Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derbiodiverse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 07:04 PM EEST
Xysticus - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Γένος Xysticus, Ένα μέλος του Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μετέλλινα Γένος Metellina

Παρατηρητής

eiriee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 10:07 AM BST
Μετέλλινα - Photo (c) Jarvo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Μετέλλινα (Γένος Metellina)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 01:57 PM PDT
Tetragnatha - Photo (c) Dendroica cerulea, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenoutdoors

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:22 PM CDT
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη Argiope bruennichi

Παρατηρητής

partox

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 07:24 AM EEST

Τόπος

Fleury-les-Aubrais (Google, OSM)
Κοινή Αργιόπη - Photo (c) Ouwesok, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 02:08 PM +06
Philodromus cespitum - Photo (c) Анатолий Озерной /Anatoliy Ozernoy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Philodromus cespitum, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janijarvi

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 06:39 PM EEST

Τόπος

Raasepori, Suomi (Google, OSM)
Callilepis nocturna - Photo (c) Roman Providukhin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Callilepis nocturna, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hln_m_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:31 PM MSK
Araneus quadratus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Araneus quadratus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikael1959

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 09:43 AM EEST

Τόπος

Faaborg (Google, OSM)
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia1077

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 09:29 PM BST
Steatoda nobilis - Photo (c) Martin Cooper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Steatoda nobilis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hanjohan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:58 PM CEST
Araneus quadratus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Araneus quadratus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigayon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:00 PM CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigayon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:03 PM CEST
Agalenatea redii - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Agalenatea redii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derbiodiverse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:45 PM EEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hln_m_t

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 08:47 AM MSK
Araneus quadratus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Araneus quadratus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuomassyrja

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 05:31 PM EEST

Τόπος

Mäkelä (Google, OSM)
Philodromus - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Γένος Philodromus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 08:49 PM CEST
Aelurillus v-insignitus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Aelurillus v-insignitus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 08:52 PM CEST
Aelurillus v-insignitus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Aelurillus v-insignitus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 06:02 PM WEST
Cyrtarachne ixoides - Photo (c) jonatan_antunez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Cyrtarachne ixoides, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elfronto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:55 PM EEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stormie1209

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 03:34 PM CEST
Araneus quadratus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Araneus quadratus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lantinantoine

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 06:30 PM CEST

Τόπος

Briollay, France (Google, OSM)
Araneus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Γένος Araneus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikahause

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:46 AM CEST
Αράχνη Η Διαδηματοφόρος - Photo (c) hedera.baltica, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Αράχνη Η Διαδηματοφόρος (Araneus diadematus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cezary_baraniecki

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 10:29 AM CEST
Araneus marmoreus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Araneus marmoreus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 04:59 PM CEST
Aelurillus v-insignitus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Aelurillus v-insignitus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 04:53 PM CEST
Aelurillus v-insignitus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Aelurillus v-insignitus, Ένα μέλος του Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elmakl

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 01:25 PM UTC

Τόπος

Leuk, Schweiz (Google, OSM)
Agalenatea redii - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Agalenatea redii, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaitaaho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 10:24 PM EEST
Drapetisca socialis - Photo (c) japulgar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Drapetisca socialis, Ένα μέλος του Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetyanakuchma

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:09 PM EEST
Araneus quadratus - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Araneus quadratus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lady-mary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 09:52 AM UTC
Cyclosa conica - Photo (c) Biopix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lutautami: Cyclosa conica, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 10403