Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

juanloredo

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 11:06 AM MDT
Podaxis - Photo (c) Dan Gronseth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Podaxis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 03, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeatty8

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:52 AM MDT
Russula - Photo (c) naturaladventurer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jorge_ramos

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 11:12 AM CDT
Trametes - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Trametes, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bee_happy

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paunch-0

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 02:47 PM MDT
Amanita muscaria - Photo (c) cactusdan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Amanita muscaria, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

may214

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 06:50 PM EDT
Cantharellus - Photo (c) Christian Schwarz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Cantharellus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

perilstreep

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 03:59 PM PDT

Τόπος

Poway (Google, OSM)
Coprinellus micaceus - Photo (c) Vanessa Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

juanaelizabeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:00 PM UTC
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bwnfld

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 03:12 PM CDT
Hypomyces lactifluorum - Photo (c) Erlon Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Hypomyces lactifluorum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sparrel

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 06:51 PM EDT
Calvatia cyathiformis - Photo (c) Randy Bodkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Calvatia cyathiformis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanaelizabeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 01:56 PM UTC
Lactarius indigo - Photo (c) Dan Molter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Lactarius indigo, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

timothyhorne

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 01:58 PM UTC
Lactarius indigo - Photo (c) Dan Molter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Lactarius indigo, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Βωλιτοειδή Οικογένεια Boletaceae

Παρατηρητής

talkingcentipede

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 03:23 PM MDT
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitvin-k9

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)
Lycoperdaceae - Photo (c) FRANCISCO MIGUEL FARRIOLS ESTRADA, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Οικογένεια Lycoperdaceae, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 27, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

aslattery924

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:51 AM EDT

Τόπος

Norwell (Google, OSM)
Strobilomyces strobilaceus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Strobilomyces strobilaceus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adam_kalab

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:32 PM EDT
Calocera - Photo (c) Didier, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Calocera, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galecannon

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:55 AM EDT
Strobilomyces strobilaceus - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Strobilomyces strobilaceus, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμανίτης Ο Ερυθριών Amanita rubescens

Παρατηρητής

gallizoology

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)
Αμανίτης Ο Ερυθριών - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Αμανίτης Ο Ερυθριών (Amanita rubescens)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

allysonv

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:13 AM EDT
Amanita - Photo (c) palmo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Amanita, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fayday6

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:33 AM UTC

Τόπος

San Marcos, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Schulle canyon natural area San Marcos, Texas

Parasola - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Parasola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johnmc1542

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:58 AM EDT

Τόπος

Frenchtown, NJ, US (Google, OSM)
Xanthoconium affine - Photo (c) Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Xanthoconium affine, Ένα μέλος του Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troutfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Distinct stems broaden into flattened longitudinally creased tongue.

Microglossum rufum - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Microglossum rufum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsuplick

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:57 AM CDT

Περιγραφή

Cap bruised black. Growing directly our of dead wood.

Parasola plicatilis - Photo (c) Kryštof Boura, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Parasola plicatilis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

laura2935

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 02:06 PM EDT
Russula - Photo (c) naturaladventurer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Russula, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λέτσινο Γένος Leccinum

Παρατηρητής

dalien

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:20 PM EDT
Λέτσινο - Photo (c) LJ Moore-McClelland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Λέτσινο (Γένος Leccinum)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cmjm93

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:30 PM UTC
Agaricales - Photo (c) Davide Puddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Τάξη Agaricales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mcipullo

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:04 PM EDT

Τόπος

Sackets Harbor (Google, OSM)
Coprinellus micaceus - Photo (c) Vanessa Ryan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Coprinellus micaceus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shindinger

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 09:03 AM EDT
Parasola - Photo (c) Nicole, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Parasola, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή Οικογένεια Boletaceae

Παρατηρητής

laurenbd

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 08:56 AM EDT

Τόπος

Conyers, GA, USA (Google, OSM)
Βωλιτοειδή - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keiramcmanus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 12:45 PM EDT
Cladonia - Photo (c) Ilja Klutman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη maharba: Γένος Cladonia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2021.
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6593