Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bohdanaa

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 05:37 ΜΜ CEST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

essexbuglady

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 06:48 ΠΜ BST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codrin_bucur

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 10:05 ΠΜ CEST

Τόπος

Münchenstein (Google, OSM)
Dolycoris baccarum - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Dolycoris baccarum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calavera3

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 07:42 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Ne possède pas de point plus foncé sur le dessus...

Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

exonie

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 08:56 ΠΜ EEST
Neottiglossa leporina - Photo (c) Olli Pihlajamaa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Olli Pihlajamaa
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Neottiglossa leporina, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henkwallays2

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2024 03:26 ΠΜ CEST
Carpocoris pudicus - Photo (c) Clement Rivier Photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Clement Rivier Photos
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Carpocoris pudicus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yusuftirin

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 12:27 ΜΜ +03
Graphosoma - Photo (c) Valter Jacinto, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Γένος Graphosoma, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tronje

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:35 ΠΜ CEST
Carpocoris fuscispinus - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Carpocoris fuscispinus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

himera77

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:17 ΠΜ MSK
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_gfh22

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 09:28 ΠΜ CEST
Maccevethus - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Γένος Maccevethus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 04:45 ΜΜ EEST

Τόπος

Geroskipou, Chypre (Google, OSM)
Maccevethus - Photo (c) katunchik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by katunchik
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Γένος Maccevethus, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander54257

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 09:56 ΠΜ CEST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

anbro66

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:16 ΜΜ CEST
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Juan Emilio, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msvit

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 06:11 ΜΜ CEST
Carpocoris fuscispinus - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Carpocoris fuscispinus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggranada

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Granada, ES-AN, ES (Google, OSM)
Odontotarsus intermedius - Photo (c) Simon Oliver, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Oliver
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Odontotarsus intermedius, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinetomtlundart

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 09:09 ΠΜ CEST
Pentatoma rufipes - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Pentatoma rufipes, Ένα μέλος του Πεντατομίνοι (Φυλή Pentatomini)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manumea2000

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 11:34 ΜΜ CEST
Elasmostethus - Photo (c) Katja Schulz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Γένος Elasmostethus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia18993

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:36 ΜΜ EEST
Eurydema oleracea - Photo (c) Ferran Turmo Gort, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Eurydema oleracea, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weevilthewizard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

England, GB (Google, OSM)
Dolycoris baccarum - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Dolycoris baccarum, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anbro66

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:23 ΜΜ CEST
Carpocoris purpureipennis - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Carpocoris purpureipennis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanakutueva

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 02:32 ΜΜ MSK
Carpocoris purpureipennis - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Carpocoris purpureipennis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliebonnefoy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 06:50 ΜΜ CEST
Eurydema ventralis - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Eurydema ventralis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliebonnefoy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 06:46 ΜΜ CEST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noeliebonnefoy5

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 04:47 ΜΜ CEST
Graphosoma italicum italicum - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Graphosoma italicum ssp. italicum, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calavera3

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2024 07:40 ΜΜ CEST
Graphosoma italicum italicum - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Graphosoma italicum ssp. italicum, Ένα μέλος του Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

isabelnegri

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 10:09 ΠΜ BST
Polymerus unifasciatus - Photo (c) André MIQUET, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by André MIQUET
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Σύνθετο Polymerus unifasciatus, Ένα μέλος του Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo44208

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2024 06:36 ΜΜ CEST
Tritomegas rotundipennis - Photo (c) Yannick Juvé, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Yannick Juvé
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Tritomegas rotundipennis, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_lambert

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 03:53 ΜΜ BST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onnid04

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2024 11:40 ΠΜ CEST

Τόπος

3224, Österreich (Google, OSM)
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Emanuel Kern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emanuel Kern
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_clavel1

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 09:34 ΠΜ CEST
Carpocoris purpureipennis - Photo (c) djhiker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by djhiker
Η ταυτότητα του χρήστη lupoli_roland: Carpocoris purpureipennis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 19, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 655025