Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)

Παρατηρητής

stephane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 10:17 AM EDT
Ψαρόνι - Photo (c) Jürgen Mangelsdorf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Ψαρόνι (Sturnus vulgaris)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 01:17 PM EDT
Pholcus phalangioides - Photo (c) Kyle C. Elshoff (he/him), μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Pholcus phalangioides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 01:17 PM EDT
Αράχνες - Photo (c) Chien Lee, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 05, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cramnaejvallieres

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:24 AM EDT

Περιγραφή

Eleocharis diandra - Photo (c) arethusa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Eleocharis diandra, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 10:25 AM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

avec @m-bibittes. zones boueuses dans l'embouchure d'un petit ruisseau, près d'une plage sableuse

Chrosomus eos - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Chrosomus eos, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 17, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrythesick

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 01:15 PM EDT
Prunus nigra - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Prunus nigra, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:28 PM EDT

Τόπος

Laval, QC, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

très grosse araignée

Dolomedes tenebrosus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Dolomedes tenebrosus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbourret

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Caltha palustris - Photo (c) Mathew Zappa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Caltha palustris, Ένα μέλος του Βατραχιοειδή (Οικογένεια Ranunculaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbourret

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Carex pedunculata - Photo (c) ColinDJones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Carex pedunculata, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticids

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:56 PM EDT
Verbascum thapsus - Photo (c) Craig Evans, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Verbascum thapsus, Ένα μέλος του Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:36 AM EDT
Mitchella repens - Photo (c) susanelliott, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Susan Elliott
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Mitchella repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:32 AM EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Ruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:48 AM EDT
Quercus rubra - Photo (c) Maggie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Quercus rubra, Ένα μέλος του Δρυς (Υπογένος Quercus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 10:12 AM EDT
Παρθενοκισσός - Photo (c) Blondinrikard Fröberg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Παρθενοκισσός (Γένος Parthenocissus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 09:56 AM EDT
Onoclea sensibilis - Photo (c) Ruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)

Παρατηρητής

smo

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2017 01:45 PM EDT
Prunus nigra - Photo (c) Mike Leveille, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Prunus nigra, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco352

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 11:44 AM UTC
Ophioglossum pusillum - Photo (c) Superior National Forest, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Ophioglossum pusillum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbourret

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 03:16 PM EDT

Περιγραφή

Plantago media - Photo (c) Diana V. Tretyakova, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Plantago media, Ένα μέλος του Πεντάνευρο (Γένος Plantago)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kl-higgins

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 09:52 AM EDT

Ετικέτες

Caulophyllum - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Γένος Caulophyllum, Ένα μέλος του Βατραχιώδη (Τάξη Ranunculales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kl-higgins

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 04:34 PM EDT
Juncus pelocarpus - Photo (c) Don Sutherland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Juncus pelocarpus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kl-higgins

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:10 PM EDT
Juncus nodosus - Photo (c) Alex Graeff, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Juncus nodosus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 06, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2013 01:38 PM EDT
Neotibicen canicularis - Photo (c) deannadodgson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Neotibicen canicularis, Ένα μέλος του Τεττιγίνες (Υποοικογένεια Cicadinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 12:48 PM EDT

Περιγραφή

ELC539 Port nettement cespiteux. Feuilles en V en coupe transversale.

Marais en bordure d'une tourbière ombrotrophe. Zone ouverte, avec Eriophorum virginicum, Juncus, Sphagnum et Triadenum fraseri. Subtrat: tourbe fibrique.

Scirpus atrocinctus - Photo (c) Sean Blaney, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Scirpus atrocinctus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2012 11:50 AM EDT
Tyrannus tyrannus - Photo (c) Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Tyrannus tyrannus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 12:48 PM EDT

Περιγραφή

ELC539 Port nettement cespiteux. Feuilles en V en coupe transversale.

Marais en bordure d'une tourbière ombrotrophe. Zone ouverte, avec Eriophorum virginicum, Juncus, Sphagnum et Triadenum fraseri. Subtrat: tourbe fibrique.

Scirpus pedicellatus - Photo (c) Quinten Wiegersma, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Scirpus pedicellatus, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2021
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elacroix-carignan

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2012 01:11 PM EDT
Cathartes aura - Photo (c) Maggie.Smith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Cathartes aura, Ένα μέλος του Καθαρτίδες (Οικογένεια Cathartidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie_huneault

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 07:21 PM EST
Turbinellus floccosus - Photo (c) noah_siegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by noah_siegel
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Turbinellus floccosus, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlenekraml

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 04:46 PM EDT
Strongylocentrotus droebachiensis - Photo (c) cyric, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by cyric
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Strongylocentrotus droebachiensis, Ένα μέλος του Αχινός (Ομοταξία Echinoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

andythompson1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 03:44 PM EST
Tsuga canadensis - Photo (c) Ian Manning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Tsuga canadensis, Ένα μέλος του Πευκοειδή (Οικογένεια Pinaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδώδη (Τάξη Rosales)

Παρατηρητής

henrythesick

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 02:57 PM EST

Περιγραφή

Bark has notably layered ridges

Φτελιά - Photo (c) Will Van Hemessen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη m-bibittes: Φτελιά (Γένος Ulmus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2021
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 69