ΜΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Ostrea edulis - Photo (c) Oscar Bos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Bos
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Ostrea edulis, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 05:29 ΜΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Στρείδι - Photo (c) Alexander Geragotelis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Geragotelis
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anjacervencl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 02:27 ΜΜ CET

Τόπος

Mazraia, Tunesië (Google, OSM)
Modiolus barbatus - Photo (c) anasacuta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by anasacuta
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Modiolus barbatus, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:29 ΜΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Ostrea edulis - Photo (c) Oscar Bos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Oscar Bos
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Ostrea edulis, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρελίτσα (Columbella rustica)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:07 ΠΜ +01

Τόπος

Temara (Google, OSM)
Κουρελίτσα - Photo (c) mathijs_zonneveld, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Κουρελίτσα (Columbella rustica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:12 ΠΜ +01

Τόπος

Temara (Google, OSM)
Tritia cuvierii - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dennis Rabeling
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Tritia cuvierii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:49 ΠΜ +01

Τόπος

Temara (Google, OSM)
Tritia cuvierii - Photo (c) Dennis Rabeling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dennis Rabeling
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Tritia cuvierii, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:53 ΠΜ +01

Τόπος

Temara (Google, OSM)
Cerithium alucastrum - Photo (c) fotis-samaritakis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by fotis-samaritakis
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Cerithium alucastrum, Ένα μέλος του Κηρίθιο (Γένος Cerithium)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 08:31 ΜΜ +01

Τόπος

Rabat beach (Google, OSM)
Phorcus - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Γένος Phorcus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 08:18 ΜΜ +01

Τόπος

Rabat beach (Google, OSM)
Μυτιλίδες - Photo (c) markusgmeiner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by markusgmeiner
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

attilaolah

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 11:19 ΠΜ EEST
Donax vittatus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Stephen James McWilliam
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Donax vittatus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022

Περιγραφή

depth ~ 4m
on sand

Macomangulus tenuis - Photo (c) Eridan Xharahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Eridan Xharahi
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Macomangulus tenuis, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022

Περιγραφή

depth ~ 4m, on sandy bottom
syn. Atlantella distorta

Moerella distorta - Photo (c) Stefan Pav, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Moerella distorta, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:06 ΜΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Στρείδι - Photo (c) Alexander Geragotelis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Geragotelis
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:06 ΜΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Στρείδι - Photo (c) Alexander Geragotelis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Geragotelis
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:39 ΜΜ EET
Phorcus mutabilis - Photo (c) Stefan Pav, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Phorcus mutabilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

byronpapadopoulos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 12:35 ΜΜ EET
Phorcus mutabilis - Photo (c) Stefan Pav, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Phorcus mutabilis, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stefadrian

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 10:51 ΠΜ CEST
Vermetus triquetrus - Photo (c) Frédéric ANDRE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Frédéric ANDRE
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Vermetus triquetrus, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2023 09:04 ΠΜ +01

Τόπος

Rabat beach (Google, OSM)
Naticidae - Photo (c) alex_shure, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alex_shure
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Οικογένεια Naticidae, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:57 ΜΜ +01

Τόπος

Nador (Google, OSM)
Anomia ephippium - Photo (c) Christine Morrow, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christine Morrow
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Anomia ephippium, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 12:57 ΜΜ +01

Τόπος

Nador (Google, OSM)
Loripes orbiculatus - Photo (c) Stefan Pav, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Stefan Pav
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Loripes orbiculatus, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 01:22 ΜΜ +01

Τόπος

Nador (Google, OSM)
Euthria cornea - Photo (c) whodden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whodden
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Euthria cornea, Ένα μέλος του Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεταλίδα (Οικογένεια Patellidae)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:21 ΠΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Cymbula safiana - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Cymbula safiana, Ένα μέλος του Πεταλίδα (Οικογένεια Patellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:22 ΠΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Cymbula safiana - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Cymbula safiana, Ένα μέλος του Πεταλίδα (Οικογένεια Patellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεταλίδα (Οικογένεια Patellidae)

Παρατηρητής

khady2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 09:25 ΠΜ +01

Τόπος

Saïdia (Google, OSM)
Cymbula safiana - Photo (c) Femorale, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manavgio: Cymbula safiana, Ένα μέλος του Πεταλίδα (Οικογένεια Patellidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2636