Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis240

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:38 PM UTC
Copiphora hastata - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Copiphora hastata, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

wilmarmendez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 05:02 PM UTC

Περιγραφή

Encontrada en parcela, en un cultivo de repollo.

Erioloides - Photo (c) Wayne Fidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Γένος Erioloides, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)

Παρατηρητής

uchan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 12:55 PM ChST
Gryllacrididae - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Οικογένεια Gryllacrididae, Ένα μέλος του Τεττιγονίδια (Ανθυποτάξη Tettigoniidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woochanseo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:27 PM KST
Tettigonia ussuriana - Photo (c) Taewoo Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Tettigonia ussuriana, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

godhasmadeabeautifulworld

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:49 AM UTC

Περιγραφή

Found inside on our living room wall and we brought it outside

Belocephalus - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Γένος Belocephalus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbibby117

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:51 PM EEST
Decticus albifrons - Photo (c) Damiano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Decticus albifrons, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

addimav

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 06:09 PM CAT
Anarytropteris - Photo (c) i_c_riddell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Γένος Anarytropteris, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlasala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 03:58 PM EDT

Ετικέτες

Pyrgocorypha uncinata - Photo (c) pbedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Pyrgocorypha uncinata, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keysbirdgirl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)
Pyrgocorypha uncinata - Photo (c) pbedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Pyrgocorypha uncinata, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno356

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 09:08 AM UTC
Decticus verrucivorus - Photo (c) Иван Тисленко, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Decticus verrucivorus, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

tatiana_carmona

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 11:38 AM UTC
Copiphora hastata - Photo (c) Bernard DUPONT, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Copiphora hastata, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skurban

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021
Prionolopha serrata - Photo (c) Anderson Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Prionolopha serrata, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjesup

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 01:16 PM EDT
Pyrgocorypha uncinata - Photo (c) pbedell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Pyrgocorypha uncinata, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missdolphin13

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:47 PM EEST
Decticus albifrons - Photo (c) Damiano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Decticus albifrons, Ένα μέλος του Τεττιγονίνες (Υποοικογένεια Tettigoniinae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leobc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 04:03 PM -03

Τόπος

Piracicaba (Google, OSM)
Oxyopsis - Photo (c) Douglas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Γένος Oxyopsis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

woodcote

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:54 PM EEST
Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Игорь Мальцев, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyshu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:31 PM CST
Hierodula patellifera - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Hierodula patellifera, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie_peacock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:58 AM UTC
Phyllocrania paradoxa - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Phyllocrania paradoxa, Ένα μέλος του Σχιζομαντώδη (Ανθυποτάξη Schizomantodea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna2226

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2011 06:16 AM EEST

Τόπος

Paro, BT (Google, OSM)
Hierodula tenuidentata - Photo (c) manju43in, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Hierodula tenuidentata, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lissaandrade

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 02:46 AM UTC
Stagmatoptera septentrionalis - Photo (c) frederico_salles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Stagmatoptera septentrionalis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amayes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 02:13 PM CDT
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist16000

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:34 PM MSK
Hierodula transcaucasica - Photo (c) Paolo Mazzei, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Hierodula transcaucasica, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helmwige

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 11:12 AM EDT
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankziegler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Iowa, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Eating a Red-legged Grasshopper (Melanoplus femurrubrum)

Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)

Παρατηρητής

coraimamv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 12:04 PM -05
Stagmatoptera septentrionalis - Photo (c) frederico_salles, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Stagmatoptera septentrionalis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitanativa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 10:34 AM BST

Τόπος

Silves, Portugal (Google, OSM)
Sphodromantis viridis - Photo (c) Oscar Díaz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Sphodromantis viridis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mad0c

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 07:22 PM EDT

Τόπος

Richmond (Google, OSM)
Tenodera sinensis - Photo (c) Ryosuke Kuwahara, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Tenodera sinensis, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snagbug

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:05 PM EDT
Copiphora cornuta - Photo (c) Gerry van Tonder, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Copiphora cornuta, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ausinheiler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 10:01 PM EST

Τόπος

Chepo, PA-PN, PA (Google, OSM)
Eriolus - Photo (c) msilver2, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Γένος Eriolus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojas-runjaic

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2012 09:49 PM -03

Τόπος

Cotacachi, Ecuador (Google, OSM)
Eriolus - Photo (c) msilver2, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη manassas: Γένος Eriolus, Ένα μέλος του Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 18, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 20921