Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenchristensen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:26 PM CEST
Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου - Photo (c) NobbiP, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Κοπτοσκώληκας Της Αμπέλου (Noctua pronuba)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenchristensen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:26 PM CEST
Amphipyra tragopoginis - Photo (c) naturalhistoryman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Amphipyra tragopoginis, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυπαετός (Gypaetus barbatus)

Παρατηρητής

bferrero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Piemonte, FR (Google, OSM)
Γυπαετός - Photo (c) Joachim S. Müller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Γυπαετός (Gypaetus barbatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 03:52 PM BST

Τόπος

Norfolk, UK (Google, OSM)
Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Ευρωπαϊκό Ψευταηδόνι (Cettia cetti)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swish767

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 11:24 AM CEST
Camptogramma bilineata - Photo (c) Walwyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Camptogramma bilineata, Ένα μέλος του Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helleshave2021

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 11:50 AM CEST
Calliteara pudibunda - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Calliteara pudibunda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεταλούδα Της Ρόδου (Euplagia quadripunctaria)

Παρατηρητής

mm1499

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 09:32 AM CEST
Πεταλούδα Της Ρόδου - Photo (c) richardjaybee, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by richardjaybee
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Πεταλούδα Της Ρόδου (Euplagia quadripunctaria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margherita_barucchi

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 06:58 PM CEST
Aporia crataegi - Photo (c) Luca Boscain, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luca Boscain
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Aporia crataegi, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

trishwill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:28 PM BST
Σταχτοπετρόκλης - Photo (c) nfeddu, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by nfeddu
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτάρα (Apus apus)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:14 AM CEST

Τόπος

Losone, Svizzera (Google, OSM)
Σταχτάρα - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Σταχτάρα (Apus apus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:14 AM CEST
Σκουφοβουτηχτάρι - Photo (c) Chris Moody, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτάρα (Apus apus)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 11:14 AM CEST
Σταχτάρα - Photo (c) Алексей Эбель, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Алексей Эбель
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Σταχτάρα (Apus apus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο (Ptyonoprogne rupestris)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:04 AM CEST
Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο - Photo (c) sdrov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by sdrov
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Ευρωπαϊκό Βραχοχελίδονο (Ptyonoprogne rupestris)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

roby

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 09:20 AM CEST

Τόπος

Locarno, Svizzera (Google, OSM)
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

hestan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 02:21 PM BST

Τόπος

Taunton, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Κοινή Γερακίνα - Photo (c) rociomar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)

Παρατηρητής

hestan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 02:32 PM BST

Τόπος

Taunton, UK (Google, OSM)
Παράργη Η Αιγερία - Photo (c) Felipe Hidalgo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felipe Hidalgo
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Παράργη Η Αιγερία (Pararge aegeria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

hestan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 02:37 PM BST

Τόπος

Taunton, UK (Google, OSM)
Πευκοδρυοκολάπτης - Photo (c) fra298, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

clavereau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 09:56 AM CEST

Τόπος

Les Monteaux (Google, OSM)
Μαχητής - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Μαχητής (Calidris pugnax)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

natureben

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:03 AM CEST
Κοκκινολαίμης - Photo (c) Paul Lewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Lewis
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)

Παρατηρητής

eloise_kerroux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 12:38 PM CET
Μαυροκέφαλος Γλάρος - Photo (c) Ján Svetlík, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Μαυροκέφαλος Γλάρος (Ichthyaetus melanocephalus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

eloise_kerroux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 12:28 PM CET
Θαλασσοπρίστης - Photo (c) Robin Gwen Agarwal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Robin Gwen Agarwal
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

olivierbenoist

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 05:19 PM CEST
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Frank Vassen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baydonchaffinch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 07:58 AM BST
Watsonalla binaria - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Watsonalla binaria, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)

Παρατηρητής

migsygs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 08:09 AM BST

Τόπος

Nottingham (Google, OSM)
Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης - Photo (c) Анна Голубева, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Анна Голубева
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Ευρωπαϊκός Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theisrm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2022 09:14 AM CEST
Agrius convolvuli - Photo (c) Nigel Voaden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Agrius convolvuli, Ένα μέλος του Σφιγγίδες (Οικογένεια Sphingidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

kevjans74

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020

Τόπος

Wintger, Luxemburg (Google, OSM)
Κοινό Φανέτο - Photo (c) Chris Grindle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Grindle
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas_oertel

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:58 PM CEST
Calliteara pudibunda - Photo (c) Michał Brzeziński, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michał Brzeziński
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Calliteara pudibunda, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρνιο (Gyps fulvus)

Παρατηρητής

guspiralsnuvols

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 01:01 PM CEST
Όρνιο - Photo (c) Nuno Barreto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Όρνιο (Gyps fulvus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυπαετός (Gypaetus barbatus)

Παρατηρητής

guspiralsnuvols

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Rhône-Alpes, FR (Google, OSM)
Γυπαετός - Photo (c) Joachim S. Müller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Γυπαετός (Gypaetus barbatus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Παρατηρητής

yarikbear

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 04:09 PM MSK
Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη ma_fink: Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 23909