Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elinpierce

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 03:27 PM PDT

Τόπος

Mattawa, WA, US (Google, OSM)
Thinopyrum intermedium - Photo (c) Dehaan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Thinopyrum intermedium, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plnt_nerd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Alyssum turkestanicum - Photo (c) Вячеслав Юсупов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Юсупов
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Alyssum turkestanicum, Ένα μέλος του Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:49 PM MDT
Lappula occidentalis - Photo (c) J. N. Stuart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Lappula occidentalis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:51 PM MDT
Atriplex argentea - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Atriplex argentea, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:56 PM MDT
Blitum nuttallianum - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Blitum nuttallianum, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 03:06 PM MDT
Dalea candida - Photo (c) J.R.M., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Dalea candida, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:00 PM MDT
Phacelia linearis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Phacelia linearis, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:26 PM MDT
Packera cana - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Packera cana, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:31 PM MDT
Astragalus spatulatus - Photo (c) Sarah Vinge-Mazer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Vinge-Mazer
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Astragalus spatulatus, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:32 PM MDT
Oreocarya celosioides - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Oreocarya celosioides, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:43 PM MDT
Astragalus laxmannii robustior - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Astragalus laxmannii ssp. robustior, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 04:46 PM MDT
Xanthisma grindelioides - Photo (c) whitemud, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by whitemud
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Xanthisma grindelioides, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicwilderness

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 01:25 PM MDT

Τόπος

Santa Fe, NM, US (Google, OSM)
Krascheninnikovia lanata - Photo (c) pam_reschke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pam_reschke
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Krascheninnikovia lanata, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plnt_nerd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022
Paronychia sessiliflora - Photo (c) Sarah Vinge-Mazer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Sarah Vinge-Mazer
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Paronychia sessiliflora, Ένα μέλος του Παρωνυχία (Γένος Paronychia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret_eaglecap

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 04:00 PM MDT

Περιγραφή

Leaf back glabrous and glaucous; ovaries glabrous; stipules foliaceous; floral bracts persistent, brown; juvenile leaves reddish; catkins sessile; branches reddish brown; styles ~1 mm; leaf margin glandular-crenate; leaves broadly elliptic; stipes ~1.5 mm max.

Salix pseudomonticola - Photo (c) Samuel Brinker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Samuel Brinker
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Salix pseudomonticola, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία (Γένος Artemisia)

Παρατηρητής

danlharp

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:52 AM MDT
Αρτεμισία - Photo (c) S.MORE, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by S.MORE
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία (Γένος Artemisia)

Παρατηρητής

desertrat

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:18 AM MDT
Artemisia frigida - Photo (c) Joseph Petch, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joseph Petch
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Artemisia frigida, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jearthling

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:24 PM MDT
Artemisia cana - Photo (c) Kenneth Bader, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kenneth Bader
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Artemisia cana, Ένα μέλος του Αρτεμισία (Γένος Artemisia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret_eaglecap

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 03:38 PM MDT

Περιγραφή

In March I made this observation and thought this would turn out to be S. discolor, based on the height of the shrub and the old leaves (they don't look hairy or textured).

Turns out, it is a gnarly old half-dead S. bebbiana!

https://inaturalist.ca/observations/123409502

I have included pics in the June obs. of some of the old leaves still attached for comparison with the fresh leaves and with the old leaves I photographed in March.

Salix bebbiana - Photo (c) Serguei Ponomarenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Serguei Ponomarenko
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Salix bebbiana, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret_eaglecap

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 05:46 PM MDT

Περιγραφή

Salix interior - Photo (c) Mark Kluge, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Kluge
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Salix interior, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaret_eaglecap

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 05:59 PM MDT

Περιγραφή

I've included new pics here of some old leaves still on the plant to compare with the old leaves I photographed in March. Interesting how the texture and the pubescence of the fresh leaves is no longer visible in late winter.

Same shrub in March:
https://inaturalist.ca/observations/109704919

Salix bebbiana - Photo (c) Serguei Ponomarenko, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Serguei Ponomarenko
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Salix bebbiana, Ένα μέλος του Ιτιά (Γένος Salix)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:40 PM MDT
Bromus japonicus - Photo 
Jim Pisarowicz, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Bromus japonicus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:40 PM MDT
Bromus squarrosus - Photo (c) Sergey Mayorov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sergey Mayorov
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Bromus squarrosus, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 01:47 PM MDT
Astragalus laxmannii robustior - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Astragalus laxmannii ssp. robustior, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:30 PM MDT
Packera cana - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Packera cana, Ένα μέλος του Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:32 PM MDT
Oenothera cespitosa - Photo (c) Tony Frates, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Oenothera cespitosa, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:37 PM MDT
Oreocarya celosioides - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Oreocarya celosioides, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:40 PM MDT
Sphaeralcea coccinea - Photo (c) owlentine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by owlentine
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Sphaeralcea coccinea, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:45 PM MDT
Allium textile - Photo (c) Matt Lavin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Allium textile, Ένα μέλος του Άλλιον (Γένος Allium)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_hamilton

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 02:40 PM CST
Schizachne purpurascens - Photo (c) Leanne Wallis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Leanne Wallis
Η ταυτότητα του χρήστη lysandra: Schizachne purpurascens, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 92488