Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoq

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2007
Prunus lycioides - Photo (c) mahdiraeisi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Prunus lycioides, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoq

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2014 09:37 AM +0430
Berberis vulgaris - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Berberis vulgaris, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoq

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2008 12:31 PM +0330
Juniperus polycarpos - Photo (c) ramazan_murtazaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by ramazan_murtazaliev
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Juniperus polycarpos, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoq

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2008 03:35 PM +0430
Quercus petraea - Photo (c) Tig, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tig
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Quercus petraea, Ένα μέλος του Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37770

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 06:19 PM +06

Τόπος

Aksyi, KG-DA, KG (Google, OSM)

Περιγραφή

Боярышник королькова

Crataegus altaica - Photo (c) nadejda_vjatkina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nadejda_vjatkina
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus altaica, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadejda_vjatkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 01:40 PM +07
Crataegus altaica - Photo (c) nadejda_vjatkina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nadejda_vjatkina
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus altaica, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37770

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 06:19 PM +06

Τόπος

Aksyi, KG-DA, KG (Google, OSM)

Περιγραφή

Боярышник королькова

Torminalis glaberrima - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Torminalis glaberrima, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadejda_vjatkina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 01:19 PM +07
Crataegus altaica - Photo (c) nadejda_vjatkina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nadejda_vjatkina
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus altaica, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ehobeho

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 01:50 AM UTC
Burseraceae - Photo (c) Ron, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Οικογένεια Burseraceae, Ένα μέλος του Σαπινδώδη (Τάξη Sapindales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυράκανθος Ο Πορφυρός (Pyracantha coccinea)

Παρατηρητής

turtlehelper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 06:46 AM EDT
Πυράκανθος Ο Πορφυρός - Photo (c) 
Joanna Boisse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Πυράκανθος Ο Πορφυρός (Pyracantha coccinea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoq

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2012
Pyrus salicifolia - Photo (c) pilmar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pilmar
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Pyrus salicifolia, Ένα μέλος του Αχλαδιά (Γένος Pyrus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emoq

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2012
Torminalis glaberrima - Photo (c) Christian Berg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christian Berg
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Torminalis glaberrima, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018
Crataegus songarica - Photo (c) Kudaibergen Amirekul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kudaibergen Amirekul
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus songarica, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 11:46 AM +13
Crataegus pseudoheterophylla - Photo (c) mallaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mallaliev
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus pseudoheterophylla, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demons1312

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 08:26 AM UTC
Crataegus pseudoheterophylla - Photo (c) mallaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mallaliev
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus pseudoheterophylla, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 01:11 PM MSK
Crataegus pseudoheterophylla - Photo (c) mallaliev, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by mallaliev
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus pseudoheterophylla, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamandhj

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 12:56 PM +0430
Crataegus microphylla - Photo (c) Еlena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Еlena
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus microphylla, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mahnaz_boghayeri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022
Crataegus microphylla - Photo (c) Еlena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Еlena
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus microphylla, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

ojafri

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 01:51 PM +0430

Τόπος

Chalus County (Google, OSM)
Crataegus microphylla - Photo (c) Еlena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Еlena
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus microphylla, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

shahrzadasa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2008
Crataegus microphylla - Photo (c) Еlena, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Еlena
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus microphylla, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Crataegus songarica - Photo (c) Kudaibergen Amirekul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kudaibergen Amirekul
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus songarica, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pg18

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022
Crataegus songarica - Photo (c) Kudaibergen Amirekul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kudaibergen Amirekul
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus songarica, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Crataegus songarica - Photo (c) Kudaibergen Amirekul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Kudaibergen Amirekul
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus songarica, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποφαές Το Ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides)

Παρατηρητής

mohsen14

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 05:33 PM +0430
Ιπποφαές Το Ραμνοειδές - Photo (c) naturalist, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalist
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Ιπποφαές Το Ραμνοειδές (Hippophae rhamnoides)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

z_kiani_r

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:32 AM +0430
Kerria japonica - Photo (c) David Midgley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Kerria japonica, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυράκανθος Ο Πορφυρός (Pyracantha coccinea)

Παρατηρητής

imanfarzan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 04:02 PM +0430

Τόπος

Karaj, IR-AL, IR (Google, OSM)
Πυράκανθος Ο Πορφυρός - Photo (c) 
Joanna Boisse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Πυράκανθος Ο Πορφυρός (Pyracantha coccinea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγκάθι Του Χριστού (Euphorbia milii)

Παρατηρητής

mehdijavahery

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 03:12 PM +0430
Αγκάθι Του Χριστού - Photo (c) Henry Zulù, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henry Zulù
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Αγκάθι Του Χριστού (Euphorbia milii)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinabhrmi

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 03:59 PM +0430

Τόπος

Khorasan Ostan-e (Google, OSM)
Chaenomeles speciosa - Photo (c) rachelgreenbelt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Chaenomeles speciosa, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirans

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 06:50 PM +0430
Crataegus monogyna - Photo (c) Annice Bridgett, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Annice Bridgett
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Crataegus monogyna, Ένα μέλος του Κράταιγος (Γένος Crataegus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rexanote

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 12:47 PM +0430
Prunus persica - Photo (c) Evan M. Raskin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Evan M. Raskin
Η ταυτότητα του χρήστη mahdiraeisi: Prunus persica, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1881