Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)

Παρατηρητής

anabela2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 03:09 PM -03
Ποϊντσιάνα - Photo (c) onírico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lupeirone: Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2020
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mac_y_mac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 08:06 PM +03
Vachellia caven - Photo (c) Susana Hilt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupeirone: Vachellia caven, Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aacocucci

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2018
Lithraea molleoides - Photo (c) Martin Arregui, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lupeirone: Lithraea molleoides, Ένα μέλος του Ανακαρδιοειδή (Υποοικογένεια Anacardioideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mac_y_mac

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 08:06 PM +03
Acacia caven - Photo (c) Raimundo Hamilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lupeirone: Acacia caven [inactive], Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποϊντσιάνα (Erythrostemon gilliesii)

Παρατηρητής

anabela2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 03:09 PM -03
Caesalpinia gilliesii - Photo (c) onírico, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lupeirone: Caesalpinia gilliesii [inactive], Ένα μέλος του Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 28, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Στατιστικά

  • 5