Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmnaturelover

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:53 PM PST
Cladonia portentosa pacifica - Photo (c) Coley Cheng, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Cladonia portentosa ssp. pacifica, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:04 PM PST
Platismatia glauca - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Platismatia glauca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:23 PM PST
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodiecasstalbott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:26 PM PST
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireovicinior

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 04:43 PM PST
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drew_meyer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 03:07 PM PST
Lobaria anomala - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Lobaria anomala, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:44 AM PST
Parmelia sulcata - Photo (c) mister_bumble, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by mister_bumble
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Parmelia sulcata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:46 AM PST

Περιγραφή

On unknown deciduous shrub/tree

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:54 AM PST

Περιγραφή

On doug fir and (fallen on) osoberry
So ridiculously long! Only on one fir tree

Usnea longissima - Photo (c) Ben P, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ben P
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Usnea longissima, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:57 AM PST

Περιγραφή

branch of On quercus garryana

Lobaria anomala - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Lobaria anomala, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:59 AM PST

Τόπος

Oakland, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On quercus garryana
lace bug in separate observation

Peltigera collina - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Peltigera collina, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:04 AM PST

Περιγραφή

medulla white
on unknown deciduous shrub/tree

Nephroma helveticum - Photo (c) cjlewis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by cjlewis
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Nephroma helveticum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 11:49 AM PST

Περιγραφή

Tentative ID. Lifer!
Found on the ground, fell from pine

Vulpicida canadensis - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Vulpicida canadensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 11:51 AM PST

Περιγραφή

Found on the ground

Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 11:51 AM PST

Περιγραφή

On a branch on the ground

Platismatia glauca - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Platismatia glauca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 11:54 AM PST

Περιγραφή

On a branch on the ground

Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:00 PM PST

Περιγραφή

On pine

Platismatia wheeleri - Photo (c) Jessica Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessica Allen
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Platismatia wheeleri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:01 PM PST

Περιγραφή

On pine

Platismatia glauca - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Platismatia glauca, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:02 PM PST

Περιγραφή

Tentative ID
On pine

Tuckermanopsis chlorophylla - Photo (c) Bernd Bäumler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bernd Bäumler
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Tuckermanopsis chlorophylla, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chyroptera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 12:11 PM PST

Περιγραφή

on oak

Physconia americana - Photo (c) catchang, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by catchang
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Physconia americana, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherkern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:23 PM PST
Lobaria - Photo (c) earthysaltling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by earthysaltling
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Γένος Lobaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heatherkern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 02:26 PM PST
Parmotrema - Photo (c) Colin Brown, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Γένος Parmotrema, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:14 PM PST
Polychidium muscicola - Photo (c) Ken-ichi Ueda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Ken-ichi Ueda
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Polychidium muscicola, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ribes2018

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 01:45 PM PST

Περιγραφή

Lobaria on white oak

Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:09 PM PST
Hypotrachyna sinuosa - Photo (c) Omphalina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Hypotrachyna sinuosa, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_gilbert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 01:28 PM PST

Τόπος

Oredson Todd Woods (Google, OSM)
Evernia prunastri - Photo (c) Richard Droker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Evernia prunastri, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2023 03:37 PM PST
Ochrolechia upsaliensis - Photo (c) Andrew Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Simon
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Ochrolechia upsaliensis, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinamcc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 02:41 PM PST
Physconia - Photo (c) aarongunnar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by aarongunnar
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Γένος Physconia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjjjaaaammmmiiiieeee

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 11:51 AM PST
Tuckermanopsis orbata - Photo (c) Jason Hollinger, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Tuckermanopsis orbata, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 02:51 PM PST
Lobaria pulmonaria - Photo (c) L S, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lumenal: Lobaria pulmonaria, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11558