Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

validscreenname

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 12:01 ΜΜ EDT
Polyporales - Photo (c) skitterbug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by skitterbug
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Τάξη Polyporales, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 27, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielmakepeace

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 10:22 ΠΜ AKDT

Τόπος

Uganik Bay, AK, US (Google, OSM)
Prunus virginiana - Photo (c) Dan Mullen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Prunus virginiana, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobreed

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2012 03:05 ΠΜ CDT

Τόπος

Nome, AK, USA (Google, OSM)
Rhododendron - Photo (c) Ian Gledhill, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ian Gledhill
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Rhododendron, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connietaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 05:56 ΜΜ AKDT
Rorippa - Photo (c) 2008 Keir Morse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Rorippa, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 19, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)

Παρατηρητής

christie100

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 04:05 ΜΜ EST
Γαστερόποδα - Photo (c) John Slapcinsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γαστερόποδα (Ομοταξία Gastropoda)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 16, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annamarie16

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 03:40 ΜΜ EST
Rhizophora mangle - Photo (c) James St. John, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Rhizophora mangle, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smatthewman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:53 ΠΜ EST
Salvia lyrata - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Salvia lyrata, Ένα μέλος του Σάλβια (Γένος Salvia)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

briiana1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2023 06:07 ΜΜ EST
Oenothera - Photo (c) betsy_irwin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by betsy_irwin
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Oenothera, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnagele

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 10:19 ΠΜ EST
Samolus - Photo (c) Alex Salcedo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alex Salcedo
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Samolus, Ένα μέλος του Ηρανθοειδή (Οικογένεια Primulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)

Παρατηρητής

andrew2823

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 05:03 ΜΜ EST
Μουσμουλιά - Photo (c) Roberto Arreola Alemón, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Arreola Alemón
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Μουσμουλιά (Eriobotrya japonica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpro111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 10:09 ΠΜ EDT
Commelinales - Photo (c) Ma. Eugenia Mendiola González, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Ma. Eugenia Mendiola González
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Τάξη Commelinales, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpro111

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 03:03 ΜΜ EST
Houstonia - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Houstonia, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

joe1478

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 01:39 ΜΜ EST
Βάτος - Photo (c) Benedict Gagliardi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benedict Gagliardi
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Βάτος (Γένος Rubus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeereisbeck

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 03:49 ΜΜ EST
Toxicodendron radicans - Photo (c) Jane Kirkland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Toxicodendron radicans, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whitwam

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 09:46 ΠΜ EST
Balduina angustifolia - Photo (c) Bob Peterson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Balduina angustifolia, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προύνος (Γένος Prunus)

Παρατηρητής

gpro111

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 09:19 ΠΜ EST
Προύνος - Photo (c) Trachemys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

sunshine1991

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 01:41 ΜΜ EST

Τόπος

Inverness (Google, OSM)
Καφέ Ανόλη - Photo (c) Jill Bazeley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaelamcleod

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 03:48 ΜΜ EST
Romalea microptera - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Romalea microptera, Ένα μέλος του Ακδριδοειδή (Υπεροικογένεια Acridoidea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

ryanb1620

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 07:03 ΜΜ EST
Καφέ Ανόλη - Photo (c) Jill Bazeley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 13, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinmontenegro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 08:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

Bird with orange head blue eyes

Φαλακροκορακίδες - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 09, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

maurabarry

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 06:21 ΜΜ AKDT

Τόπος

Kodiak (Google, OSM)
Senecio pseudoarnica - Photo (c) Declan Troy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Declan Troy
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Senecio pseudoarnica, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maurabarry

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 06:21 ΜΜ AKDT
Senecio pseudoarnica - Photo (c) Declan Troy, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Declan Troy
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Senecio pseudoarnica, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duanedyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 12:09 ΜΜ AKDT
Pleurocybella porrigens - Photo (c) Carita Bergman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Carita Bergman
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Pleurocybella porrigens, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duanedyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 06:59 ΜΜ AKDT
Alloclavaria purpurea - Photo (c) Alan Rockefeller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alan Rockefeller
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Alloclavaria purpurea, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duanedyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 10:05 ΠΜ AKDT
Lactarius - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Lactarius, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marilynheiman

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 08:41 ΜΜ AKDT
Angelica - Photo (c) _foxg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Γένος Angelica, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 05:57 ΜΜ AKST
Teloschistales - Photo (c) Luc De Leeuw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Τάξη Teloschistales, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 08, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 05:04 ΜΜ EDT
Iresine diffusa - Photo (c) Santiago, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Santiago
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Iresine diffusa, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connietaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2019 12:08 ΜΜ AKDT
Rhodiola integrifolia - Photo (c) sternberg_science_camps, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by sternberg_science_camps
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Rhodiola integrifolia, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

compass

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 05:19 ΜΜ EDT
Αμερικανικός Κορμοράνος - Photo (c) José Antonio Linage Espinosa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by José Antonio Linage Espinosa
Η ταυτότητα του χρήστη machi: Αμερικανικός Κορμοράνος (Nannopterum auritum)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 07, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Στατιστικά

  • 30882