Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelarg293

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 01:47 PM CEST
Campanula glomerata - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Campanula glomerata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander1908

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 02:38 PM SAST
Betonica officinalis - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Betonica officinalis, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander1908

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 03:15 PM SAST
Campanula glomerata - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Campanula glomerata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac365

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:23 PM CEST
Campanula glomerata - Photo (c) José María Escolano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Campanula glomerata, Ένα μέλος του Καμπανούλα (Γένος Campanula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yesica_caiola

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 12:41 PM SAST
Oenothera glazioviana - Photo (c) Fulda Bol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Oenothera glazioviana, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)

Παρατηρητής

leticial

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 09:27 AM CEST
Λύθρο Το Ιτεόμορφο - Photo (c) fahrenheit_66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Λύθρο Το Ιτεόμορφο (Lythrum salicaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticial

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 02:28 PM UTC
Eupatorium cannabinum - Photo (c) Phil Sellens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Eupatorium cannabinum, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leticial

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 01:18 PM UTC
Oenothera glazioviana - Photo (c) Fulda Bol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Oenothera glazioviana, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmharo

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 07:53 PM SAST
Tropaeolum majus - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Tropaeolum majus, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:17 PM CEST
Eryngium bourgatii - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Eryngium bourgatii, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguelaporta

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 12:48 PM SAST
Tropaeolum majus - Photo (c) sea-kangaroo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Tropaeolum majus, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcriera

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:14 AM EEST
Crocosmia × crocosmiiflora - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Crocosmia × crocosmiiflora, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacharyqf

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:42 AM EEST

Περιγραφή

purple flowers, with orange lobes in the center (unique in this genus)

Linaria alpina - Photo (c) Cyril Gros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Linaria alpina, Ένα μέλος του Λιναρία (Γένος Linaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseluisromero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:37 PM CEST

Τόπος

León, España (Google, OSM)
Solidago virgaurea - Photo (c) ed_shaw, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Solidago virgaurea, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dortehertz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 01:33 PM EEST
Eryngium bourgatii - Photo (c) bathyporeia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Eryngium bourgatii, Ένα μέλος του Ερύγγιο (Γένος Eryngium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauro_sanna

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 10:56 AM CET
Hypericum androsaemum - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Hypericum androsaemum, Ένα μέλος του Υπερικό (Γένος Hypericum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)

Παρατηρητής

mauro_sanna

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 01:02 PM CET

Τόπος

Yernes (Google, OSM)
Αρκουδοπούρναρο - Photo (c) bjstruecker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Αρκουδοπούρναρο (Ilex aquifolium)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauro_sanna

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 01:14 PM CET

Τόπος

Yernes (Google, OSM)
Chrysosplenium oppositifolium - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Chrysosplenium oppositifolium, Ένα μέλος του Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauro_sanna

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 01:04 PM CEST
Cynosurus echinatus - Photo (c) Drepanostoma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Cynosurus echinatus, Ένα μέλος του Ποοειδή (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauro_sanna

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 04:34 PM CEST
Veratrum album - Photo (c) User:Tigerente, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Veratrum album, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauro_sanna

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:12 AM CEST
Sorbus aucuparia - Photo (c) Hans Kylberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Sorbus aucuparia, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauro_sanna

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 11:07 AM CEST
Aria edulis - Photo (c) jon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jon Sullivan
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Aria edulis, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)

Παρατηρητής

marianamousaco

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 04:05 PM CEST
Τριφύλλι Το Αστερωτό - Photo (c) Juan Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)

Παρατηρητής

george_wildlife

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 04:09 PM UTC
Τριφύλλι Το Αστερωτό - Photo (c) Juan Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)

Παρατηρητής

rogervila

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020
Τριφύλλι Το Αστερωτό - Photo (c) Juan Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)

Παρατηρητής

vlad50

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 06:26 PM +13
Τριφύλλι Το Αστερωτό - Photo (c) Juan Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)

Παρατηρητής

rinoiubatti

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 07:10 AM CEST
Τριφύλλι Το Αστερωτό - Photo (c) Juan Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)

Παρατηρητής

eugeniomarchesi

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 11:00 AM CEST
Τριφύλλι Το Αστερωτό - Photo (c) Juan Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)

Παρατηρητής

alessandrodurastante

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 05:41 PM CEST
Τριφύλλι Το Αστερωτό - Photo (c) Juan Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)

Παρατηρητής

nicolasrobinet

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 03:04 PM SAST
Τριφύλλι Το Αστερωτό - Photo (c) Juan Sevilla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη macasado: Τριφύλλι Το Αστερωτό (Trifolium stellatum)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1841