Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaseyb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 01:57 ΜΜ EST

Τόπος

Sarasota, FL, US (Google, OSM)
Eupatorium - Photo (c) Cynthia Su, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Cynthia Su
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Eupatorium, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny486

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2017 11:45 ΠΜ MST
Irpiciporus mollis - Photo (c) Nancy Kolkebeck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Kolkebeck
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Irpiciporus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny486

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2017 11:45 ΠΜ MST
Irpiciporus mollis - Photo (c) Nancy Kolkebeck, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Kolkebeck
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Irpiciporus mollis, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baba_booey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 09:06 ΠΜ EDT
Sphagneticola trilobata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jollygoodyellow

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 08:35 ΠΜ ADT
Sphagneticola trilobata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesrobin

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 12:34 ΜΜ EDT

Τόπος

Lantana, FL, USA (Google, OSM)
Rivina humilis - Photo (c) Meghan Cassidy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Meghan Cassidy
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Rivina humilis, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

saribearie14

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 12:01 ΜΜ EDT
Σολάνο - Photo (c) Emma Burns, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emma Burns
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Σολάνο (Γένος Solanum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cscott_rocks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:48 ΜΜ EDT
Andropogon - Photo (c) Tom Potterfield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Andropogon, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mcgrewzoo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 12:00 ΜΜ EDT
Raphanus - Photo (c) Lauren Glevanik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lauren Glevanik
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Raphanus, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

ellieverdantadventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

ellieverdantadventures

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jannese6059761jkk

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2023 05:42 ΜΜ EDT
Platanus occidentalis - Photo (c) hgarris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hgarris
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Platanus occidentalis, Ένα μέλος του Πλάτανος (Γένος Platanus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sesikeran_boindala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 10:16 ΠΜ EDT
Thaumatophyllum - Photo (c) Marco Pellegrini, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Pellegrini
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Thaumatophyllum, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόδι (Bos taurus)

Παρατηρητής

jennalazzell1234

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 09:06 ΠΜ EDT

Τόπος

Kissimmee, FL, US (Google, OSM)
Βόδι - Photo (c) DCobb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by DCobb
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Βόδι (Bos taurus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deckard97

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 02:05 ΜΜ EDT
Omphalotus - Photo (c) Chris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Omphalotus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

huckdisc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 08:01 ΠΜ EDT

Τόπος

Bradenton (Google, OSM)
Richardia grandiflora - Photo (c) Alex Popovkin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Richardia grandiflora, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beach2022

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 09:29 ΠΜ EDT
Ludwigia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Ludwigia, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

spiraserpula

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:29 ΜΜ EDT
Φυτό - Photo (c) Rocío Ramírez Barrios, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rocío Ramírez Barrios
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Φυτό (Βασίλειο Plantae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyygonzalez7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 01:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The branches appear to be thick ranging from a lime green to more dark green. About 3 feet tall in a bush. Relatively small about 5 inches

Bromeliaceae - Photo (c) nicochimento, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Οικογένεια Bromeliaceae, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

aek1113

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 04:12 ΜΜ EDT
Βελανιδιά - Photo (c) Douglas Goldman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Douglas Goldman
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Βελανιδιά (Γένος Quercus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εξάποδα (Υποσυνομοταξία Hexapoda)

Παρατηρητής

cuali

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 03:41 ΜΜ EDT
Κολλέμβολα - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoexplore_other

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: esme17

Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ecoexplore_other

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: esme17

Schinus terebinthifolia - Photo (c) Millie Basden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Millie Basden
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Schinus terebinthifolia, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guy23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 11:25 ΠΜ EDT
Sphagneticola trilobata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Sphagneticola trilobata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdalal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 03:38 ΜΜ EDT
Juniperus virginiana - Photo (c) Steven Severinghaus, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Juniperus virginiana, Ένα μέλος του Σαβίνα (Τμήμα Sabina)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmarra27

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 04:01 ΜΜ EDT
Ganoderma - Photo (c) Jessica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jessica
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Ganoderma, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

gloriamarkiewicz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 09:07 ΠΜ EDT
Ολοθουροειδή - Photo (c) François Michonneau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Ολοθουροειδή (Ομοταξία Holothuroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardomercon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2019 02:15 ΜΜ EST

Ετικέτες

Pistia stratiotes - Photo (c) beingplace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by beingplace
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Pistia stratiotes, Ένα μέλος του Αροειδή (Οικογένεια Araceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amphibnerd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 01:23 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Mushroom growing on sand hill/scrub area on the path.

Boletales - Photo (c) Marco Floriani, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marco Floriani
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Τάξη Boletales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Γιασεμί (Plumbago auriculata)

Παρατηρητής

richard206

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 12:57 ΜΜ EDT
Μπλε Γιασεμί - Photo (c) calago001, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Μπλε Γιασεμί (Plumbago auriculata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 27, 2023
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 33287